IBN
Închide
Crucirescu Diana
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 5

Indicii de calitate a conservelor de tomate marinate cu acidifiant din mere
Crucirescu Diana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conținutul acizilor organici în merele imature
Crucirescu Diana12
1 Școala Doctorală a Universității Tehnice a Moldovei,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 27 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EEC-D-PS6_The acidifier from unripe apples - source of natural acidity
Crucirescu Diana12
1 Technical University of Moldova,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigaţii pentru determinarea falsificării brînzeturilor topite
Golubi Roman , Voitco Elena , Rabotnicova Liudmila , Crucirescu Diana , Arnaut Svetlana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The acidifier from unripe apples - source of natural acidity
Crucirescu Diana12
1 Technical University of Moldova,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 17 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Argumentarea necesității producerii acidifiantului din mere și obținerea acestuia.
Crucirescu Diana12
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criterii de depistare a falsificării brînzeturilor topite
Golubi Roman , Crucirescu Diana , Voitco Elena , Rabotnicova Liudmila , Arnaut Svetlana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physicochemical caracteristics of unripe apples
Crucirescu Diana12
1 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unripe apples – source of natural organic acids
Crucirescu Diana12
1 Technical University of Moldova,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Euro-Aliment
Ediția 10. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Utilizarea rațională a merelor imature
Crucirescu Diana12
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 24 June, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Fructele de mere în faza timpurie de coacere - materie primă pentru obținerea acidifiantului natural
Crucirescu Diana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni asupra calităţii produselor lactate. 5. Brânzeturi 5.1 Brânză tare, semitare
Iorga Eugen , Voitco Elena , Achimova Tatiana , Rabotnicova Liudmila , Crucirescu Diana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3-4(81-82) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-60. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni asupra calităţii produselor lactate. 5. Brânzeturi. 5.2 Brânză moale și în saramură
Iorga Eugen , Voitco Elena , Achimova Tatiana , Rabotnicova Liudmila , Crucirescu Diana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(83-84) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Counterfeiting detection of fermented milk products
Iorga Eugen , Voitco Elena , Achimova Tatiana , Crucirescu Diana , Rabotnicova Liudmila , Golubi Roman
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 3 July, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natural acidifier produced from apples in the early ripening phase
Golubi Roman , Iorga Eugen , Arnaut Svetlana , Crucirescu Diana , Fiodorov Stanislav
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The metabolism of organic acids and sugars in grapes
Golubi Roman , Iorga Eugen , Fiodorov Stanislav , Arnaut Svetlana , Crucirescu Diana
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni asupra calității produselor lactate. 3. Smântână
Iorga Eugen , Voitco Elena , Achimova Tatiana , Rabotnicova Liudmila , Crucirescu Diana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(76) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-40. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni asupra calității produselor lactate. 4. Brânză proaspătă
Iorga Eugen , Voitco Elena , Achimova Tatiana , Rabotnicova Liudmila , Crucirescu Diana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5(77) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 19 August, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Viziuni asupra calității produselor lactate. 2. Frișcă (smântână dulce)
Iorga Eugen , Voitco Elena , Achimova Tatiana , Rabotnicova Liudmila , Crucirescu Diana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(71-72) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 22 August, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19