IBN
Închide

20Publicaţii

16Descărcări

3270Vizualizări

Robu Ştefan Vasile
Cuvinte-cheie (23): celule solare organice. (1), straturi subțiri (1), acid formic (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Straturi subțiri de ftalocianină de zinc obținute din soluție chimică prin metoda picăturii utilizate în celule solare organice
Furtună Vadim, Robu Ştefan, Dragalina Galina, Popuşoi Ana, Potlog Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(112) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Effects of post-deposited treatment on (CU, ZN) phthalocyanine/perylene composite light-harvesting layers
Potlog Tamara, Furtună Vadim, Robu Stefan, Dragalina Galina
State University of Moldova
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Properties of carbazole-based azopolymer used in formation of photoinduced surface relief gratings
Meshalkin Alexei1, Robu Stefan12, Achimova Elena1, Boiarinov Yu.1, Prisacar Alexandr1, Shepel Diana3, Abaşchin Alexandru1, Triduh Ghennadi1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . .
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 8

DNA-based composite with quercetin and fluorescein for medical applications 
Robu Stefan1, Gonta Alexandru1, Gonta Maria1, Culeac Ion2, Autor Nou3, Rău Ileana3
1 State University of Moldova,
2 Insitute of Applied Physics,
3 Politehnica University of Bucharest
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 7-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Holographic gratings recording in carbazole-containing polymer thin films
Paiuk Oleksandr1, Meshalkin Alexei2, Boiarinov Yu.2, Prisăcar Alexandra2, Robu Stefan23, Achimova Elena2, Stronski Alexander1
1 V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of the National Academy of Science of Ukraine,
2 Insitute of Applied Physics,
3 State University of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 7-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mechanical properties of vitreous styrene copolymers with methacrylic acid
Zhitaru R1, Robu Stefan1, Vieru K.1, Filip V.1, Palistrant Natalia1, Ghioca Paul2, Iancu Lorena2
1 Insitute of Applied Physics,
2 Babeș-Bolyai University
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 7-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical and photo-induced properties of carbazol-containing polymers with azonitrodye
Meshalkin Alexei1, Robu Stefan12, Boiarinov Yu.1, Prisacar Alexander1, Shepel Diana3, Culeac Ion1, Cojocaru Ion1, Achimova Elena1
1 Insitute of Applied Physics,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 7-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polymer nanocomposite based on styrene with butyl methacrylate and inorganic semiconductor CdsS
Iovu Mihail1, Enachescu Marius2, Culeac Ion1, Verlan Victor1, Robu Stefan3, Bojin Dionezie2, Nistor Iurie1, Cojocaru Ion1
1 Insitute of Applied Physics,
2 Politehnica University of Bucharest,
3 State University of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 27 March, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preparation and characterization of polymer/CdS nanostructured photoluminescent films
Iovu Mihail1, Enachescu Marius2, Culeac Ion1, Verlan Victor1, Robu Stefan3, Bojin Dionezie2, Nistor Iurie1, Cojocaru Ion1
1 Insitute of Applied Physics,
2 Politehnica University of Bucharest,
3 State University of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul proprietăţilor mecanice ale unor copolimeri ternari grefaţi cu ampicilină
Robu Ştefan1, Jitaru Raisa2, Dragalina Galina1, Vieru Ecaterina2, Filip Vitalie1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(71) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 9 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and characteristics investigation of copolymer PEPC with azodye disperse orange
Robu Stefan12, Loghina (Beţ) Liudmila34, Getmanchuk Yu.5, Popusoi Ana1, Shepel Diana4, Meshalkin Alexei2, Prisacar Alexandr2, Boiarinov Yu.2, Achimova Elena2
1 State University of Moldova,
2 Insitute of Applied Physics,
3 University of Pardubice,
4 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
5 Taras Shevchenko National University of Kyiv
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Technology and some optical proprieties of nanocomposites PEPC/CuPc
Bordian Olga1, Culeac Ion1, Iovu Mihail1, Verlan Victor1, Popusoi Ana2, Popuşoi Mihail2, Robu Stefan2, Dragalina Galina2, Shepel Diana3
1 Insitute of Applied Physics,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(12) / 2013 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 20 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Nanostructured polymer/CdS photoluminescent thin films
Iovu Mihail1, Tiginyanu Ion2, Culeac Ion1, Robu Stefan3, Nistor Iurie1, Dragalina Galina3, Enachi Mihail4, Petrenko Peter1
1 Insitute of Applied Physics,
2 Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology, Academy of Sciences of Moldova,
3 State University of Moldova,
4 Technical University of Moldova
Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics
Nr. 7(7) / 2012 / ISSN 1555-130X
Disponibil online 23 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности свойств полимерных материалов, основанных НА 4-Aминостироле, в поле высоких локальных напряжений
Jitaru Raisa1, Palistrant Natalia1, Robu Ştefan2, Enachi Mihail3, Barbă Nicanor2
1 Институт прикладной физики,
2 Молдавский Государственный Университет,
3 Технический Университет Молдовы
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(57) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фототермопластические структуры на основе халькогенидных стеклообразных полупроводников для регистрации рельефно-фазовых голограмм в реальном масштабе времени
Chiriţa Arcadii1, Коршак Олег1, Прилепов Владимир1, Наседкина Надежда1, Чёрный Алексей1, Robu Ştefan2
1 Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Materiale şi Dispozitive Semiconductoare“,
2 Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(52) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Многослойные носители оптической информации на базе карбазолсодержащих сополимеров
Dementiev Igor, Chiriţa Arcadii, Andrieş Ion, Robu Ştefan, Dragalina Galina, Mitcov Dmitri
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(21) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разработка и исследование нанокомпозитов органических полимеров, содержащих высокодисперсные частицы металлов и подвергнутых воздействию ультразвуковой соноризации
Robu Ştefan1, Jitaru Raisa1, Palistrant Natalia1, РУБАНИК Василий, Miticov Dmitrii, Мешалкин А.Ю.1, Barbă Nicanor2
1 Институт прикладной физики,
2 Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(26) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Sinteza şi cercetarea unor copolimeri din n-vinilcarbazol cu alchene superioare
Robu Ştefan, Mitcov Dmitri, Bulmaga Petru, Dragalina Galina, Barbă Nicanor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Fotopolimeri pe bază de izotiocianatocarbazolilmetacrilaţi
Dragalina Galina, Barbă Nicanor, Vlad Ludmila, Robu Ştefan, Dementiev Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование фотополимерных композиций из сополимеров карбазолилэтилметакрилата, содержащих звенья фотохромных мономеров спиропиранового и спирооксазинового строения
Dementiev Igor1, Robu Ştefan1, Vlad Ludmila1, Dragalina Galina1, Andrieş Ion2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20