IBN
Închide
Popa Sergiu
Cuvinte-cheie (52): Form of crown (4), Apple (4), Two-oblic-position (3)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Caracteristicile fitometrice ale cătinei albe în funcţie de soi
Cvasov Ion, Popa Sergiu, Rîbinţev Ion, Burduja Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parametrii ansamblului vegetativ ale cătinei albe în funcție de soi, distanţă de plantare şi modul de conducere al pomilor
Cimpoieş Gheorghe, Popa Sergiu, Manziuc Valeriu, Rîbinţev Ion, Burduja Victor, Cvasov Ion
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile de creştere a cătinei albe (Hippophae rhamnoides L.) în funcţie de soi şi modul de conducere a pomilor
Cimpoieş Gheorghe, Popa Sergiu, Manziuc Valerii, Rîbinţev Ion, Burduja Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Nanodepuneri dure PVD, pe baza de titan. Prezent si perspective
Paraschiv Dragoş12, Popa Sergiu12, Herghea D.12, Enculescu Eu.12, Marin A.12
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Laborator Titanizare SRL, Iasi
Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 22 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Researches to analyzing the durability of cutting inserts coated with tin and altin thin layers
Bădănac Ana1, Lupescu O.1, Paraschiv Dragoş1, Popa Mădălina1, Popa Sergiu2, Herghea D.1
1 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi,
2 SNTFC CFR Călători SA
Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 22 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Caracteristicile fitometrice de bază ale plantaţiei de măr cu coronamentul în două planuri oblice în funcţie de soi şi modul de constituire a acestora
Popa Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivitatea şi eficienţa economică a plantaţiei de măr cu coronamentul în două planuri oblice în funcţie de soi şi forma de coroană
Cimpoieş Gheorghe1, Manziuc Valerii1, Popa Sergiu1, Mansour A.E.M.2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Necunoscută, Egipt
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Eficienţa economică a producerii merelor în plantaţiile intensive cu coronamentul în două planuri oblice în funcţie de soi şi modul de formare a acestora
Manziuc Valerii, Cimpoieş Gheorghe, Popa Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particulărităţile sindromului Raynaud la pacienţii cu sclerodermie sistemică
Agachi Svetlana, Groppa Liliana, Rotaru Liliana, Popa Sergiu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivitatea mărului în plantaţiile cu coronamentul în două planuri oblice în funcţie de soi şi modul de constituire a acestora
Cimpoieş Gheorghe, Manziuc Valerii, Popa Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-22. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scorurile prognostice în contextul pneumoniilor gripale severe 2009 AH1N1
Botnaru Victor, Chesov Dumitru, Rusu Doina, Popa Sergiu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 2(326) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Aspecte etiologice şi de rezistenţă microbiană în pneumoniile nosocomiale
Botnaru Victor1, Toma Cristina1, Rusu Doina1, Popa Sergiu2, Melnic Valentina2, Brocovschii Victoria
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(31) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelaţia dintre strategiile de sănătate şi alte strategii comunitare
Usatîi Andrei1, Popa Sergiu2, Cepoida Petru2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(31) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elementele strategiei de cuantificare în aspect istoric şi în sistemul contemporan de sănătate
Popa Sergiu, Usatîi Adrian, Cepoida Petru
IMSP Spitalul Clinic Republican
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(31) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osteoporoza secundară: viziuni contemporane asupra bolii
Ganea Nadejda, Groppa Liliana, Babiuc Constantin, Popa Sergiu, Pascari-Negrescu Ala, Bodrug Inga, Chişlari Lia, Bujor Oxana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(31) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Cresterea şi fructificarea pomilor tineri de măr în funcţie de forma coroanei
Popa Ion, Cimpoieş Gheorghe, Popa Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 24 (1). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-191-3 .
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parametrii structurii plantaţiei, eficienţa economică a culturii mărului în funcţie de soi şi forma de coroană în plantaţia cu coronamentul în două planuri oblice
Popa Sergiu, Manziuc Valeriu, Popa Ion
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 24 (1). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-191-3 .
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продуктивность деревьев яблони в высокоплотных насаждениях V – образной конструкции
Манзюк Валерий, Чимпоеш Георгий, Попа Сергей
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 24 (1). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-191-3 .
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Regimul de lumină în plantaţia de măr cu structura coronamentului în două planuri oblice în dependenţă de forma coroanei
Popa Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor
Volumul 16. 2008. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-64-127-2.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 3

Osteoartropatia hipertrofică secundară (caz clinic)
Popa Sergiu, Cheptănaru Ludmila, Ganea Nadejda, Pascal Rodica, Russu Eugen
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(18) / 2006 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22