IBN
Închide
Leatamborg Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Publicaţii la conferinţe din RM - 22. Publicaţii peste hotare - 11.
Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 11

2023 - 3

Caracteristica liniilor și soiurilor de grâu durum de toamnă după caracterele de productivitate
Rotari Silvia , Gore Andrei , Leatamborg Svetlana , Bogdan Viorica
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creation of new varieties of winter triticale
Lyatamborg S. , Rotary S. , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 17 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea răspunsului triticalelor de toamnă la acțiunea asociată a unor factori stresanți abiotici în condiții controlate
Saşco Elena , Leatamborg Svetlana , Cristea Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

Ameliorarea grâului durum de toamnă
Rotari Silvia , Gore Andrei , Leatamborg Svetlana , Bogdan Viorica
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivity and quality of grain of winter tritical varieties
Lyatamborg S. , Rotary S. , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele cercetărilor de ameliorare ai grâului comun de toamnă
Gore Andrei , Leatamborg Svetlana , Rotari Silvia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stages of winter durum wheat breeding
Rotary S. , Gore Andrei , Lyatamborg S. , Bogdan Viorica
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Storage potential of triticale accessions - indicator of their viability under ex situ conservation
Korlateanu L. , Ganea Anatolie , Lyatamborg S.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The behavior of some autumn tritical genotypes to biotic stress in vitro
Saşco Elena , Lyatamborg S.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение и создание озимой твердой пшеницы в Молдове
Ротарь Сильвия , Лятамборг Светлана , Горе Андрей , Bogdan Viorica
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка продуктивности и качества зерна сортов озимой Тритикале
Лятамборг Светлана1 , Ротарь Сильвия1 , Горе Андрей1 , Рудакова Анжела2 , Cherdivară Ala2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Молдавский Государственный Университет
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
Editia 6, Vol.2. 2022. Круты, Украина. .
Disponibil online 10 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика линий озимой тритикале по хозяйственно ценным признакам
Лятамборг Светлана , Ротарь Сильвия , Горе Андрей
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Caracteristica hibrizilor interspecifici de grâu durum de toamnă
Rotari Silvia , Leatamborg Svetlana , Gore Andrei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creation of new varieties of winter durum wheat
Rotary S. , Lyatamborg S. , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingen 54 - a new variety of winter triticale
Lyatamborg S. , Veverita Efimia , Rotary S. , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение долговечности семян тритикале для оптимизации их длительного хранения в генетическом банке растений
Корлэтяну Людмила , Ганя Анатолий , Лятамборг Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение линий озимого тритикале в конкурсном сортоиспытании
Лятамборг Светлана , Ротарь Сильвия , Горе Андрей
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Селекція зернових та зернобобових культур в умовах змін клімату: напрями і пріоритети
T. 2021. Odesa, Ukraine. .
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Селекция озимой ржи в Mолдове
Горе Андрей , Лятамборг Светлана , Ротарь Сильвия
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
Editia 5, Vol.4. 2021. Круты, Украина. .
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

A new variety auriu 2 of winter durum wheat (Triticum durum Desf.)
Rotary S. , Veverita Efimia , Lupashku Galina A. , Gore Andrei , Lyatamborg S. , Coinac Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Common winter wheat (Triticum aestivum esm.), Moldova 66 cultivar
Lupashku Galina A. , Gavzer Svetlana , Veverita Efimia , Lyatamborg S. , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итоги селекции озимой ржи в Молдове
Горе Андрей , Лятамборг Светлана , Ротарь Сильвия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные результаты создания новых форм озимых тритикале
Лятамборг Светлана , Веверицэ Ефимия , Ротарь Сильвия , Горе Андрей
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Realizări în crearea soiurilor noi de triticale în Republica Moldova
Veveriţă Efimia , Leatamborg Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Results of triticale breeding in Moldova
Veverita Efimia , Lyatamborg S.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea şi crearea soiurilor noi de grâu durum de toamnă în Moldova
Rotari Silvia , Leatamborg Svetlana , Gore Andrei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Winter durum wheat in the Republic of Moldova
Rotary S. , Gore Andrei , Lyatamborg S.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение и создание новых сортов тритикале в Молдове
Лятамборг Светлана , Веверицэ Ефимия , Ротарь Сильвия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Селекция тритикале в Молдове
Веверицэ Ефимия , Лятамборг Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a V-a. 2019. Kiev. .
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика новых сортов тритикале по продуктивности в Молдове
Веверицэ Ефимия , Лятамборг Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции сельскохозяйственных растений
Ediția 5, Vol.2. 2019. Москва. ISBN 978-5-209-09357-2.
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Crearea şi implementarea soiurilor noi de Triticale în Moldova
Veveriţă Efimia , Leatamborg Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ereditatea rezistenței la Septoria Tritici rob. et desm. la triticale de toamnă
Saşco Elena , Veveriţă Efimia , Leatamborg Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triticale – cultură profitabilă pentru agricultura Moldovei
Veveriţă Efimia , Leatamborg Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triticale varieties created by intraspecific hybrids
Veverita Efimia , Lyatamborg S. , Jelev (Hadîrca) Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результаты селекции тритикале в Молдове
Веверицэ Ефимия , Лятамборг Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a IV-a. 2018. Kiev. .
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Triticale – cereală profitabilă
Veveriţă Efimia , Leatamborg Svetlana , Rojneva Alexandra
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

INGEN 40 – un soi nou de triticale pentru agricultura Moldovei
Veveriţă Efimia , Buiucli Piotr , Leatamborg Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Sinteza și caracteristica formelor noi de triticale
Veveriţă Efimia , Leatamborg Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Culturi păioase, perspective pentruagricultura Moldovei
Veveriţă Efimia , Rotari Silvia , Leatamborg Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 38 of 38