IBN
Închide
Bolotin Oleg
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 13
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2022 - 2

Nanomodification of the Activated Concrete Mixture in Magnetofluidized Layer
Gonciaruc Valeriu , Bolotin Oleg
Institute of Applied Physics
IFMBE Proceedings
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 30 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nanomodification of the Activated Concrete Mixture in Magnetofluidized Layer
Gonciaruc Valeriu1 , Bolotin Oleg2 , Bologa M.1 , Vrabie Elvira1 , Polikarpov Albert1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institutul de Geologie şi Seismologie
IFMBE Proceedings
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 30 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Nanomodification of the activated concrete mixture in magnetofluidized layer
Gonciaruc Valeriu1 , Bolotin Oleg2 , Bologa M.1 , Vrabie Elvira1 , Polikarpov Albert1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institutul de Geologie şi Seismologie
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5, R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Адсорбционно-текстурные характеристики глауконитов Молдовы
Болотин О.А. , Сюткин Святослав , Самохвалов Н.И.
Институт геологии и сейсмологии
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 10 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Механоактивация природного кварцевого песка в магнитоожижженном слое
Болотин О.А.1 , Болога Мирча2 , Гончарук В.2 , Петухов О.3 , Русу Мария3
1 Институт геологии и сейсмологии,
2 Институт прикладной физики,
3 Институт Химии
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 10 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Mehano-chemical modifying of materials in a magnetofluidised layer
Siutkin Sveotoslav1 , Bolotin Oleg2 , Bologa M.1 , Paramonov Anatolii1 , Kovali Alexandr1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institutul de Geologie şi Seismologie
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 February, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Spectroscopia infraroșie și analiza Roentgen în studierea cernoziomului din Repulica Moldova
Maftuleac Alexei1 , Spătaru Petru1 , Bolotin Oleg2
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности минерального состава глауконитосодержащих песков верхнемеловых отложений Молдовы
Болотин О.А. , Сюткин Святослав
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Preparation and characterisation of TIO2-diatomite nanocomposite
Daţco Tatiana1 , Zelentsov Veaceslav1 , Bolotin Oleg2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Geology and Seismology, ASM
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Получение и исследование сорбентов из обезвреженных ферроцианидных отходов виноделия на основе бентонита
Болотин О.А.1 , Самохвалов Н.И.1 , Сюткин Святослав1 , Русу Мария2
1 Институт геологии и сейсмологии АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 26 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Регенерация отработанного технического масла природным сорбентом месторождения Молдовы
Болотин О.А.1 , Самохвалов Н.И.1 , Петухов О.2 , Русу Мария2
1 Институт геологии и сейсмологии АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 25 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Кремнистые породы Молдовы как наполнители полимерных материалов
Болотин О.А. , Самохвалов Н.И.
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 21 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Регенерация трансформаторного масла с использованием природных сорбентов Молдовы
Болотин О.А.1 , Самохвалов Н.И.1 , Петухов О.2 , Русу Мария2
1 Институт геологии и сейсмологии АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 21 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Антропогенные формы рельефа долины р. Днестр и их влияние на геологическую среду
Покатилов Виктор1 , Кравченко Елена2 , Болотин О.А.1
1 Институт геологии и сейсмологии АНМ,
2 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 28 May, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности минералогического состава глинистой составлящей клейких песков месторождения Володяны
Болотин О.А.1 , Самохвалов Н.И.1 , Русу Мария2
1 Институт геологии и сейсмологии АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 28 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспектива использования кремнистых пород Молдовы
Болотин О.А.1 , Покатилов Виктор1 , Кравченко Елена2 , Самохвалов Н.И.1
1 Институт геологии и сейсмологии АНМ,
2 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 28 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Активированная форма монтмориллонита в качестве фактора взаимодействия почвы и растения
Харчук Олег1 , Болотин О.А.2
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Институт геологии и сейсмологии
Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lo
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-4494-1-0.
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние модифицирования глинистых минералов на прочностные характеристики керамического кирпича
Болотин О.А. , Самохвалов Н.И. , Ivanov Violeta , Ковальков М. , Bradu Alexandru , Josan V.
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 19 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Структурно-минералогические особенности бентонитовых глин месторождения Проданешты
Болотин О.А. , Deleu Vasile , Петухов О. , Пушкашу Б.
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Увеличение механической прочности бетонных изделий путем активирования воды затворения
Болотин О.А. , Самохвалов Н.И. , Иванов В. , Bradu Alexandru , Josan V.
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39