IBN
Închide

25Publicaţii

206Descărcări

13499Vizualizări

Popa Alexei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 18.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 4

2023 - 4

Biological efficacy of neem extract (Azadirachta indica L.) In the fight against aphids and mites on cucumbers in protected space
Gusan Ana , Sytnik V. , Popa Alexei , Savranschii Denis
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva pulverizării viței de vie cu ajutorul dronelor în condițiile climatice a Republici Moldova
Popa Alexei , Todiraş Vladimir , Gorban Victor , Savranschii Denis , Gusan Ana , Samoil Serghei
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testarea și evaluarea biologică a extractului din planta Sophora flavescens în combaterea afidelor (Aphis gossypii glov) la cultura tomate din spațiile protejate
Savranschii Denis , Gusan Ana , Tretiacova Tatiana , Todiraş Vladimir , Popa Alexei
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea sistemul de clasificare BioClass pentru evaluarea riscului fitosanitar
Todiraş Vladimir , Tretiacova Tatiana , Gusan Ana , Popa Alexei
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Biological efficacy of the neem oil for the control of Aphis gossypii
Gusan Ana , Tretiacova Tatiana , Popa Alexei , Gladcaia Alla
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effectiveness of carbecol in preventing and combating powdery mildew on vine
Popa Alexei , Todiraş Vladimir , Gusan Ana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of sophora flavescens extract for combat the red mite (tetranychus urticae) to the tomato crop in greenhouse
Savranschii Denis , Gusan Ana , Tretiacova Tatiana , Popa Alexei , Todiraş Vladimir
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Low-volume spraying of the vineyards with unmanned aerial vehicle
Popa Alexei , Todiraş Vladimir , Gorban Victor
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Количественное определение содержания FE, NI, CR, CU, ZN, CD, PB, HG в овощах и фруктах, выращиваемых в Mолдове, и оценка риска здоровью
Стратулат Татьяна1 , Popa Alexei1 , Гушан Анна1 , Кадар Оана2 , Соколов Василий3 , Соколовa Людмила3
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Научно-исследовательский институт аналитического приборостроения, г. Клуж-Напока,
3 Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind eficacitatea biologică a fungicidului carbecol în prevenirea şi combaterea făinării (uncinula necator) la viţa-de-vie
Popa Alexei , Todiraş Vladimir , Tretiacova Tatiana , Gusan Ana , Savranschii Denis
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Динамика накопления калия в листьях огурцов на фоне обработок биофунгицидом на базе бикарбоната калия
Стратулат Татьяна , Тодираш Владимир , Гушан Анна , Popa Alexei
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Content of chlorpyrifos in local crops sampled in some districts of the Republic of Moldova
Stratulat Tatiana1 , Cadar Oana2 , Popa Alexei1 , Gusan Ana1 , Hoaghia Alexandra2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Research Institute for Analytical Instrumentation, ICIA Cluj-Napoca
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea continutului metalelor grele in produse vegetale autohtone
Stratulat Tatiana1 , Cadar Oana2 , Popa Alexei1 , Gusan Ana1 , Hoaghia Alexandra2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Assessment of heavy metals (Cd, Co, Cr, Ni, Pb AND Hg) content in fruits and vegetables in Republic of Moldova
Stratulat Tatiana1 , Cadar Oana2 , Popa Alexei2 , Gusan Ana2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Research Institute for Analytical Instrumentation, ICIA Cluj-Napoca
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 18 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность применения фунгицидов на базе бикарбоната калия в контроле мучнистой росы на огурцах
Стратулат Татьяна , Тодираш Владимир , Guşan Anatolie , Popa Alexei
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Biorational plant protection products in the vine-vine protection in organic farming systems
Todiraş Vladimir , Popa Alexei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Perspectiva utilizării bicarbonatului de potasiu în combaterea Uncinula Necator la viţa-de-vie în sistem de agricultură ecologică
Popa Alexei , Todiraş Vladimir , Stratulat Tatiana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultate privind eficacitatea fungicidului “FLINT STAR” 520 SC contra Uncinula Necator la viţa-de-vie
Popa Alexei , Todiraş Vladimir , Tretiacova Tatiana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Rezultate privind eficacitatea unor fungicide convenţionale şi bioraţinale în combaterea făinării (Uncinula Necator) la viţa de vie
Popa Alexei , Todiraş Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spatio-temporal risk prediction model for downy mildew (Plasmopara viticola) in grapevine
Todiraş Vladimir , Popa Alexei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Studiu privind eficacitatea biologică a fungicidelor convenționale și bioraționale în prevenirea şi combaterea manei (Plasmopara Viticola) la viţa de vie
Todiraş Vladimir , Popa Alexei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Utilizarea preparatelor bioraţionale Funecol SL şi Recol SL în prevenirea şi combaterea manei (Plasmopara viticola) la viţa-de-vie
Popa Alexei
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Eficacitatea preparatului „FUNECOL” în prevenirea şi combaterea manei (Plasmopara Viticola Ber. Et De Toni) la viţa-de-vie
Popa Alexei , Todiraş Vladimir
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Evaluarea modificărilor proprietăţilor adn-ului la spirulina cultivată în prezenţa unor compuşi coordintaivi ai Cr(III)
Bulimaga Valentina1 , Rudic Valeriu2 , Ciumac Daniela2 , Zosim Liliana1 , Chiriac Tatiana2 , Popa Alexei1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1052
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Efectul stimulator al compuşilor coordinativi ai cromului(III) asupra productivităţii spirulinei
Rudic Valeriu1 , Gulea Aurelian2 , Bulimaga Valentina1 , Ciumac Daniela1 , Ciornea Valeriu2 , Zosim Liliana1 , Popa Alexei1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-61. Vizualizări-1203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 25 of 25