IBN
Închide
Cojocari Rodica Serghei
Cuvinte-cheie (50): floarea-soarelui (5), climă (4), indicele perioadelor uscate (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Analiza spaţio-temporară a duratei de strălucire a soarelui
Cojocari Rodica
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerability to climatic risks in national and local aspects
Răileanu Valentin, Nedealcov Maria, Mîndru Galina, Cojocari Rodica, Crivova Olga
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Maximum values of frozen soil’s depth and hoar frost’s thickness estimated on the basis of Extreme Values theory
Nedealcov Maria1, Răileanu Valentin1, Croitoru Gheorghe2, Cojocari Rodica1, Crivova Olga1
1 Institute of Ecology and Geography of the ASM,
2 Ministry of Regional Development and Constructions. Republic of Moldova
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 3 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Încărcarea zăpezii pe sol și presiunea dinamică a vântului estimate în baza Teoriei valorilor extreme
Răileanu Valentin1, Nedealcov Maria1, Croitoru Gheorghe2, Crivova Olga1, Cojocari Rodica1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor din Republica Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-32. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea hărților digitale a unor riscuri climatice în baza teoriei valorilor extreme
Răileanu Valentin1, Nedealcov Maria1, Croitoru Gheorghe2, Crivova Olga1, Cojocari Rodica1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor din Republica Moldova
Jurnalul Est European de Sisteme Informationale Geografice si Teledetectie
Nr. 1 / 2017 / ISSN 2601-0100 / ISSNe 2601-0119
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea extremelor termice în limitele bazinului Prut (România-Republica Moldova), utilizând sistemele informaționale geografice
Nedealcov Maria1, Apostol Liviu2, Răileanu Valentin1, Crivova Olga1, Cojocari Rodica1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Jurnalul Est European de Sisteme Informationale Geografice si Teledetectie
Nr. 1 / 2017 / ISSN 2601-0100 / ISSNe 2601-0119
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Impactul perioadelor uscate asupra productivității culturii de floarea-soarelui
Nedealcov Maria, Duca Maria, Cojocari Rodica, Răileanu Valentin, Clapco Steliana
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul perioadelor uscate asupra productivității culturii de floarea-soarelui
Nedealcov Maria, Duca Maria, Cojocari Rodica, Răileanu Valentin, Clapco Steliana
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscul stresului termic în perioada de creștere și dezvoltare a florii-soarelui
Duca Maria, Nedealcov Maria, Cojocari Rodica, Clapco Steliana
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscul stresului termic în perioada de creștere și dezvoltare a florii-soarelui
Duca Maria, Nedealcov Maria, Cojocari Rodica, Clapco Steliana
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

The use of standardized indicators (SPI and SPEI) in predicting droughts over the Republic of Moldova territory
Nedealcov Maria, Răileanu Valentin, Sîrbu Rodica, Cojocari Rodica
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Estimarea resurselor de umiditate din perioada de creştere şi dezvoltare a florii-soarelui
Cojocari Rodica
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 November, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Particularităţile teritoriale şi variabilitatea climatică a valorii recoltei la cultura de floarea-soarelui
Cojocari Rodica
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Diferenţe spaţiale în repartizarea temperaturilor medii multianuale a aerului în diferite perioade de timp
Răileanu Valentin, Nedealcov Maria, Crivova Olga, Cojocari Rodica
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Cadastru şi drept
Vol.30. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digital climatic atlas of Republic of Moldova
Constantinov Tatiana, Nedealcov Maria, Răileanu Valentin, Crivova Olga, Cojocari Rodica, Mleavaia Galina
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Cadastru şi drept
Vol.30. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 3 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea resurselor de umezeală şi productivitatea sfeclei de zahăr pe teritoriul Republicii Moldova
Nedealcov Maria1, Răileanu Valentin1, Cojocari Rodica1, Crivova Olga1, Coiceanu Ana2
1 Institutul de Ecologie, Geografie, Geologie şi Seismologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Cadastru şi drept
Vol.30. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16