IBN
Închide

51Publicaţii

141Descărcări

15515Vizualizări

Nastas Tudor
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 37. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Monitorizarea sezonieră a dăunătorului Heliothis armigera Hbn. la diferite culturi agricole prin aplicarea capcanelor feromonale
Gheletiuc Olesea , Rusu Iuliana , Nastas Tudor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea stadiilor ontogenetice de dezvoltare a speciei Gallerria mellonnella L. pe diferite medii nutritive
Grigor Corina , Nastas Tudor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Estimarea componenței feromonului sexual și determinarea ciclului de dezvoltare sezonieră a speciei Heiothis Armigera
Nastas Tudor , Elisoveţcaia Dina , Cheptinari Valeria , Rusu I. , Odobescu Vasilisa
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fungicidal and growth-stimulating effect of Rheum rhaponticum L. roots and leaves plant extracts in the soybean seeds presowing treatment
Gladcaia Alla , Nastas Tudor
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Revista Botanică
Nr. 1(20) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 29 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia biologică cu entomofagul Trichogramma evanescens Westw. A culturii de soia de dăunătorul fluturele cărămiziu (Vanessa cardui L.)
Gavriliţă Lidia , Nastas Tudor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование фитостимулирующих свойств растительных экстрактов
Гладкая Алла , Настас Тудор
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Метод массового отлова самцов Agrotis segetum с помощью феромонных ловушек
Русу Юлиана , Настас Тудор , Горбан Виктор , Одобеску Василиса
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обзор многообразия биологических свойств и способов применения растительного сырья Rheum rhaponticum L.
Гладкая Алла , Волощук Леонид , Настас Тудор
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Eficiența metodei de captare în masă a masculilor Heliothis armigera în agrocenoza culturii de porumb zaharat
Jelezneac Elizaveta , Nastas Tudor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu de înmulţire în masă a entomofagului Trichogramma evanescens W.
Gorban Victor , Gavriliţă Lidia , Voineac Vasile , Nastas Tudor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность метода массового отлова самцов в снижении численности популяции вредителя A. segetum на сое
Русу Юлиана , Настас Тудор
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Optimizarea aplicării capcanelor feromonale pentru captarea în masă a masculilor unor specii de buhe
Nastas Tudor , Jelezneac Elizaveta , Rusu I. , Cheptinari Valeria , Răileanu Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reducerea densităţii dăunătorilor cu ajutorul entomofagului Trichogramma la cultura de porumb
Gavriliţă Lidia , Nastas Tudor , Guşan Marina , Butucel Marina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reducerea densităţii populațiilor de dăunători cu ajutorul entomofagului trichogramma la culturile de soia și porumb zaharat
Gavriliţă Lidia , Nastas Tudor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фунгицидные и стимулирующие свойства экстрактов из корней и листьев ревеня в контроле фитопатогенов рода Fusarium семян сои и кукурузы
Гладкая Алла , Настас Тудор , Щербакова Татьяна , Заватин М.
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 9

Advantages of economic cultivation of the genus Rheum plants in the Republic of Moldova
Gladcaia Alla , Şerbacova Tatiana , Meriniuc Lilia , Nastas Tudor
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Revista Botanică
Nr. 1(14) / 2017 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 15 October, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Advantages of economic cultivation of the genus rheum plants in the Republic of Moldova
Gladcaia Alla , Nastas Tudor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 2 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile aplicării feromonilor sexuali și aprecierea consecințelor pe parcursul dezvoltării ontogenetice a speciilor de insecte-țintă
Nastas Tudor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reduction of Grapholitha funebrana Hb. Pest density at plum culture
Gavriliţă Lidia , Nastas Tudor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reevaluation of ethology particularities of imago Heliothis armigera depending on phenological phases of development of soybean culture.
Cheptinari Valeria , Nastas Tudor
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Revista Botanică
Nr. 1(14) / 2017 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 15 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 51