IBN
Închide

47Publicaţii

322Descărcări

20666Vizualizări

Ponomariova Irina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 9.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Contribuții - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 7
 • 2.3.Contribuții în monografii indexate in Scopus - 0
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 9
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 7
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2

2023 - 3

  Otimizing the composition of the blends for white sparkling wines obtained from grapes of new selection and local varieties
Taran Nicolae , Ponomariova Irina , Nemţeanu Silvia , Covalciuc Olga , Morari Boris
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Виноградарство и виноделие
Nr. 2 / 2023 / ISSN 0372-5847
Disponibil online 8 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiul compoziției antocienilor monomerici în vinurile roşii din soiurile de struguri autohtone şi de selecţie nouă prin metoda HPLC
Scorbanova Elena , Taran Nicolae , Ponomariova Irina , Degteari Natalia , Rînda Parascovia , Efremov Egor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(89) / 2023 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiul substanţelor biologic active în vinurile albe şi roşii seci obţinute din soiuri de struguri autohtone şi de selecţie nouă în Republica Moldova
Scorbanova Elena , Taran Nicolae , Ponomariova Irina , Degteari Natalia , Rînda Parascovia , Morari Boris , Efremov Egor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(89) / 2023 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

  Materialul de înmulțire viticol este prima verigă a garanției productivității și durabilității plantațiilor de viță-de-vie
Urîtu Dionis , Taran Nicolae , Ponomariova Irina , Chiriac Alexandra , Pîrgari Elena
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(88) / 2022 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Potențialul oenologic al soiurilor de struguri autohtone și de selecție nouă
Taran Nicolae1 , Morari Boris1 , Soldatenco (Grigorean) Olga1 , Ponomariova Irina1 , Nemţeanu Silvia1 , Găină Boris2 , Vicol (Şmigon) Crina3
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Chimie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(67) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiul influenței factorilor climatici asupra calității vinurilor albe seci obținute din soiuri de struguri de selecție nouă
Taran Nicolae , Ponomariova Irina , Scorbanova Elena , Morari Boris , Nemţeanu Silvia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(88) / 2022 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiul potențialului tehnologic al soiurilor de struguri de selecție nouă în contextul schimbărilor climatice în Republica Moldova
Taran Nicolae , Ponomariova Irina , Morari Boris , Nemţeanu Silvia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(87) / 2022 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 9

  Complexul aromatic al vinurilor albe seci din soiuri de struguri de selecţie nouă prin metoda GC-MS
Scorbanova Elena , Taran Nicolae , Ponomariova Irina , Degteari Natalia , Rînda Parascovia , Efremov Egor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(85) / 2021 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Compoziţa fizico-chimică a vinurilor albe seci obţinute din soiuri de struguri asanate de selecţie nouă
Taran Nicolae , Ponomariova Irina , Scorbanova Elena , Soldatenco (Grigorean) Olga , Morari Boris , Nemţeanu Silvia , Rusu Serghei , Golenco Lidia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(86) / 2021 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perfecţionarea standardelor naţionale pentru asigurarea Republicii Moldova cu material săditor viticol asanat
Urîtu Dionis , Taran Nicolae , Ponomariova Irina , Chiriac Alexandra , Pîrgari Elena
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(85) / 2021 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Potenţialul distilatelor de vin crude obţinute din soiuri de struguri autohtone
Taran Nicolae , Ponomariova Irina , Rusu Serghei , Nemţeanu Silvia , Stiţiuc Mihail , Crasnoşciocova Margareta , Golenco Lidia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(85) / 2021 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiul complexului volatil al vinurilor albe seci obținute din soiuri de struguri de selecție nouă
Taran Nicolae , Ponomariova Irina , Scorbanova Elena , Nemţeanu Silvia , Grosu (Covalciuc) Olga , Cibuc Mariana , Golenco Lidia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Изучение ароматобразующих компонентов сухих белых вин из новых сортов винограда молдавской селекции методом газовой хроматографии с MS-детектором
Скорбанова Е. , Таран Николай , Пономарева И. , Дегтярь Н. , Рында П. , Efremov Egor
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Виноградарство и виноделие «Магарач»
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2312-3680
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Изучение ароматобразующих компонентов сухих белых вин из новых сортов винограда молдавской селекции методом газовой хроматографии с MS-детектором
Скорбанова Е. , Таран Николай , Пономарева И. , Дегтярь Н. , Рында П. , Efremov Egor
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Виноградарство и виноделие
Vol. 50. 2021. Ялта. ISSN 2312-3680.
Disponibil online 17 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Использование инструментальных методов анализа для оценки качества красных сухих вин с охраняемым географическом указанием, произведенных в виноградно-винодельческом географическом ареале «Codru»
Таран Николай , Пономарева И. , Немцяну Сильвия , Гросу (Ковальчук) Ольга , Чубук Марьяна , Голенко Лидия
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Виноградарство и виноделие «Магарач»
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2312-3680
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Использование инструментальных методов анализа для оценки качества красных сухих вин с охраняемым географическом указанием, произведенных в виноградно-винодельческом географическом ареале «Codru»
Таран Николай , Пономарева И. , Немцяну Сильвия , Гросу (Ковальчук) Ольга , Чубук Марьяна , Голенко Лидия
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Виноградарство и виноделие
Vol. 50. 2021. Ялта. ISSN 2312-3680.
Disponibil online 17 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

