IBN
Închide

36Publicaţii

97Descărcări

7110Vizualizări

Melenciuc Mihail Petru
Cuvinte-cheie (83): plante (6), status-ul apei (5), drying (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 19. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Drying installation for granular products in the suspension layer
Bernic Mircea, Ţislinscaia Natalia, Balan Mihail, Guţu Marin, Vişanu Vitali, Melenchuk Mihail P.
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 3 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le sechage des poires sous une atmosphere modifiee de CO2
Ţislinscaia Natalia, Bernic Mircea, Melenciuc Mihail, Răducanu Marcel, Vişanu Vitali, Balan Mihail
Université Technique de Moldavie
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UHF dryers with longitudinal interaction
Ivanov Leonid, Melenchuk Mihail P., Gîdei Igor, Cartofeanu Vasile
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 3 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Analiza proprietăților aerodinamicie ale semințelor de struguri
Balan Mihail, Vişanu Vitali, Melenciuc Mihail, Bernic Ghenadie, Vișanu Ion, Oțel Mihail
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, crystal structure, and biological properties of the complex [Co(DmgH)2(Seu)1.4(Se-Seu)0.5(Se2)0.1][BF4]
Coropceanu Eduard1, Bulhak Ion1, Shtefyrtse Anastasia A.2, Botnari Vasile2, Melenchuk Mihail P.2, Autor Nou1, Bourosh Paulina3
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 3(43) / 2017 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of some coordination compounds on physiological processes of plants under the environmental stress
Bulhak Ion1, Shtefyrtse Anastasia A.2, Botnari Vasile2, Coropceanu Eduard1, Brânză Lilia2, Melenchuk Mihail P.2, Bourosh Paulina3
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Acidul salicilic – inductor al protecţiei antioxidante la plante în condiţii de secetă
Ştefîrţă Anastasia, Melenciuc Mihail, Brânză Lilia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drying – efficient method of peaches storage
Bernic Mircea1, Ţislinscaia Natalia1, Zavialov Volodymyr2, Vişanu Vitali1, Balan Mihail1, Melenchuk Mihail P.1
1 Technical University of Moldova,
2 National University of Food Technologies, Kyiv
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea apei şi speciilor reactive de oxigen în senescenţa frunzelor plantelor
Ştefîrţă Anastasia, Brânză Lilia, Melenciuc Mihail, Aluchi Nicolae, Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plums drying process auxiliary operations mechanisation
Ţislinscaia Natalia, Bernic Mircea, Balan Mihail, Vişanu Vitali, Melenchuk Mihail P.
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of different drying methods on pears quality
Guţu Alexandru, Melenchuk Mihail P., Suhodol Natalia, Bernic Mircea, Deseatnicov Olga
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un nou preparat de optimizare a stării funcţionale şi productivităţii plantelor
Ştefîrţă Anastasia, Bulhacu I., Botnari Vasile, Melenciuc Mihail, Brânză Lilia, Leahu Igor, Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea caracterelor biochimice la tomate
Mihnea Nadejda, Melenciuc Mihail, Brânză Lilia, Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Winemaking domain wasteless technologies application
Bernic Mircea, Uzun V., Coşman Sergiu, Balan Mihail, Vişanu Vitali, Melenchuk Mihail P.
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Efectul acidului salicilic asupra procesului de adaptăre a plantelor la secetă
Melenciuc Mihail
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(327) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 December, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fitohormonii – modulatori ai activităţii enzimelor antioxidante la plante în condiţii de secetă
Ştefîrţă Anastasia, Brânză Lilia, Melenciuc Mihail, Aluchi Nicolae, Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(86) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 February, 2016. Descarcări-26. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificări fiziologice asociate cu senescența naturală la plantele de porumb
Ştefîrţă Anastasia, Melenciuc Mihail, Aluchi Nicolae, Brânză Lilia, Leahu Igor, Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 8

Controled freezing of liquid environment in fragile tare
Ivanov Leonid, Cartofeanu Vasile, Melenchuk Mihail P., Istrati Daniela
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul fitohormonilor, administrați exogen, și menținerea integrității status-ului apei plantelor în condiții de secetăi
Ştefîrţă Anastasia, Melenciuc Mihail, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 November, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of coordination compound [Co (DMGH)2(thio)2]NO3 on induction of antioxidant protection in plant leaves in response to drought stress
Bulhak Ion1, Shtefyrtse Anastasia A.2, Coropceanu Eduard1, Melenchuk Mihail P.2, Aluchi Nicolae2, Ciobănică Olga1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 36