IBN
Închide

31Publicaţii

213Descărcări

23923Vizualizări

Stratulat Tatiana
Cuvinte-cheie (59): DDT (3), powdery mildew (2), HCH (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
Teze/Rezumate în culegeri - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5

2022 - 3

  Diseases of the Acer platanoides and their control in the green areas of Chisinau
Stratulat Tatiana , Şcerbacova Tatiana , Răileanu Natalia , Jalba Svetlana , Curiev Loredana , Crucean Stefan , Lungu Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Количественное определение содержания FE, NI, CR, CU, ZN, CD, PB, HG в овощах и фруктах, выращиваемых в Mолдове, и оценка риска здоровью
Стратулат Татьяна1 , Popa Alexei1 , Гушан Анна1 , Кадар Оана2 , Соколов Василий3 , Соколовa Людмила3
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Научно-исследовательский институт аналитического приборостроения, г. Клуж-Напока,
3 Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Review of pests of the forest park "Rishcani", Chisinau
Răileanu Natalia , Stratulat Tatiana , Jalba Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

  Пораженность листвы древесных насаждений города Кишинева комплексом гнилей летом 2021 года
Стратулат Татьяна , Щербакова Татьяна , Crucean Stefan , Лунгу Андрей
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  Динамика накопления калия в листьях огурцов на фоне обработок биофунгицидом на базе бикарбоната калия
Стратулат Татьяна , Тодираш Владимир , Гушан Анна , Popa Alexei
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

  Content of chlorpyrifos in local crops sampled in some districts of the Republic of Moldova
Stratulat Tatiana1 , Cadar Oana2 , Popa Alexei1 , Gusan Ana1 , Hoaghia Alexandra2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Research Institute for Analytical Instrumentation, ICIA Cluj-Napoca
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea continutului metalelor grele in produse vegetale autohtone
Stratulat Tatiana1 , Cadar Oana2 , Popa Alexei1 , Gusan Ana1 , Hoaghia Alexandra2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

  Assessment of heavy metals (Cd, Co, Cr, Ni, Pb AND Hg) content in fruits and vegetables in Republic of Moldova
Stratulat Tatiana1 , Cadar Oana2 , Popa Alexei2 , Gusan Ana2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Research Institute for Analytical Instrumentation, ICIA Cluj-Napoca
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 18 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Эффективность применения фунгицидов на базе бикарбоната калия в контроле мучнистой росы на огурцах
Стратулат Татьяна , Тодираш Владимир , Guşan Anatolie , Popa Alexei
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-884
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

  Assessment of heavy metals in foods of animal origin in central Transylvania, Romania
Cadar Oana1 , Stratulat Tatiana2 , Miclean Mirela1 , Hoaghia Alexandra1 , Tanaselia Claudiu1 , Mereuta Aliona3
1 Research Institute for Analytical Instrumentation, ICIA Cluj-Napoca,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
3 University of the Academy of Sciences of Moldova
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 7 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Estimating of impact on people’s health of air pollution emissions from transport in urban area in Moldova
Stratulat Tatiana1 , Friptuleac Grigore2 , Migalatiev Raisa2 , Boiţu Elena2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 National Center of Public Health
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

  Application of plant grow -promoting rhizobacteria for “no-till“ agricultural strategy
Lemanova Natalia , Stratulat Tatiana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Estimarea conţinutului pesticidelor organoclorurate în produsele alimentare şi laptele matern în condiţiile Republicii Moldova
Stratulat Tatiana1 , Volneanschi Ana2 , Zavtoni Mariana2 , Covric Ala2 , Socolov Vasile3 , Socolova Ludmila3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perspectiva utilizării bicarbonatului de potasiu în combaterea Uncinula Necator la viţa-de-vie în sistem de agricultură ecologică
Popa Alexei , Todiraş Vladimir , Stratulat Tatiana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Результаты применения бикарбоната калия в качестве фунгицида для контроля мучнисторосяных грибов на культуре огурца в условиях защищенного грунта
Стратулат Татьяна , Тодираш Владимир , Третьякова Татьяна
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