  Compoziția fizico-chimică a vinurilor roșii seci, produse în aria delimitată pentru indicația geografică protejată „Codru”
Ponomariova Irina , Taran Nicolae , Grosu (Covalciuc) Olga , Cibuc Mariana , Golenco Lidia , Nemţeanu Silvia , Craveţ Natalia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Realizări stiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare
2020.
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influenţa diferitor portaltoaie asupra indicilor fizico-chimici şi organoleptici ai vinurilor spumante albe
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Soldatenco (Grigorean) Olga , Roșca Oleg , Ungureanu Semion , Ponomariova Irina , Urîtu Dionis
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Realizări stiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare
2020.
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Metode raţionale de întinerire a viilor îmbătrânite prin reconstrucţia scheletului şi proiectarea diferitor forme ale butucului (inclusiv ai celor de talie mică şi medie) cu aplicarea metodelor de tăiere special
Cuharschi Mihail , Antoci Alexandru , Cebanu Vitalie , Ponomariova Irina , Craveţ Natalia , Golenco Lidia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Realizări stiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare
2020.
Disponibil online 10 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Optimizarea componenţei cupajelor pentru vinuri spumante albe în baza utilizării vinurilor din soiurile de struguri Viorica şi Floricica
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Soldatenco (Grigorean) Olga , Roșca Oleg , Ungureanu Semion , Ponomariova Irina , Urîtu Dionis
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Realizări stiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare
2020.
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Potenţialul distilatelor de vin învechite obţinute din soiuri roşii de struguri tehnici
Rusu Serghei , Ponomariova Irina , Olaru Constantin , Stiţiuc Mihail , Crasnoşciocova Margareta
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Realizări stiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare
2020.
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Profilul antocianic și caracteristicile spectrometrice ale vinurilor roșii produse în aria delimitată pentru indicația geografică protejată „Codru”
Ponomariova Irina , Taran Nicolae , Grosu (Covalciuc) Olga , Cibuc Mariana , Golenco Lidia , Nemţeanu Silvia , Craveţ Natalia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Realizări stiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare
2020.
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiul compoziţiei fizico-chimice a cupajelor de vinuri pentru spumante albe în baza soiurilor Viorica şi Floricica
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Soldatenco (Grigorean) Olga , Roșca Oleg , Ponomariova Irina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Realizări stiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare
2020.
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Перспектива использования нового сорта винограда Кодринский для производства высококачественных красных вин в Республике Молдова
Таран Николай , Солдатенко Е. , Пономарева И. , Урыту Д. , Гросу (Ковальчук) Ольга
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

  Studiul compoziţiei fizico-chimice a cupajelor de vinuri pentru spumante albe în baza soiurilor Viorica şi Floricica
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Soldatenco (Grigorean) Olga , Roșca Oleg , Ungureanu Semion , Ponomariova Irina , Urîtu Dionis
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3-4(81-82) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Молдавские сорта новой селекции: Легенда и Флоричика. Особенности возделывания и технологии переработки винограда
Кухарский Михаил , Чебану В. , Таран Николай , Оларь Ф. , Пономарева И. , Кравец Наталья , Анточ А. , Дегтярь Владимир
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Виноградарство и виноделие
Nr. 56 / 2019 / ISSN 0372-5847
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Сорт винограда Кодринский для производства высококачественных красных и розовых вин
Таран Николай , Пономарева И. , Гросу (Ковальчук) Ольга
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Виноградарство и виноделие
Nr. 56 / 2019 / ISSN 0372-5847
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Studiul privind compoziția fizico-chimică și profilul organoleptic al vinurilor albe și roze din aria de producere IGP „Codru”
Ponomariova Irina , Taran Nicolae , Scorbanova Elena , Golenco Lidia , Cibuc Mariana , Grosu (Covalciuc) Olga , Nemţeanu Silvia , Rînda Parascovia , Craveţ Natalia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(75) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

  К 80-летию Кудрицкой Таисы Георгиевны
Таран Николай , Скорбанова Е. , Солдатенко Е. , Пономарева И.
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(68) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

