IBN
Închide

56Publicaţii

444Descărcări

44755Vizualizări

Macaev Fliur51Pogrebnoi Serghei28Zveaghinţeva Marina18Valica Vladimir16Lupaşcu Lucian13Kravţov Victor10Uncu Livia10Sucman Natalia9Barbă Alic8Pogrebnoi Vsevolod8Gavzer Svetlana7Duca Gheorghe6Geronikaki Athina6Cristea Nicolae6Lupaşcu Galina5Baca Svetlana4Boldescu Veaceslav4Şargarovschi (Munteanu) Viorica4Terteac Dumitru4Ştefăneţ Tatiana4Prodius Denis3Brînzan Alexandru3Glamoclija Jasmina3Sokovic Marina3Smetanscaia Anastasia3Petrou Anthi3Bologa Mircea2Dumitraş Petru2Crudu Valeriu2Cubriţcaia Tatiana2Gorincioi Elena2Mereacre Valeriu2Noviţchi Ghenadie2Vlad Ludmila2Melnic Elena2Hauser Jurg2Decurtins Silvio2Powell Annie Katherine2Iudin Tatiana2Ivancic Albert2Curlat Serghei2Balan Gheorghe2Liu Shi-Xia2Anson Christopher E.2Ciric Ana2Drumea Maria2Dragalin Ion1Ciumacov Iurie1Filippova Irina1Şemeacova Tatiana1Cebotarescu Valentin1Parii Sergiu1Rusnac Liliana1Semeniuc Stela1Malaeştean Iurie1Radul Oleg1Gudima Alexandru1Cebanu Vitalie1Degteari Vladimir1Cojocari Sergiu1Vîslouh Oxana1Ungureanu Alina1Kandemirli Fatma1Duca Daniela1Kostakis George E.1Lan Yanhua1Kogerler Paul1Ciobanu Silvia1Nicolai Eugeniu1Mîdari Adrian1Armaşu Svetlana1Macaeva Ellina1Dearden John C.1Reynolds Robert C.1Bunescu Irina1Pruneanu Diana1Slova Olga1Maliovanîi Carolina1Radu Ioana1Macaeva Anastasia1Bilan Dmitri1Kramer Karl W1Van Leusen Jan1Ghosh Ashta 1Garcia Yann1Stefanet Veronica1Ciobanu Natalia1Dimoglo Anatholy1Drumea Maricica1Rusu Ghenadie1Carazo Alejandro1Mladenka Premysl1Poroikov Vladimir1Noi Autori1Shvets Nathaly1Babaev Eugen1
Stîngaci Eugenia
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(8)
Scopus Author ID
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 15.
Publicații indexate în SCOPUS - 7. Teze/Rezumate în culegeri - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 5
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 6
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 9
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 7

2024 - 1

  Activitatea antimicrobiană a unor derivați vinil-triazolici
Lupaşcu Galina1 , Gavzer Svetlana1 , Cristea Nicolae1 , Lupaşcu Lucian2 , Stîngaci Eugenia2 , Zveaghinţeva Marina2 , Pogrebnoi Serghei2 , Macaev Fliur2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM,
2 Institutul de Chimie, USM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(171) / 2024 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 June, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 9

