IBN
Închide
Dumbrăveanu Dorin
Cuvinte-cheie (20): invazie (2), lacul refrigerent Cuciurgan. (1), bazinul fluviului Nistru (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Rolul agenţilor biologici de natură animală în cadrul ecosistemelor urbane
Rusu Vadim1, Bulimaga Constantin2, Dumbrăveanu Dorin1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Rolul organismelor epibionte în producerea interferenţelor biologice alohtone
Rusu Vadim, Dumbrăveanu Dorin
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul organismelor epibionte autohtone în producerea interferenţelor de natură biologică
Rusu Vadim, Dumbrăveanu Dorin
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Crabul de mâl (nord-american) Rhithropanopeus harrisi (Gould, 1841) - o nouă specie invazivă în Moldova.
Filipenco Serghei1, Purcic Veaceslav2, Dumbrăveanu Dorin2, Railean Nadejda23
1 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko” ,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesele ecologice implicate în producerea interferențelor de natură biologică
Dumbrăveanu Dorin
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Ecto parazitofauna la unele păsări sălbatice de interes cinegetic din Republica Moldova
Zamornea Maria1, Erhan Dumitru1, Rusu Ştefan1, Savin Anatolie1, Gherasim Elena1, Tălămbuţă Nina2, Bondari Lidia3, Botnaru Nicolai4, Dumbrăveanu Dorin1
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Colegiul de Ecologie, mun. Chişinău,
4 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eutrofizarea ecosistemelor acvatice din Republica Moldova şi recomandările de management durabil
Bulat Denis, Bulat Dumitru, Usatîi Marin, Ungureanu Laurenţia, Crepis Oleg, Şaptefraţi Nicolae, Chelmenciuc Rostislav, Dumbrăveanu Dorin
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mixtinvazii cu ectoparaziţi la fazani şi impactul lor asupra indicilor productivi
Zamornea Maria1, Erhan Dumitru1, Rusu Ştefan1, Savin Anatolie1, Chihai Oleg1, Botnaru Nicolai2, Gologan Ion1, Coadă Viorica3, Ţîganaș Ana3, Dumbrăveanu Dorin1
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Particularities of Dniester river ichtyofauna during 2016
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Fulga Nina, Şaptefraţi Nicolae, Cebotari Andrei, Dumbrăveanu Dorin
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Importanța speciei Dreissena polymorpha (Mollusca, Bivalvia) în caltate de hidrobiont invaziv epibion
Rusu Vadim, Dumbrăveanu Dorin
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii şi exacte
2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii privind impactul moluștei Dreissena polymorpha asupra ecosistemelor de apă dulce
Rusu Vadim, Dumbrăveanu Dorin
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii şi exacte
2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Исcледование фитопаразитической нематофауны на перцах в защищённом грунте в условиях Республики Молдовa
Русу Штефан, Ерхан Думитру, Юрку-Страйстару Елена, Бивол Алексей, Мелник Мария, Пойрас Лариса, Думбрэвяну Дорин, Русу Вадим
Институт Зоологии АН РМ
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 18 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фитопаразитическая нематофауна томатов в защищенном грунте в условиях Республики Молдова
Бивол Алексей1, Русу Штефан1, Ерхан Думитру1, Бэдэрэу Сергей2, Юрку-Страйстару Елена1, Мелник Мария1, Пойрас Лариса1, Думбрэвяну Дорин1
1 Институт Зоологии АН РМ,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 14 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Characteristics of gonads in mature females of Sander lucioperca (l.) from Costesti-Stanca reservoir in  the period of reproductive cycle
Fulga Nina, Bulat Dumitru, Bulat Denis, Railyan Nadejda, Dumbrăveanu Dorin
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data on infestation of bison (Bison bonasus, Linnaeus , 1758) and domestic animals from the neighbor area of the reserved forest “Pădurea Domnească ”
Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Zamornea Maria, Chihai Oleg, Buza Vasile, Dumbrăveanu Dorin, Cilipic Grigore
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile ecologice ale speciei inva zive lepomis gibbosus (linnaeus, 1758) în limitele Republicii Moldova
Bulat Dumitru1, Bulat Denis1, Toderaş Ion1, Usatîi Marin1, Fulga Nina1, Dumbrăveanu Dorin2, Rusu Vadim2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 4(70) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 August, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul invaziv al speciilor de peşti şi factorii determinanţi ai ihtiocenozelor ecosistemelor acvatice din Republica Moldova
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaş Ion, Usatîi Marin, Fulga Nina, Dumbrăveanu Dorin, Rusu Vadim, Silitrari Andrei
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Evaluarea potenţialului adaptiv al populaţiilor de peşti in condiţiile ecologice actuale ale sectoarelor mijlociu şi inferior al fl. Nistru
Crepis Oleg1, Usatîi Marin1, Usatîi Adrian1, Şaptefraţi Nicolae1, Ungureanu Laurenţia1, Cebanu Aureliu1, Bodean Anatolie1, Dumbrăveanu Dorin1, Rusu Vadim1, Silitrari Elena2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(316) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea adaptivă a speciei invazive carassius gibelio (Bloch, 1758) în diferite ecosisteme acvatice ale Republicii Moldova
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaş Ion, Toderaş Lidia, Fulga Nina, Usatîi Adrian, Dumbrăveanu Dorin
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 3(63) / 2012 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Grupele ecologice de peşti din rîurile mici ale Republicii Moldova
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Dumbrăveanu Dorin
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(314) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21