IBN
Închide

68Publicaţii

418Descărcări

35701Vizualizări

Ciocârlan Alexandru
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 27. Publicaţii peste hotare - 29.
Publicații indexate în SCOPUS - 22. Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 8
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 6
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 14
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 23
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 12

2023 - 1

Synthesis and Antimicrobial Activity Evaluation of Homodrimane Sesquiterpenoids with a Benzimidazole Unit
Lungu Lidia1 , Blaja Svetlana1 , Kuchkova Kaleria1 , Ciocarlan Alexandru1 , Barba Alic1 , Kulciţki Veaceslav1 , Shova Sergiu2 , Vornicu Nicoleta3 , Geana Elisabeta Irina4 , Mangalagiu Ionel I.5 , Aricu Aculina1
1 Institute of Chemistry,
2 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
3 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
4 National Research and Development Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies,
5 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Molecules (Basel, Switzerland)
Nr. 3(28) / 2023 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Chemical Profile, Elemental Composition, and Antimicrobial Activity of Plants of the Teucrium (Lamiaceae) Genus Growing in Moldova
Ciocarlan Alexandru1 , Dragalin Ion1 , Aricu Aculina1 , Lupaşcu Lucian1 , Ciocarlan Nina2 , Vergel Konstantin3 , Duliu Octavian-Gheorghe345 , Hristozova Gergana Y. 36 , Zinicovscaia Inga137
1 Institute of Chemistry,
2 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
3 Joint Institute of Nuclear Research,
4 University of Bucharest,
5 Romanian Geological Institute,
6 Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,
7 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering
Agronomy
Nr. 4(12) / 2022 / ISSN 2073-4395 / ISSNe 2073-4395
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
From (-)-sclareol to norlabdane heterocyclic hybrid compounds
Ciocarlan Alexandru
Institute of Chemistry
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(17) / 2022 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 29 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preliminary phytochemical analysis of crud extract from tanacetum corymbosum (l.) Shi. Bip.
Ciocarlan Alexandru1 , Aricu Aculina1 , Lungu Lidia1 , Blaja Svetlana1 , Popescu Violeta2 , Zinicovscaia Inga3 , Carrupt Valentin4
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova State University,
3 BLTP, Joint Institute for Nuclear Research,
4 Mane SA Switzerland
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of biologically active terpenoids by valorisation of some vegetable wastesSynthesis of biologically active terpenoids by valorisation of some vegetable wastes
Aricu Aculina , Ciocarlan Alexandru
Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of Homodrimane Sesquiterpenoids Bearing 1,3-Benzothiazole Unit and Their Antimicrobial Activity Evaluation
Lungu Lidia1 , Kuchkova Kaleria1 , Blaja Svetlana1 , Ciocarlan Alexandru1 , Dragalin Ion1 , Barba Alic1 , Vornicu Nicoleta2 , Geana Elisabeta Irina3 , Mangalagiu Ionel4 , Aricu Aculina1
1 Institute of Chemistry,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
3 National Research and Development Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies,
4 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Molecules (Basel, Switzerland)
Nr. 16(27) / 2022 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of new potential active homodrimane sesquiterpenoids with benzimidazole fragment
Lungu Lidia , Blaja Svetlana , Kuchkova Kaleria , Ciocarlan Alexandru , Aricu Aculina
Institute of Chemistry
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 11