  Standardization activity in winegrowing and winemaking field in Republic of Moldova
Taran Nicolae , Antohi Maria , Ponomariova Irina , Tcaciuc Liudmila , Chiriac Alexandra , Roşca Tamara , Diacov Tatiana , Cogălniceanu Tatiana
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Whisky - cea mai populară bautură alcoolică din lume
Antohi Maria , Ponomariova Irina , Chiriac Alexandra , Roşca Tamara , Tcaciuc Liudmila , Cogălniceanu Tatiana , Diacov Tatiana , Sava Angela
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(63) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

  Utilizarea standardelor în sectorul băuturilor alcoolice - oportunităţi şi avantaje
Antohi Maria , Ponomariova Irina , Chiriac Alexandra , Tcaciuc Liudmila , Roşca Tamara , Cogălniceanu Tatiana , Diacov Tatiana , Sava Angela
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(56) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Совершенствование технологических приемов стабилизации вин против коллоидных помутнений
Пономарева И. , Таран Николай , Солдатенко Е. , Таран М.
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Совершенствование технологических приемов стабилизации вин против кристаллических помутнений
Пономарева И. , Таран Николай , Солдатенко Е. , Таран М.
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

  O nouă abordare a fabricării rachiului - băutură alcoolică tare tradiţională
Ponomariova Irina , Antohi Maria , Chiriac Alexandra , Tcaciuc Liudmila , Roşca Tamara , Diacov Tatiana , Cogălniceanu Tatiana , Sava Angela
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(51) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

  Armonizarea legislaţiei în domeniul vitivinicol
Taran Nicolae , Ponomariova Irina , Antohi Maria , Cogălniceanu Tatiana , Tcaciuc Liudmila , Roşca Tamara , Diacov Tatiana , Chiriac Alexandra
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(45) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cultura consumului de vin
Ponomariova Irina , Cogălniceanu Tatiana , Tcaciuc Liudmila , Roşca Tamara , Diacov Tatiana , Chiriac Alexandra
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5(47) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dinamica substanţelor terpenice în vinurile de muscat alb pe parcursul fermentării alcoolice a mustului
Taran Nicolae , Luca Vasile , Taran Marina , Ponomariova Irina , Soldatenco Eugenia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influenţa regimurilor de macerare asupra conţinutului de substanţe terpenice în vinurile seci din muscat alb
Luca Vasile , Taran Nicolae , Taran Marina , Ponomariova Irina , Soldatenco Eugenia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reglementare tehnică pentru producătorii de băuturi alcoolice
Antohi Maria , Chiriac Alexandra , Roşca Tamara , Tcaciuc Ludmila , Ponomariova Irina , Diacov Tatiana , Cogălniceanu Tatiana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Ştiinţă, educaţie, cultură
2013. Comrat. ISBN N/A.
Disponibil online 14 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reglementarea domeniului băuturilor alcoolice - un pas sigur în integrarea europeană a Republicii Moldova
Antohi Maria , Ponomariova Irina , Chiriac Alexandra , Roşca Tamara , Tcaciuc Liudmila , Diacov Tatiana , Cogălniceanu Tatiana , Sava Angela
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5(47) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

  Activitatea de standardizare a domeniului vitivinicol în Republica Moldova
Taran Nicolae , Antohi Maria , Tcaciuc Liudmila , Roşca Tamara , Diacov Tatiana , Chiriac Alexandra , Cogălniceanu Tatiana , Ponomariova Irina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 8 October, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-1018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

  Влияние обработки сусла ферментным препаратом на физико-химический состав и пенистые свойства виноматериалов для игристых вин
Таран Николай , Пономарева И. , Солдатенко Е. , Троцкий Иван
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Виноградарство и виноделие «Магарач»
Nr. 2(16) / 2011 / ISSN 2312-3680
Disponibil online 24 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Влияние обработки сусла ферментным препаратом на физико-химический состав и пенистые свойства виноматериалов для игристых вин
Таран Николай , Пономарева И. , Солдатенко Е. , Троцкий Иван
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Виноградарство и виноделие «Магарач»
Nr. 4 / 2011 / ISSN 2312-3680
Disponibil online 24 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

  Studiul şi elaborarea regimurilor tehnologice inovative în producerea vinurilor spumante originale
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Ponomariova Irina , Antohi Maria
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

  Влияние высокомолекулярных веществ виноматериалов на пенистые и игристые свойства
Солдатенко Е. , Таран Николай , Пономарева И.
Национальный институт виноградарства и виноделия
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (2). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7.
Disponibil online 7 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Новая технология производства газированных вин с повышенными пенистыми и игристыми свойствами
Пономарева И. , Таран Николай , Солдатенко Е.
Национальный институт виноградарства и виноделия
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (2). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7.
Disponibil online 7 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 47 of 47