  Chromenol derivatives as novel antifungal agents: Synthesis, in silico and in vitro evaluation
Zveaghintseva Marina1 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Serghei1 , Smetanscaia Anastasia2 , Valica Vladimir2 , Uncu Livia2 , Kravtsov Victor3 , Melnik E.3 , Petrou Anthi4 , Glamoclija Jasmina5 , Sokovic Marina5 , Carazo Alejandro6 , Mladenka Premysl6 , Poroikov Vladimir7 , Geronikaki Athina8 , Makaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Applied Physics,
4 Aristotle University of Thessaloniki,
5 Institute for Biological Research “S. Stankovic”,
6 Charles University,
7 Institute of Biomedical Problems of the Russian Academy of Sciences, Moscow,
8 Aristotle University of Thessaloniki
Pharmaceutics
Vol. 15, / 2023 / ISSN 1999-4923
Disponibil online 6 August, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea activității antifungice și antibacteriene a unui nou derivat nesaturat de 1,2,4-triazol (Nitrotriazon).
Drumea Maria1 , Styngach Evgenia2 , Uncu Livia1 , Krudu V.3 , Valica Vladimir1 , Makaev Fliur12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Chemistry,
3 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 10, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 1 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influenţa derivaţilor vinil-triazolici asupra creșterii fungului Fusarium avenaceum (FR.) SACC
Lupaşcu Galina1 , Gavzer Svetlana1 , Cristea Nicolae1 , Lupaşcu Lucian2 , Stîngaci Eugenia2 , Zveaghinţeva Marina2 , Pogrebnoi Serghei2 , Macaev Fliur2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM,
2 Institutul de Chimie, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Inhanced antifungal activity with the joint use of dehydroabietiic acid and 2 tert-butyl-3-(1h-1,2,4-triazol-1-yl)-2h-chromene-2-ol
Zveaghintseva Marina1 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Serghei1 , Lupaşcu Lucian1 , Kravtsov Victor2 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry, MSU,
2 Institute of Applied Physics, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Investigation of the stability of dioxoindolinone under stress conditions
Ştefăneţ Tatiana1 , Makaev Fliur2 , Styngach Evgenia2 , Valica Vladimir13
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Chemistry, MSU,
3 Scientific Center of Drug Research
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 6 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Transforming the five-membered ring d in a pregnenolone derivative into a six-membered ring through skeletal rearrangement
Bilan Dmitri , Cojocari Sergiu , Sucman Natalia , Styngach Evgenia , Makaev Fliur
Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea bromurii de 1-((2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl)methyl)-4-(4-methyl-2-oxopentyl)-1h-1,2,4-triazol-4-ium în calitate de remediu activ contra fungului fusarium avenaceum / Utilizarea bromurii de 1-((2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl)methyl)-4-(4-methyl-2-oxopentyl)-1h-1,2,4-triazol-4-ium în calitate de remediu activ contra fungului fusarium avenaceum
Lupaşcu Lucian1 , Gavzer Svetlana2 , Lupaşcu Lucian1 , Stîngaci Eugenia1 , Pogrebnoi Vsevolod1 , Pogrebnoi Serghei1 , Macaev Fliur1
1 Institutul de Chimie, USM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Validarea metodei HPLC pentru dozarea dioxoindolinonei
Ştefăneţ Tatiana1 , Macaev Fliur2 , Stîngaci Eugenia2 , Valica Vladimir1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie, USM
Direcții de reformare a sistemului farmaceutic din perspectiva cursului european al Republicii Moldova
Ediția a 2-a. 2023. Comrat. ISBN 978-5-88554-205-0.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-44. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Validation of the HPLC method for the dosage of dioxoindolinone
Ştefăneţ Tatiana1 , Makaev Fliur2 , Styngach Evgenia2 , Valica Vladimir1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Chemistry, MSU
Direcții de reformare a sistemului farmaceutic din perspectiva cursului european al Republicii Moldova
Ediția a 2-a. 2023. Comrat. ISBN 978-5-88554-205-0.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

