IBN
Închide
Stratan-Binzari Maria Vasile
Cuvinte-cheie (14): Fungi (2), α-amylase purification (1), Aspergillus niger (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2014 - 1

Action of Millimeter-range Electromagnetic Radiation on Polypeptide Spectrum of Amylolytic Preparations from Aspergillus Niger 33-19 CNMN FD 02A Strain
Ciloci (Deseatnic) Alexandra1, Bivol Cezara1, Stratan-Binzari Maria1, Tiurina Janeta1, Clapco Steliana1, Reva Veaceslav2, Labliuc Svetlana1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 State University of Moldova
Электронная обработка материалов
Nr. 1(50) / 2014 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 18 March, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Efectul dioximaţilor Co(III) cu sulfanilamidă asupra activităţii enzimatice a unor micromicete
Ciloci (Deseatnic) Alexandra1, Clapco Steliana1, Coropceanu Eduard2, Rija Andrei2, Stratan-Binzari Maria1, Bologa Olga2, Bulhac Ion2, Şafranschi Valentin2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(321) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 February, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietăţile fizico-chimice ale preparatului enzimatic amilolitic recuperat din lichidul cultural al tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A
Stratan-Binzari Maria, Ciloci (Deseatnic) Alexandra
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(319) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Effect of Millimeter Range Electromagnetic Radiation on the Biosynthesis of Extracellular Hydrolytic Enzymes in Aspergillus and Penicillium Micromycetes
Tyurina Zh., Stratan-Binzari Maria, Clapco Steliana, Labliuc Svetlana, Dvornina Elena, Condruc Viorica
Academy of Sciences of Moldova
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 6(47) / 2011 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa tratării enzimatice a apstei de fructe cu preparate celulozolitice şi pectolitice sintetizate de unele micromicete din genul penicillium
Clapco Steliana, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Labliuc Svetlana, Dvornina Elena, Stratan-Binzari Maria
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(315) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedee noi de obţinere a unor hidrolaze exocelulare de origine fungică
Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Clapco Steliana, Labliuc Svetlana, Stratan-Binzari Maria, Dvornina Elena
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(315) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietăţile fizico-chimice ale preparatului enzimatic pectolitic obţinut din lichidul cultural al tulpinii Penicillium viride CNMN FD 04 P
Clapco Steliana, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Stratan-Binzari Maria, Labliuc Svetlana, Dvornina Elena
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(313) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Stabilirea parametrilor optimi de separare a complexului enzimatic amilolitic din lichidul cultural al tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A
Stratan-Binzari Maria, Ciloci (Deseatnic) Alexandra
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(312) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые аспекты биосинтеза внеклеточ- ных гидролаз микромицетов из родов Rhizopus и Aspergillus в присутствии комплексных соединений кобальта(III) c фторсодержащими анионами
Чилочи Александра1, Тюрина Жанета1, Клапко Светлана1, Stratan-Binzari Maria1, Лаблюк Светлана2, Болога О. А., Коропчану Эдуард2, Rija Andrei2, Булхак И.И.
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(310) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 5

Caracteristica complexului enzimatic sintetizat de tulpina aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02a în cultură submersă
Stratan-Binzari Maria
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(304) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea parametrilor optimi de recuperare a complexului enzimatic pectolitic din lichidul cultural al tulpinii penicillium viride CNMN FD 04
Clapco Steliana, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Labliuc Svetlana, Stratan-Binzari Maria
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(306) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu comparativ al proprietăţilor biostimulatoare ale unor dimetilglioximaţi ai Co(III) cu anioni polifluoruraţi
Coropceanu Eduard1, Ciloci (Deseatnic) Alexandra2, Rija Andrei1, Bologa Olga1, Tiurina Janeta2, Labliuc Svetlana2, Clapco Steliana2, Condruc Viorica2, Stratan-Binzari Maria2, Bulhac Ion1
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul influenţei dioximaţilor cobaltului (III), ce conţin fluor, asupra procesului de enzimogeneză la tulpina de fungi Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A – producătoare de amilaze
Stratan-Binzari Maria
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(305) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The study of the biological activity of some cobalt(III) dioximates with fluorine containing anions
Coropceanu Eduard1, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Stratan-Binzari Maria2, Rija Andrei1, Bologa Olga1, Tiurina Janeta2, Labliuc Svetlana2, Clapco Steliana2, Bulhak Ion2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(3) / 2008 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14