IBN
Închide
Bodrug Alina Ion
Cuvinte-cheie (30): antrum (2), Acid function (2), tract gastrointestinal (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2015 - 1

Influenţa alimentaţiei şi efortului fizic dinamic asupra motilităţii tractului digestiv la om
Bodrug Alina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015. Descarcări-22. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Modalităţi actuale de cercetare a motilităţii tractului gastrointestinal la om
Bodrug Alina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(324) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 3 February, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Детоксикация организма– одна из задач саногенного питания
Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Бодруг Алина, Полякова Лилия, Георгиу Зинаида
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 November, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пребиотики, пробиотики и эубиотики –важнейшие компоненты саногенных рационов питания человека
Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Врабие Валерия , Бодруг Алина, Полякова Лилия, Георгиу Зинаида, Житарь Юрие
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(324) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 4 February, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Особенности кислотообразующей функции желудка при гиперметаболическом статусе организма
Струтинский Ф.А., Орган Алексей, Бодруг Алина, Строкова Валентина
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(319) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

К вопросу о саногенных лимитах кислотообразующей функции желудка
Струтинский Ф.А., Орган Алексей, Бодруг Алина, Строкова Валентина
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности кислотообразующей функции желудка при нормометаболическом статусе организма
Струтинский Ф.А., Орган Алексей, Бодруг Алина, Строкова Валентина
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

На пути к созданию теории санокреатологического питания. I. Cовременные представления о питании человека с позиции санокреатологии
Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Вуду Лорина, Вуду Григоре, Фрунзе Родика, Штирбу Евгений , Вуду Стела, Бодруг Алина, Попану Лучия, Beşetea Tatiana, Георгиу Зинаида
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(28) / 2010 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предпосылки и основые положения санокреатологической теории питания челевека. Aнализ современных теории и систем питаниячеловека с позиции санокреатологии
Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Вуду Лорина, Вуду Григоре, Фрунзе Родика, Штирбу Евгений , Вуду Стела, Бодруг Алина, Попану Лучия, Beşetea Tatiana, Георгиу Зинаида, Житарь Юрие
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(312) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стресс, эволюция человека, здоровье и санокреатология
Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Вуду Лорина, Вуду Григоре, Фурдуй Влада, Фрунзе Родика, Каратерзи Галина, Бодруг Алина, Житарь Юрие, Cazacov Iulia
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(310) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Особенности питания людей микросоматного типа
Струтинский Ф.А., Орган Алексей, Тугоци Наталия, Каварзина Л, Бодруг Алина, Петряну Мариана, Попану Лучия
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7(17) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11