IBN
Închide
Codreanu Liviu Valentin
Cuvinte-cheie (10): whisk (1), anthocyane (1), soil reaction (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Metal complexes with different ligands in cultivation of cyanobacterium Nostoc linckia
Valuţă Ana, Codreanu Liviu, Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Codreanu Svetlana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Влияние реакции почвенного раствора на антоциановую окраску венчиков цветковых травянистых растений
Коломиец Ирина, Кодряну Ливиу
Институт Экологии и Географии АНМ
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Ecological details of forming convergent corolla painting
Kolomieţ Irina, Codreanu Liviu
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 14 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 28 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

O возможной роли цитоскелета растительной клетки в фитохромной регуляции фотоморфогенеза
Кодряну Ливиу, Кухарук Екатерина, Коломиец Ирина
Институт Экологии и Географии АНМ
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7(17) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

Bлияние техногенной нагрузки территории на морфогенез и хромофорную реакцию вида taraxacum officinale wigg
Bulimaga Constantin, Кухарук Екатерина, Кодряну Ливиу, Celac E., Коломиец Ирина
Институт Экологии и Географии АНМ
Mediul Ambiant
Nr. 6(30) / 2006 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oценка биоразнообразия флоры городских ландшафтов в условиях повышенной техногенной нагрузки
Bulimaga Constantin, Кухарук Екатерина, Кодряну Ливиу, Celac E., Коломиец Ирина
Институт Экологии и Географии АНМ
Mediul Ambiant
Nr. 4(28) / 2006 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6