IBN
Închide

32Publicaţii

168Descărcări

11980Vizualizări

Romanciuc Gabriela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 2

A ridicat oenologia și tehnologia vitivinicolă pe o treaptă calitativ nouă. Academicianul Boris GAINA la 75 de ani
Tighineanu Ion1 , Romanciuc Gabriela2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The national sharing information mechanism (NISM) implemented in the Republic of Moldova
Romanciuc Gabriela
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

O contribuție multilaterală la dezvoltarea științelor agricole. Membrul corespondent Mihail VRONSCHIH la 80 de ani
Tighineanu Ion1 , Găină Boris1 , Boincean Boris1 , Romanciuc Gabriela2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind implementarea tratatului internațional privind resursele genetice vegetale pentru alimentație și agricultură incluse în raportul național privind conformitatea cu prevederile acestuia
Romanciuc Gabriela
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Current issues related to access and use of information on ex situ conservation of plant genetic resources in the Republic of Moldova
Romanciuc Gabriela
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
One Health and Risk Management
Nr. 1(2) / 2020 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 23 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diseminarea informației cu referire la resursele genetice vegetale pentru alimentație și agricultură prin intermediul sistemelor informaționale online
Romanciuc Gabriela
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International instruments relating to conservation of plant biodiversity
Romanciuc Gabriela
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul organizaţiilor internaţionale în conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale
Romanciuc Gabriela
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Информационные технологии в управлении и оценке генетических ресурсов растений
Романчук Габриела
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Comprehensive online database of medicinal and aromatic plants
Romanciuc Gabriela
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identification of key issues related to conservation of plant genetic resources and biosafety
Romanciuc Gabriela
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Aspecte privind conservarea in situ a resurselor genetice vegetale pentru agricultură şi alimentaţie în Republica Moldova
Romanciuc Gabriela
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importance of characterization and evaluation data for conservation of plant genetic resources in the context of climate change
Romanciuc Gabriela
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Present situation and perspectives of plant genetic resources documentation system in Republic of Moldova
Romanciuc Gabriela
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Germplasm characterization and evaluation data in the system of agro biodiversity conservation
Romanciuc Gabriela
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul resurselor genetice vegetale prin utilizarea tehnologiilor informaţionale
Romanciuc Gabriela
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Documentarea colecţiei de ardei (Capsicum Annuum L.)
Romanciuc Gabriela , Focşa Nina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documentation of the Solanaceae genetic resources in Republic of Moldova
Romanciuc Gabriela , Gaevscaia Valentina , Mihnea Nadejda , Foksha N.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Information standards for plant gene bank
Romanciuc Gabriela
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia a 10-a. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of taxonomy in plant genetic resources documentation
Romanciuc Gabriela
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 4. 2015. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-8-2.
Disponibil online 13 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32