IBN
Închide

49Publicaţii

215Descărcări

17986Vizualizări

Soldatenco Eugenia
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 33. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 30

2020 - 1

Перспектива использования нового сорта винограда Кодринский для производства высококачественных красных вин в Республике Молдова
Таран Николай , Солдатенко Е. , Пономарева И. , Урыту Д. , Гросу (Ковальчук) Ольга
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Mihail RAPCEA la 65 de ani
Dadu Constantin , Soldatenco Eugenia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(83-84) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul compoziţiei fizico-chimice a cupajelor de vinuri pentru spumante albe în baza soiurilor Viorica şi Floricica
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Soldatenco (Grigorean) Olga , Roșca Oleg , Ungureanu Semion , Ponomariova Irina , Urîtu Dionis
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3-4(81-82) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea soiurilor de struguri de selecție nouă la producerea vinurilor spumante albe
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Soldatenco (Grigorean) Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современная виноградо-винодельческая наука и перспетивы
Таран Николай , Солдатенко Е.
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Виноградарство и виноделие
Nr. 56 / 2019 / ISSN 0372-5847
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Influences to different extents on the quality of the finished product of sparkling white wines
Taran Nicolae , Soldatenco (Grigorean) Olga , Soldatenco Eugenia , Roșca Oleg
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
Ed. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi procedee tehnologice de fabricare a vinurilor roșii seci cu conținut avansat de substanțe biologic active
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Soldatenco (Grigorean) Olga , Bostan Victor , Chiosa Nicolae , Morari Boris , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Cichir Liudmila
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technology development for production of red dry wines with advanced content of biological active compounds
Taran Nicolae1 , Soldatenco Eugenia2 , Soldatenco (Grigorean) Olga2 , Bostan Victor3 , Chiosa Nicolae3 , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana3 , Morari Boris2 , Cichir Liudmila3
1 Technical University of Moldova,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
3 ÎM Vinăria Purcari S.R.L. Ştefan Vodă
Modern Technologies in the Food Industry
Ed. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Elaborarea cupajelor perspective pentru producerea vinurilor spumante albe în baza soiurilor de selecție a INVV
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Roșca Oleg
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența tratărilor tehnologice asupra potențialului de spumare a vinurilor materie primă destinate producerii vinurilor spumante
Soldatenco Eugenia , Morari Boris , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul productiv şi oenologic al soiurilor aligote şi riesling de rhin, altoite pe diferite soiuri de portaltoi
Taran Nicolae , Ungureanu Semion , Roșca Oleg , Soldatenco Eugenia , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(68) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К 80-летию Кудрицкой Таисы Георгиевны
Таран Николай , Скорбанова Е. , Солдатенко Е. , Пономарева И.
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(68) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Impactul factorilor agrotehnici şi agrobiologici asupra calităţii vinurilor-materie primă pentru spumante albe
Soldatenco Eugenia , Roșca Oleg , Cuharschi Mihail , Taran Nicolae
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(61) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 17 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of dealcoholization process temperature on the quality of white wine Chardonnay
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Soldatenco (Grigorean) Olga
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of different rootstoks on the physical-chemical indices and quality of winematerials for sparkling wine production
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Roșca Oleg , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa gradului de maturare a strugurilor asupra calităţii vinurilor spumante albe
Soldatenco Eugenia , Roșca Oleg , Taran Nicolae , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(62) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 17 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of diverse yeast species on physical-chemical characteristics and on stability to different casses in white dry wines
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Soldatenco (Grigorean) Olga , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Hristeva Oxana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of enzyme preparations on the stability of white dry wines to protein and colloidal cases
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Hristeva Oxana , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Soldatenco (Grigorean) Olga , Adajuc Victoria
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияния различных рас дрожжей на физико-химические показатели и стабильность белых сухих вин к различным видам помутнений
Таран Николай , Солдатенко Е. , Солдатенко Ольга , Адажук Виктория , Столейкова С. , Морарь Борис , Barsova Oxana , Христева Оксана
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-012-1.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 9

Elaboration of technologies for production of white and red wines with reduced alcohol content
Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 49