IBN
Închide
Coreţcaia Iulia
Cuvinte-cheie (28): nitrate reductase (6), peroxidase (4), sugar beet (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Conţinutul de Fe, Cu, Mn, Zn şi prolină, activitatea nitratreductazei şi peroxidazei în frunzele sfeclei de zahăr (Beta vulgaris L.) În funcţie de aprovizionarea plantelor cu mangan şi umiditatea solului
Lisnic Stelian, Coreţcaia Iulia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul fertilizantului MICROCOM-T şi suspensiilor bacteriene (Azotobacter chroococcum, Bacillus subtilis, Pseudomonas putida) asupra sfeclei de zahăr în funcţie de condiţiile de umiditate a solului
Lisnic Stelian, Lemanova Natalia, Coreţcaia Iulia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Efectul fertilizantului Microcom-t şi suspensiilor rizobacteriene (Azotobacter Chroococcum, Bacillus Subtilis, Pseudomonas Putida) asupra unor procese fizioloşice şi productivităţii sfeclei de zahăr în dependenţă de condiţiile de mediu
Lisnic Svetlana1, Coreţcaia Iulia1, Lemanova Natalia1, Mitina Tatiana2, Bondarenco Nadejda2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Institutul de Chimie
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Impact of soil pollution with copper on content of Cu, Mn and Fe, nitrate reductase and peroxidase activity in soybean and sugar beet plants
Lisnic Stelian, Coreţcaia Iulia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Activitatea nitratreductazei în sol, nitratreductazei şi peroxidazei în frunze la tratarea seminţelor de soia cu sulfat de zinc şi cupru
Lisnic Stelian, Coreţcaia Iulia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Changes in the nitrate reductase and peroxidase activity in the leaves and leaf apoplast of sugar beet plants under applications of MICROCOM-T fertilizer, suspensions and metabolites of microorganisms
Lisnic Svetlana, Toma Simion, Coretscaia Iulia, Lemanova Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Conţinutul de Fe, Cu, Mn, Zn, Pb şi activitatea nitratreductazei în plante în dependenţă de poluarea solului cu Pb şi Cu. Aplicarea sulfaţilor
Lisnic Stelian1, Toma Simion1, Lupan Aurelia2, Coreţcaia Iulia1
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 29 August, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nitrate reductase and peroxidase activity in sugar beet leaves under application of trace elements and temporal water stress
Lisnic Stelian, Toma Simion, Lemanova Natalia, Coretscaia Iulia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-62-370-4.
Disponibil online 17 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratarea seminţelor de sfeclă de zahăr cu fertilizantul MICROCOM –T şi tomatozidă, activitatea nitratreductazei în sol şi frunze şi productivitatea de rizocarpi
Lisnic Stelian, Toma Simion, Coreţcaia Iulia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Procedee eficiente de aplicare a fertilizantului “MICROM-T” la cultivarea sfeclei de zahar, majorarea recoltei si continutul de zahar din rizocarpi
Lisnic Svetlana, Toma Simion, Coreţcaia Iulia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Активность нитратредуктазы и пероксидазы у сахарной свеклы в зависимости от применения препарата микроком-т, микроорганизмов и кратковременного водного стресса
Лисник С., Тома Семион, Леманова Н., Корецкая Ю.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Acţiunea nichelului (Ni) ca microelement şi poluant asupra unor procese fiziologice la sfecla pentru zahăr
Lisnic Stelian, Coreţcaia Iulia
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12