  CEE-D_PS: Amorphous and crystalline preparation of β-cyclodextrin complexes loaded with dehydroabietiic acid and chromenol-triazole hybrid
Zveaghintseva Marina1 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Serghei12 , Lupaşcu Lucian1 , Barba Alic1 , Duka Gh.1 , Valica Vladimir2 , Uncu Livia2 , Kravtsov Victor3 , Terteac Dumitru14 , Brînzan Alexandru5 , Makaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Applied Physics,
4 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
5 Institute of Biology Bucharest, Romanian Academy
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 17 March, 2022. Descarcări-33. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cercetarea unor noi produse biologice contra principalelor boli micotice ale viței-de-vie: mana, făinarea și putregaiul-cenușiu
Terteac Dumitru1 , Armaşu Svetlana1 , Degteari Vladimir1 , Mîdari Adrian1 , Cebanu Vitalie1 , Stîngaci Eugenia2 , Pogrebnoi Serghei2 , Sucman Natalia2 , Macaev Fliur2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul de Chimie
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(88) / 2022 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cercetări complexe ale activităţii antifungice (Alternaria alternata) ale derivaţilor vinil triazolici
Lupaşcu Galina1 , Macaev Fliur2 , Gavzer Svetlana1 , Lupaşcu Lucian2 , Cristea Nicolae1 , Zveaghinţeva Marina2 , Stîngaci Eugenia2 , Pogrebnoi Serghei2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Institutul de Chimie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  EEC-D-PS22_The Protective Effect Of Vinyl Triazole Derivatives In Some Fungal Diseases In Wheat
Lupaşcu Lucian12 , Kristya N.2 , Gavzer Svetlana2 , Kristya N.2 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Vsevolod12 , Pogrebnoi Serghei12 , Makaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Resin acids as raw material for fabrication of antifungal micro- and nanoparticles of dehydroabietic acid loaded with cyclodextrin and chromenol hybrid
Zveaghintseva Marina1 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Serghei1 , Lupaşcu Lucian1 , Valica Vladimir2 , Uncu Livia2 , Kravtsov Victor3 , Terteac Dumitru14 , Brînzan Alexandru4 , Makaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Applied Physics,
4 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Resin acids as raw material for the preparation of cyclodextrin complexes loaded with dehydroabietitoic acid and chromenol hybrid
Zveaghintseva Marina1 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Serghei12 , Lupaşcu Lucian1 , Barba Alic1 , Duka Gh.1 , Valica Vladimir2 , Uncu Livia2 , Kravtsov Victor3 , Terteac Dumitru1 , Brînzan Alexandru4 , Makaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Applied Physics,
4 Institute of Biology Bucharest, Romanian Academy
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(17) / 2022 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The protective effect of vinyl triazole derivatives in some fungal diseases in wheat
Lupaşcu Lucian1 , Lupashku Galina A.2 , Gavzer Svetlana2 , Kristya N.2 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Vsevolod1 , Pogrebnoi Serghei1 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 17 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The Synthesis of Triazolium Salts as Antifungal Agents: A Biological and In Silico Evaluation
Pogrebnoi Serghei12 , Radul Oleg1 , Styngach Evgenia1 , Lupaşcu Lucian1 , Valica Vladimir2 , Uncu Livia2 , Smetanscaia Anastasia2 , Petrou Anthi3 , Ciric Ana4 , Glamoclija Jasmina4 , Sokovic Marina4 , Geronikaki Athina3 , Makaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Aristotle University of Thessaloniki,
4 Institute for Biological Research “S. Stankovic”
Antibiotics
Nr. 5(11) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2079-6382
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea unor derivați vinil-triazolici ca remedii antifungice împotriva fungului Fusarium oxysporum
Lupaşcu Lucian1 , Lupaşcu Galina2 , Stîngaci Eugenia1 , Gavzer Svetlana2 , Cristea Nicolae2 , Zveaghinţeva Marina1 , Macaev Fliur1
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

  New vinyl-1,2,4-triazole derivatives as antimicrobial agents: Synthesis, biological evaluation and molecular docking studies
Styngach Evgenia1 , Zveaghintseva Marina1 , Pogrebnoi Serghei1 , Lupaşcu Lucian1 , Valica Vladimir2 , Uncu Livia2 , Smetanscaia Anastasia2 , Drumea Maricica2 , Petrou Anthi3 , Ciric Ana4 , Glamoclija Jasmina4 , Sokovic Marina4 , Kravtsov Victor5 , Geronikaki Athina6 , Makaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Aristotle University of Thessaloniki,
4 Institute for Biological Research “S. Stankovic”,
5 Institute of Applied Physics,
6 Aristotle University of Thessaloniki
Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters
Vol. 30, / 2020 / ISSN 0960-894X / ISSNe 1464-3405
Disponibil online 2 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sinteza și studiul preclinic al unui nou derivat nesaturat al 1,2,4 - triazolului cu acțiune antifungică
Drumea Maria1 , Valica Vladimir1 , Stîngaci Eugenia2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

