IBN
Închide
Manziuc Valerii
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 1

Влияние сорта на продуктивность, качество плодов черешни и экономическую эффективность её выращивания в условиях SRL Besparmac, AТО Гагаузия
Манзюк Валерий , Лейчу Алексей
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Influence of The Crown Formation System on The Growth and Fruiting of Sweet Cherry in an Intensive Cultivation System
Manziuc Valerii , Fedorciucov Ilia
State Agrarian University of Moldova
International Agriculture Congress
Ediția 4. 2021. Turcia. ISBN 978-605-80128-6-8.
Disponibil online 4 February, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of the crown formation system on the growth and fruiting of sweet cherry in an intensive cultivation system
Manziuc Valerii , Fedorciucov Ilia
State Agrarian University of Moldova
International Agriculture Congress
Ediția 4. 2021. Turcia. ISBN 978-605-80128-6-8.
Disponibil online 4 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Contribuţia universităţii agrare de stat la dezvoltarea pomiculturii în Republica Moldova
Balan Valerian , Manziuc Valerii , Peşteanu Ananie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile de creştere a cătinei albe (Hippophae rhamnoides L.) în funcţie de soi şi modul de conducere a pomilor
Cimpoieş Gheorghe , Popa Sergiu , Manziuc Valerii , Rîbinţev Ion , Burduja Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspândirea caisului şi producţia de caise pe plan mondial şi naţional
Peşteanu Ananie1 , Manziuc Valerii1 , Pîntea Maria2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Productivity of apple trees cv. golden delicious under high density and canopy management conditions
Maiorova Ecaterina12 , Manziuc Valerii2
1 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova ,
2 State Agrarian University of Moldova
Revista Botanică
Nr. 1(12) / 2016 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Diminuarea vigorii de creştere a pomilor de prun şi vişin prin metoda de formare a coroanei
Cimpoieş Gheorghe , Manziuc Valerii , Rîbinţev Ion
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivitatea şi eficienţa economică a plantaţiei de măr cu coronamentul în două planuri oblice în funcţie de soi şi forma de coroană
Cimpoieş Gheorghe1 , Manziuc Valerii1 , Popa Sergiu1 , Mansour A.E.M.2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Centrul Național de Cercetări, Dokki, Egipt
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Eficienţa economică a producerii merelor în plantaţiile intensive cu coronamentul în două planuri oblice în funcţie de soi şi modul de formare a acestora
Manziuc Valerii , Cimpoieş Gheorghe , Popa Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivitatea mărului în plantaţiile cu coronamentul în două planuri oblice în funcţie de soi şi modul de constituire a acestora
Cimpoieş Gheorghe , Manziuc Valerii , Popa Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-24. Vizualizări-984
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Creşterea pomilor de prun, cais şi vişin în funcţie de soi şi forma de coroană
Manziuc Valerii , Cimpoieş Gheorghe , Rîbinţev Ion
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2011 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-22. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suprafaţa foliară a plantaţiilor intensive de prun, cais şi vişin în funcţie de soi şi forma de coroană
Manziuc Valerii , Cimpoieş Gheorghe , Rîbinţev Ion
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2011 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Продуктивность деревьев яблони в высокоплотных насаждениях V – образной конструкции
Манзюк Валерий , Чимпоеш Георгий , Попа Сергей
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 24 (1). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-191-3 .
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рост и плодоношение деревьев вишни в насаждениях с кустовидной формой кроны
Манзюк Валерий , Чимпоеш Георгий , Рыбинцев И.
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 24 (1). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-191-3 .
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Влияние кустовидной формы кроны на ростовые процессы косточковых пород
Манзюк Валерий , Чимпоеш Георгий , Рыбинцев И.
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelordedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 16. 2008. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-64-127-2.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рост и плодоношение молодых деревьев яблони в зависимости от системы формирования кроны
Манзюк Валерий , Popa Ion
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelordedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 16. 2008. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-64-127-2.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Particularităţile de creştere a speciilor sâmburoase conduse după forma de coroană tufă ameliorată
Manziuc Valerii , Rîbinţev Ion
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (1). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-31-5.
Disponibil online 5 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18