IBN
Închide
Ţurcanu Vasile
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole cat. B - 6
  • 3.1.4.Articole cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 2

Sonographic approach to the tumours of retroperitoneal space
Şchiopu Victor , Ţurcanu Vasile , Ghidirim Nicolae
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 6(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная оценка диагностики методов исследования первичных внеорганых забрюшинных опухолей
Шкиопу Виктор1 , Bacalâm Lilia1 , Анточ Лилиан2 , Цуркану Василе1 , Гидирим Николае1
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 ПМСУ Институт Онкологии Молдовы
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 41. 2021. Tokyo, Japan. ISBN 978-4-272-00922-0.
Disponibil online 14 October, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Aportul examinărilor imagistice în diagnosticul şi evaluarea pacienţilor cu disfuncţie erectilă
Dumbrăveanu Ion1 , Baluţel Boris1 , Ţurcanu Vasile2 , Tănase Adrian1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Medical "ANAMARIA-MED" SRL
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 22 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sincopa de origine cardiacă la pacienţii vârstnici
Soroceanu Ala1 , Grib Liviu1 , Caproş Nicolae1 , Tcaciuc Angela1 , Dumanscaia Maria1 , Soroceanu Sergiu2 , Danilov Anatolie3 , Ceaichişciuc Victor1 , Fusa E.1 , Danilov Natalia3 , Cenuşă Octavian4 , Ţurcanu Vasile1 , Cardaniuc Ludmila1 , Cardaniuc Irina5 , Sumarga Natalia5 , Rotari Olga1 , Nani Anastasia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Militar Central,
3 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“,
4 IMSP Institutul de Cardiologie,
5 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Hemodinamica portală în funcţie de severitatea cirozei hepatice
Ţâmbală Carolina , Ţurcanu Vasile , Dumbrava Vlada-Tatiana , Cazacov Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(61) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 29 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni moderne în diagnosticul și tratamentul chirurgical al bolilor inflamatorii ale intestinului gros și rectului
Hotineanu Vladimir , Timiş Tudor , Ţurcanu Vasile , Bendelic Valentin , Palii Lucian , Vrabii Anatol
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(56) / 2015 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 21 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Contribuții ale ecografi ei Doppler-duplex color în diagnosticul bolii hepatice cronice și hipertensiunii portale
Ţâmbală Carolina , Ţurcanu Vasile , Dumbrava Vlada-Tatiana , Cazacov Vladimir , Darii Eugeniu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(50) / 2013 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale în dezinfectologie
Ţurcanu Vasile
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Curierul Medical
Nr. 5(56) / 2013 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 10 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Activitatea serviciului de imagistică medicală din Republica Moldova în perioada 2007-2011. Particularităţi şi perspective (lucrare de sinteză)
Roşca Andrei1 , Ţurcanu Vasile2
1 Centrul Republican de Diagnosticare Medicală,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(43) / 2012 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 21 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Aspecte ale morbidităţii copiilor şi ale calităţii aerului atmosferic din municipiul Bălţi
Friptuleac Grigore1 , Lupu Marina2 , Tîrşu Gheorghe2 , Ţurcanu Vasile3 , Postolachi Valerii4
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă,
3 Centrul de Medicină Preventivă, Bălţi,
4 Centrul Medicilor de Familie, Bălţi
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(26) / 2008 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 13 May, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Contribuţia ecografiei la depistarea complicaţiilor acute rezultate din infecţiile intraabdominale
Ţurcanu Vasile
Catedra Boli Interne N5 USMF „N.Testemiţanu”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(14) / 2007 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Степные экосистемы нижнего Днестра
Андреев Алексей1 , Шабанова Галина2 , Цуркану Василе , Держанский Валерий1 , Изверская Татьяна2 , Горбуненко П
1 Институт Зоологии АН РМ,
2 Ботанический сад АН Молдовы
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 6(19) / 2007 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Формирование и современное распространение фауны змей Днестровско-Прутского междуречья
Цуркану Василе
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 2(15) / 2005 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13