  Elaborarea metodelor fizice și chimice noi de analiză a Dioxoindolinonei – un potențial produs antidepresiv autohton
Ştefăneţ Tatiana1 , Stîngaci Eugenia2 , Vîslouh Oxana1 , Valica Vladimir1 , Macaev Fliur12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Synthesis of novel amide derivation of dehydroabietic acid
Pogrebnoi Vsevolod , Styngach Evgenia , Makaev Fliur
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Synthesis of vinyl triazole fungicides
Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Serghei1 , Zveaghintseva Marina1 , Valica Vladimir2 , Uncu Livia2 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Современные достижения фармацевтической науки и практики Материалы Международной конференции, посвященной 60-летию фармацевтического факультета учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
2019. Витебск. ISBN 978-985-466-971-7.
Disponibil online 13 June, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-1061
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The first example of spirocyclopropaneoxindole functionalized by dehydroabietic acid
Pogrebnoi Vsevolod1 , Styngach Evgenia1 , Sucman Natalia12 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-1356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The first synthesis of 2-tert-butyl-3-(1h-1,2,4-triazol-1-yl)-2hchromene-2-ol
Zveaghintseva Marina , Styngach Evgenia , Pogrebnoi Serghei , Gorincioi Elena , Barba Alic , Makaev Fliur
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-975
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The formation of 2H-chromenes under the reaction of cyclocondensation by the dependence of substituent’s nature
Zveaghintseva Marina , Styngach Evgenia , Makaev Fliur
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-1081
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unusual heterocyclization of monastrol under the conditions of the pechmann reaction
Ciobanu Natalia , Styngach Evgenia , Barba Alic , Makaev Fliur
Institute of Chemistry
Современные достижения фармацевтической науки и практики Материалы Международной конференции, посвященной 60-летию фармацевтического факультета учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
2019. Витебск. ISBN 978-985-466-971-7.
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Синтез пирролкарбоксилата и исследование каталитической активности железосодержащих имидазолиевых солей
Погребной Всеволод , Стынгач Евгения , Макаев Флюр
Институт Химии
Современные достижения органической химииШкола молодых химиков государств-участников СНГ
2019. г. Душанбе, Республика Таджикистан. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

  Hexanuclear Fe(III) wheels functionalized by amino-acetonitrile derivatives
Kravtsov Victor1 , Malaestean Yurii1 , Styngach Evgenia2 , Duka Gh.2 , Makaev Fliur2 , Van Leusen Jan3 , Kogerler Paul3 , Hauser J4 , Kramer Karl W4 , Decurtins Silvio4 , Liu Shi-Xia4 , Ghosh Ashta5 , Garcia Yann5 , Baca Svetlana1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 RWTH Aachen University,
4 University of Bern,
5 Universitatea catolică din Louvain
Solid State Sciences
Vol. 78, / 2018 / ISSN 1293-2558 / ISSNe 1873-3085
Disponibil online 7 May, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-1275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Intensification of extraction of biologically active substances under the action of the sonocapillary effect
Dumitrash P. G.1 , Bologa M.1 , Kubritskaya Tatiana1 , Styngach Evgenia2 , Shemyakova Tatiana1 , Balan Gheorghe1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-1051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Molecular diversity from nitrogen organic salts: preparation of novel scaffolds and focused targets
Curlat Serghei1 , Sucman Natalia1 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Serghei1 , Boldescu Veaceslav1 , Stefanet Veronica2 , Valica Vladimir2 , Uncu Livia2 , Kravtsov Victor3 , Baca Svetlana3 , Makaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-1204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Selective synthesis and structure of highly functionalised ethylideneindolinone
Zveaghintseva Marina1 , Sucman Natalia1 , Styngach Evgenia1 , Kravtsov Victor2 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-1138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

  Extractia cavitationala
Dumitraş Petru , Bologa Mircea , Cubriţcaia Tatiana , Balan Gheorghe , Stîngaci Eugenia
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Синтез и противотуберкулезная активность железо содержащих N-винил-1,2,4-триазолов
Стынгач Евгения , Звягинцева Марина , Pogrebnoi Serghei , Макаев Флюр
Институт химии Академии наук Молдовы
Достижения молодых ученых: химические науки Всероссийская молодежная конференция
Ediția a III-a. 2017. Уфа, Россия . .
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

