IBN
Închide
Ungureanu Violeta
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2015 - 4

Act de referinţă VS act de limbaj
Ungureanu Violeta
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(279-280) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 11 September, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind statutul referenţial al numelor comune
Ungureanu Violeta
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 15-16 / 2015 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 6 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica unităţilor lexicale în textul publicistic
Ungureanu Violeta
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referenţialitatea din perspectiva lumilor posibile
Ungureanu Violeta
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 2(40) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Consideraţii privind direcţiile de abordare a sensului
Ungureanu Violeta
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(270) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 14 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factori determinanţi în stabilirea referinţei
Ungureanu Violeta
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(268) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Funcţia referenţială a limbii – relaţia cuvântului/ enunţului cu realitatea
Ungureanu Violeta
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referitor la relaţia dintre cuvânt, concept şi referent
Ungureanu Violeta
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Cronica vieţii ştiinţifice. Colocviul internaţional Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ungureanu Violeta
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(258) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Analiza semantico-pragmatică a cuvintelor polisemantice
Ungureanu Violeta
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul derivatelor de la verbe polisemantice
Ungureanu Violeta
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri actanţiale cu verbe polisemantice
Ungureanu Violeta
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(252) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-863
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Colocviul Internaţional Semantica limbii şi semantica discursului: interpretare şi descriere, în memoria acad. Silviu Berejan
Ungureanu Violeta
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de interpretare şi clasificare a verbelor tranzitive acţionale şi neacţionale
Ungureanu Violeta
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(244) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restricţii semantice privind transformările diateziale
Ungureanu Violeta
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Restricţii semantice privind transformările diateziale
Ungureanu Violeta
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 11-12(161-162) / 2008 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 24 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16