IBN
Închide
Ţurcan (Olan) Olga
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Antioxidant activity of sulphated exopolysaccharides obtained from Spirulina platensis
Ţurcan (Olan) Olga
Institute of Microbiology and Biotechnology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Studiul viabilității tulpinilor de micromicete cultivate pe medii cu nanoparticule
Sîrbu Tamara1 , Gorincioi (Olednic) Viorina2 , Moldovan Cristina1 , Ţurcan (Olan) Olga1 , Timuș Ion1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Efectul nanoparticulelor de Fe2O3, Fe2ZnO4 și Fe2CuO4 asupra creșterii micromicetelor din genul Aspergillus, Penicillium și Trichoderma
Timuș Ion1 , Gorincioi (Olednic) Viorina2 , Moldovan Cristina3 , Ţurcan (Olan) Olga3
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Chimie,
3 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medii de protecţie în baza substanțelor de origine biologică pentru liofilizarea microorganismelor
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina , Ţurcan (Olan) Olga , Burţeva Svetlana , Bîrsa Maxim
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza dirijată a polizaharidelor acide la cianobacteria Spirulina platensis în prezenţa unor compuşi coordinativi ai cu (II) în calitate de factor reglator
Ţurcan (Olan) Olga
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza orientată a polizaharidelor acide la Spirulina platensis la cultivare în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Cu(II)
Ţurcan (Olan) Olga
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza orientată a polizaharidelor sulfatate la cianobacteria Spirulina platensis în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Cu (II.)
Ţurcan (Olan) Olga
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study on the action of nanoparticles of Fe3O4 and Fe0 on microorganisms
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina , Ţurcan (Olan) Olga , Burtseva Svetlana , Byrsa Maxim , Batyr Ludmila , Slănină Valerina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Efectul unor compuşi coordinativi ai Cu(II) asupra conţinutului de glicerol în biomasa microalgei verzi D. salina la varierea unor parametri fizici de cultivare
Bivol Cezara1 , Zosim Liliana2 , Elenciuc Daniela3 , Batîr Ludmila1 , Djur (Maxacova) Svetlana1 , Ţurcan (Olan) Olga2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte
2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa unor compuşi ai Ge(IV) asupra productivităţii şi conţinutului de glicerol la microalga dunaliella salinA CNM-AV-02
Zosim Liliana1 , Bivol Cezara1 , Elenciuc Daniela2 , Batîr Ludmila3 , Djur (Maxacova) Svetlana3 , Ţurcan (Olan) Olga1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(76) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The productivity dynamics of microalgae Dunaliela Sallina at modification of some conditions and parameters of cultivation
Zosim Liliana1 , Bivol Cezara2 , Bulimaga Valentina1 , Elenciuc Daniela3 , Batyr Ludmila2 , Djur (Maxacova) Svetlana2 , Ţurcan (Olan) Olga1
1 State University of Moldova,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
3 University of the Academy of Sciences of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Biotehnologii contemporane de cultivare a microalgei Dunaliella Salina
Zosim Liliana1 , Bivol Cezara1 , Elenciuc Daniela2 , Batîr Ludmila3 , Djur (Maxacova) Svetlana3 , Ţurcan (Olan) Olga1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa citratului de fier şi a intensităţii luminii asupra productivităţii spirulinei şi conţinutului de carotenoizi şi fier în biomasă
Bulimaga Valentina , Zosim Liliana , Pisov Maria , Ţurcan (Olan) Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(66) / 2013 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 April, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa unor compuşi coordinativi ai Cu(II) asupra productivităţii şi conţinutului de pigmenţi fotosintetici la microalga Dunaliella Salina CNM-AV-02
Zosim Liliana1 , Bivol Cezara1 , Batîr Ludmila2 , Elenciuc Daniela3 , Djur (Maxacova) Svetlana2 , Ţurcan (Olan) Olga1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(66) / 2013 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-901
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivitatea microalgei verzi Dunaliella salina la cultivare în prezenţa unor compuşi ai Ge(IV)
Bivol Cezara1 , Zosim Liliana2 , Elenciuc Daniela3 , Batîr Ludmila1 , Djur (Maxacova) Svetlana1 , Ţurcan (Olan) Olga2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe naturale, exacte şi inginereşti
2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 1 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Studiul acţiunii compuşilor coordinativi noi ai Fe(III) şi ai Cr(III) asupra procesului de acumulare a unor principii bioactive în biomasa de spirulină
Ciumac Daniela1 , Zosim Liliana2 , Chiriac Tatiana1 , Prodius Denis3 , Ţurcan (Olan) Olga2 , Popa Veaceslav1 , Sadovnic Daniela1 , Iaţco Iulia1 , Cordeleanu Corneliu1 , Doni Veronica1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Chimie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(21) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-1007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16