   Antifungal and antioxidant activity of (Z)-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)prop-2-en-1-one
Zveaghintseva Marina1 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Serghei1 , Barba Alic1 , Geronikaki Athina2 , Duka Gh.1 , Valica Vladimir3 , Makaev Fliur13
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Aristotle University of Thessaloniki,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Topical issues of new drugs development Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student
Ediția a XXIII-a. 2016. Kharkiv, Ukraine. .
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-1185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Crystal structures of Co(II) COMPLEXES WITH A TETRA-2-pyridynylpyrazine ligand
Filippova Irina1 , Radu Ioana1 , Styngach Evgenia2 , Makaev Fliur2 , Hauser J3 , Decurtins Silvio3 , Liu Shi-Xia3 , Baca Svetlana1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 University of Bern
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Molecular transformation of 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino] acetonitrile during formation of copper(II) polymorphs
Melnik E.1 , Styngach Evgenia2 , Makaev Fliur2 , Kravtsov Victor1 , Baca Svetlana1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Наноразмерные, стерео- и энантиомерные пестициды: успехи, перспективы и риски
Макаев Флюр , Стынгач Евгения , Pogrebnoi Serghei , Иванчик Альберт , Дука Георгий
Институт химии Академии наук Молдовы
Достижения химии в агропромышленном комплексе Материалы II Всероссийской молодежной конференции-школы с международным участием
Ediția a II-a. 2016. Уфа, Россия . ISBN 978-5-7456-0499-7.
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-1016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Синтез и фунгицидные свойства трет-бутил замещенных N-винил-1,2,4-триазолил кетонов
Звягинцева Марина1 , Стынгач Евгения1 , Горинчой Елена1 , Барба Алик1 , Героникаки А. 2 , Макаев Флюр1
1 Институт химии Академии наук Молдовы,
2 Aristotle University of Thessaloniki
Достижения химии в агропромышленном комплексе Материалы II Всероссийской молодежной конференции-школы с международным участием
Ediția a II-a. 2016. Уфа, Россия . ISBN 978-5-7456-0499-7.
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Determinarea toxicităţii acute a unor noi compuşi chimici cu proprietăţi antituberculoase
Parii Sergiu1 , Valica Vladimir1 , Macaev Fliur12 , Pogrebnoi Serghei2 , Boldescu Veaceslav2 , Stîngaci Eugenia2 , Duca Gheorghe2 , Ivancic Albert2 , Rusnac Liliana1 , Nicolai Eugeniu1 , Ungureanu Alina1 , Uncu Livia1 , Macaeva Anastasia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-33. Vizualizări-1627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

  Magnetic ionic liquids for extractive desulfurization of diesel fuel
Styngach Evgenia , Makaev Fliur
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  New 1-alkyl-3-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)imidazolium bromides
Styngach Evgenia , Barba Alic , Makaev Fliur
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tunable “ionic liquids” and nanocrystalline metal oxides architectures: challenges, strategies, applications
Styngach Evgenia , Pogrebnoi Serghei , Boldescu Veaceslav , Dragalin Ion , Curlat Serghei , Makaev Fliur
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 7. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-969
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

  Catalytic "triangles": Binding of iron in task-specific ionic liquids
Prodius Denis12 , Makaev Fliur2 , Styngach Evgenia2 , Pogrebnoi Vsevolod2 , Meriakre V.1 , Novitsky Ghenadie23 , Kostakis George E.4 , Anson Christopher E.1 , Powell Annie Katherine14
1 Institute of Inorganic Chemistry, Karlsruhe Institute of Technology,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Grenoble High Magnetic Field Laboratory, CNRS, MPG,
4 Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Nanotechnology
Chemical Communications
Vol. 49, / 2013 / ISSN 1359-7345 / ISSNe 1364-548X
Disponibil online 17 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evidence of slow relaxation of magnetization in dysprosium-based ionic liquids
Prodius Denis12 , Makaev Fliur2 , Lan Yanhua3 , Novitsky Ghenadie24 , Pogrebnoi Serghei2 , Styngach Evgenia2 , Meriakre V.3 , Anson Christopher E.3 , Powell Annie Katherine13
1 Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Nanotechnology,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Inorganic Chemistry, Karlsruhe Institute of Technology,
4 Grenoble High Magnetic Field Laboratory, CNRS, MPG
Chemical Communications
Vol. 49, / 2013 / ISSN 1359-7345 / ISSNe 1364-548X
Disponibil online 17 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Molecular concepts of macrophage targeting
Boldescu Veaceslav , Krudu V. , Sucman Natalia , Pogrebnoi Serghei , Zveaghintseva Marina , Styngach Evgenia , Pogrebnoi Vsevolod , Makaev Fliur
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 26 February, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-1937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Task-specific ionic liquids for extractive desulphurization of diesel fuel
Makaev Fliur , Styngach Evgenia
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 26 February, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-1142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

  Ionic liquids derivative of 1н-imidazole as novel reagents, catalysts and solvents
Şargarovschi (Munteanu) Viorica , Sucman Natalia , Iudin Tatiana , Duca Daniela , Styngach Evgenia , Prodius Denis , Pogrebnoi Serghei , Makaev Fliur
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(5) / 2010 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-1576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  New catalytic system for preparation of methyl 2-(3-hydroxy-2-oxo-2,3-dihydro-1h-3-indolyl)acrylates
Şargarovschi (Munteanu) Viorica , Sucman Natalia , Iudin Tatiana , Stîngaci Eugenia , Macaev Fliur
Institutul de Chimie al AŞM
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(5) / 2010 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 56