IBN
Închide
Odobescu Vasilisa
Cuvinte-cheie (69): sex pheromone (7), synthesis (7), reduction (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 26.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 6

Estimarea componenței feromonului sexual și determinarea ciclului de dezvoltare sezonieră a speciei Heiothis Armigera
Nastas Tudor, Elisoveţcaia Dina, Cheptinari Valeria, Rusu I., Odobescu Vasilisa
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. .
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedee de ecologizare a sistemelor de protecție integrată a mărului și a viței de vie
Voineac Vasile, Odobescu Vasilisa, Jalba Svetlana, Voineac Ina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. .
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza componenților activi ai feromonilor sexuali sintetici a viermelui merelor (Cydia Pomonella L.) - E8,E10-dodecenol și a moliei strugurilor (Lobesia Botrana S.) - E7,Z9-dodecadienol şi componenții minori a acestora E-8-dodecenol și E-9-dodecenilacetat
Odobescu Vasilisa, Jalba Svetlana, Răileanu Natalia, Şleahtici Vladimir
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. .
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Метод массового отлова самцов Agrotis segetum с помощью феромонных ловушек
Русу Юлиана, Настас Тудор, Горбан Виктор, Одобеску Василиса
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. .
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мониторниг западного кукурузного жука в Республике Молдова
Рэйляну Наталья, Одобеску Василиса
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. .
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль минорного компонента в аттрактивности феромона яблонной плодожорки
Рэйляну Наталья, Шляхтич Владимир, Одобеску Василиса, Жалбэ Светлана, Гушан Анна
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. .
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Sinteza 8-metil-2-decilpropanoatului – componentul activ al feromonului sexual sintetic al viermelui vestic al rădăcinilor de porumb, Diabrotica Virgifera Virgifera Le Conte
Erhan Tatiana, Odobescu Vasilisa, Răileanu Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza componenţilor activi ai feromonului sexual sintetic al moliei vărgate Anarsia lineatella Zeller E-5-DECA-5-EN-1-OL ŞI E-5-DECA-5-EN-1-IL acetat
Jalba Svetlana, Odobescu Vasilisa, Erhan Tatiana, Neguță Andrei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza Z-8-dodecenilacetat şi a E-8-dodecenilacetat – componenţii activi al feromonului sexual sintetic a moliei orientale a fructelor Grapholita molesta Busk
Odobescu Vasilisa, Jalba Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Evaluarea mediului de cultură şi stabilizarea productivității culturilor de câmp
Mîrza Vitalie, Maticiuc Vasile, Vanicovici Nicolae, Odobescu Vasilisa
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza componenţilor principali ai feromonului sexual al moliei florii-soarelui Homoeosoma Nebulella
Odobescu Vasilisa, Jalba Svetlana, Smaglii Vadim, Hudeacova Olga
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza e-3-dodec-3-en-1-il acetat - componentul activ al feromonului sexual al moliei sfeclei de zahăr Scrobipalpa Ocelatella Boid.
Erhan Teodor1, Odobescu Vasilisa1, Jalba Svetlana1, Neguță Andrei1, Crivcianschi Gheorghe2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistematica şi ameliorarea hibrizilor de porumb
Mîrza Vitalie, Odobescu Vasilisa
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Sinteza acetatului de E3-DODECEN-1-OL – componentul principal al feromonului sexual al moliei sfeclei de zahăr Scrobipalpa Ocelatella Boid
Odobescu Vasilisa, Erhan Teodor, Patraşcu Teodor, Jalba Svetlana, Roşca Gheorghe, Smaglii Vadim
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Crearea hibrizilor de porumb pentru zone secetoase de cultură
Mîrza Vitalie, Maticiuc Vasile, Vanicovici Nicolae, Odobescu Vasilisa
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Значимость формы зёрен для продуктивности гибридов кукурузы
Мырза Виталие, Заплитный Я., Гузун Лучия, Одобеску Василиса
Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Sinteza aldehidei cis-13-octadecenal - component al feromonului sexual a moliei florii-soarelui Homoeosoma Nebulella Hbn
Roşca Gheorghe, Guţu Tatiana, Odobescu Vasilisa
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza aldehidelor cis-9-tetradecenal şi cis-11-hexadecenal – componenţi ai feromonului sexual al moliei florii-soarelui Homoeosoma Nebulella Hbn
Roşca Gheorghe, Patraşcu Teodor, Odobescu Vasilisa, Popuşoi Oleg
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Sinteza CIS-9-tetradecenilacetatului – component feromonal al unor dăunători ai culturilor agicole
Roşca Gheorghe, Odobescu Vasilisa, Savranschii Denis, Răileanu Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

cis-8-dodecenilacetatul – feromonul sexual al viermelui prunelor, sinteza şi activitatea biologică
Roşca Gheorghe, Odobescu Vasilisa, Nastas Tudor, Elisoveţcaia Dina, Patraşcu Teodor
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 21 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27