(+)-Larixol and larixyl acetate: syntheses, phytochemical studies and biological activity assessments
Ciocarlan Alexandru
Institute of Chemistry
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(16) / 2021 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-29. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemical composition and assessment of antimicrobial activity of lavender essential oil and some by-products
Ciocarlan Alexandru1 , Lupaşcu Lucian1 , Aricu Aculina1 , Dragalin Ion1 , Popescu Violeta1 , Geana Elisabeta Irina23 , Ionete Roxana Elena2 , Vornicu Nicoleta3 , Duliu Octavian-Gheorghe45 , Hristozova Gergana Y. 56 , Zinicovscaia Inga157
1 Institute of Chemistry,
2 National Research and Development Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies,
3 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
4 University of Bucharest,
5 Joint Institute of Nuclear Research,
6 Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,
7 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering
Plants
Nr. 9(10) / 2021 / ISSN 2223-7747 / ISSNe 2223-7747
Disponibil online 12 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemical composition of essential oil of Dill (Anethum graveolens L.) Growing in Republic of Moldova
Popescu Violeta1 , Ciocarlan Alexandru2 , Dragalin Ion2 , Lungu Lidia2 , Aricu Aculina2
1 Moldova State University,
2 Institute of Chemistry
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemical composition of the essential oil and antimicrobial properties of crude extract from Tanacetum corymbosum (L.) Shi. Bip
Ciocarlan Alexandru1 , Lupaşcu Lucian1 , Aricu Aculina1 , Dragalin Ion1 , Ciocarlan Nina2 , Zinicovscaia Inga314 , Slanina Valerina5 , Yushin Nikita3
1 Institute of Chemistry,
2 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
3 Joint Institute of Nuclear Research,
4 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering,
5 Institute of Microbiology and Biotechnology
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(16) / 2021 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 2 January, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determination of the elemental composition of aromatic plants cultivated industrially in the republic of moldova using neutron activation analysis
Ciocarlan Alexandru1 , Hristozova Gergana Y. 23 , Aricu Aculina1 , Dragalin Ion1 , Zinicovscaia Inga124 , Yushin Nikita2 , Grozdov Dmitrii2 , Popescu Violeta1
1 Institute of Chemistry,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,
4 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering
Agronomy
Nr. 5(11) / 2021 / ISSN 2073-4395 / ISSNe 2073-4395
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norlabdane Compounds Containing Thiosemicarbazone or 1,3-Thiazole Fragments: Synthesis and Antimicrobial Activity
Blaja Svetlana1 , Lungu Lidia1 , Kuchkova Kaleria1 , Ciocarlan Alexandru1 , Barba Alic1 , Vornicu Nicoleta2 , Aricu Aculina1
1 Institute of Chemistry,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina
Chemistry of Natural Compounds
Nr. 1(57) / 2021 / ISSN 0009-3130
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novel vic-dioximes: synthesis, structure characterization, and antimicrobial activity evaluation
Ureche Dumitru1 , Bulhak Ion1 , Ciocarlan Alexandru1 , Roshca Daniel1 , Lupaşcu Lucian1 , Bourosh Pavlina12
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Turkish Journal of Chemistry
Nr. 6(45) / 2021 / ISSN 1300-0527 / ISSNe 1303-6130
Disponibil online 21 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profiling of phenolic compounds and triterpene acids of twelve apple (Malus domestica borkh.) cultivars
Geana Elisabeta Irina1 , Ciucure Corina Teodora1 , Ionete Roxana Elena1 , Ciocarlan Alexandru2 , Aricu Aculina2 , Ficai Anton Anton34 , Andronescu Ecaterina34
1 National Research and Development Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies,
2 Institute of Chemistry,
3 University Politehnica of Bucharest,
4 Romanian Academy of Science
Foods
Nr. 2(10) / 2021 / ISSN 2304-8158 / ISSNe 2304-8158
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The electrochemical transformations of methyl bicyclohomofarnesoates
Lungu Lidia , Blaja Svetlana , Ciocarlan Alexandru , Dragalin Ion , Aricu Aculina
Institute of Chemistry
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of non-conventional methods for the isolation of chromatographically inseparable compounds
Ciocarlan Alexandru , Cazacu Vasilisa , Lungu Lidia , Blaja Svetlana , Dragalin Ion , Aricu Aculina
Institute of Chemistry
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorisation of same terpenes from vegetable wastes
Ciocarlan Alexandru
Institute of Chemistry
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Elemental analysis of Lamiaceae medicinal and aromatic plants growing in the Republic of Moldova using neutron activation analysis
Zinicovscaia Inga123 , Gundorina Svetlana1 , Vergel Konstantin1 , Grozdov Dmitrii1 , Ciocarlan Alexandru2 , Aricu Aculina2 , Dragalin Ion2 , Ciocarlan Nina4
1 Joint Institute of Nuclear Research,
2 Institute of Chemistry,
3 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
4 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Phytochemistry Letters
Nr. 35 / 2020 / ISSN 1874-3900
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minor acetylated metabolites from Euphrasia rostkoviana.: Natural and synthetic acetylated derivatives of rutin
Ambrosio Michele1 , Ciocarlan Alexandru2 , Aricu Aculina2
1 Universitatea din Trento,
2 Institute of Chemistry
Natural Product Research
Nr. 2(34) / 2020 / ISSN 1478-6419 / ISSNe 1478-6427
Disponibil online 10 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 69