  Application of the biological preparation GLIOCLADIN-SC on sunflower
Şcerbacova Tatiana , Stratulat Tatiana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Experimental evaluation of the mutagenic activityof plant growth regulator REGLALG -1
Stratulat Tatiana , Dascaliuc Alexandru , Todiraş Vladimir
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Биопестициды: современных требований к безопасности и регистрации
Стратулат Татьяна
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

  Content of lead in the leaves of woody plants in urban area
Stratulat Tatiana1 , Friptuleac Grigore2 , Scurtu Raisa2 , Boiţu Elena2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 National Center of Public Health
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Уровни содержания свинца в листьях древесных растений в условиях городской среды г. Кишинэу. Связь с автомобильным трафиком
Стратулат Татьяна , Бойцу Е.1 , Скурту Р.2 , Соколов В. , Соколовa Людмила
1 Национальный центр общественного здоровья,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 12 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 22 February, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-1125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

  Caracteristica ecotoxicologica a noului biofungicid “RECOL”
Stratulat Tatiana , Todiraş Vladimir
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Определение экспозиции и оценка риска воздействия стойких органических контаминантов пищевых продуктов на здоровье населения
Сырку Раиса , Стратулат Татьяна , Zavtoni Mariana , Бойцу Е. , Ouatu Ala , Migalatiev Raisa , Negru Svetlana , Patlati Aliona
Национальный центр общественного здоровья
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(46) / 2013 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-961
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Оценка показателей основных видов обмена веществ беременных крыс при краткосрочном воздействии хлорорганических соединений
Сырку Раиса , Стратулат Татьяна , Zavtoni Mariana
Национальный центр общественного здоровья
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 April, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-920
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Параметры острой токсичности нового регулфтора роста растений природного происхождения «МЕСТИМ»
Стратулат Татьяна1 , Кинтя Петр2 , Швец Степан2 , Соколюк П3
1 Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ ,
2 Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы,
3 Национальный центр общественного здоровья
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Результаты мониторинга содержания ДДТ и ПХБ в продуктах питания и грудном молоке проведенного в Республике Молдова в 2008-2010 гг.
Стратулат Татьяна , Сырку Раиса , Volneanschi Ana , Zavtoni Mariana , Бойцу Е. , Скурту Р. , Covric Ala
Национальный центр общественного здоровья
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 8 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 5 December, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-1065
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

  Изучение влияния низких доз дихлордифенилтрихлорэтана и полихлорированных бифенилов на репродуктивную функцию крыс в краткосрочном эксперименте
Стратулат Татьяна , Сырку Раиса , Zavtoni Mariana , Migalatiev Raisa
Национальный центр общественного здоровья
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1044
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Поступление стойких органических загрязнителей в организм человека и меры профилактики по предупреждению контаминации данными соединениями
Сырку Раиса , Стратулат Татьяна
Национальный центр общественного здоровья
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(40) / 2012 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-978
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

  Profilul naţional privind managementul substanţelor chimice în R. Moldova şi rolul ministerului sănătăţii în soluţionarea problemei inofensivităţii chimice
Volneanschi Ana , Sîrcu Raisa , Socoliuc Pavel , Stratulat Tatiana , Ţugui Tatiana , Păgînu Violeta , Marduhaeva Ludmila
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(31) / 2010 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Неутилизированные пестициды из числа соз и оценка уровня загрязнения ими продуктов питания и организма человека
Volneanschi Ana , Стратулат Татьяна , Сырку Раиса , Соколюк П
Национальный центр общественного здоровья
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(28) / 2010 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

  Unele aspecte ale poluării solurilor cu pesticide organoclorurate
Juc Liliana , Stratulat Tatiana1 , Bouvet Yvette2 , Ungureanu Dumitru , Volneanschi Ana1
1 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Mediul Ambiant
Nr. 1(31) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-83. Vizualizări-1386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

  Количественная оценка содержания некоторых приоритетных пестицидов в продукции растениеводства и воде
Стратулат Татьяна1 , Сырку Раиса1 , Соколюк П1 , Опополь Н.2 , Дынговская З.2
1 Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale,
2 ГНПЦПМ МЗ Республики Молдова
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-133-3.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 31 of 31