IBN
Închide
Colesnic Lidia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2019 - 1

Repere sociolingvistice privind comunitatea lingvistică din Basarabia (1812-1918) și sfera justiției
Colesnic Lidia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Ideologie diglosică într-o comunitate monolingvă de jure
Colesnic Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(281-282) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 25 December, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pagini bilingve în presa spirituală din Basarabia (1867-1871)
Colesnic Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea limbii române în activitatea dicasteriei exarhiceşti a Chişinăului şi Hotinului în anii 1813-1832
Colesnic Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Intuiţia lingvistică la originea Războiului glotonimic
Colesnic Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(268) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

I. Ghinculov – promotor al limbii române (valaho-moldave) printre ruşi în secolul al XIX-lea
Colesnic Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesori de limba română ai seminarului teologic din Chişinău (1813-1867)
Colesnic Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Filologi Basarabeni din secolul al XIX-lea
Colesnic Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(258) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

O comparaţie lexicografică bilingvă (Bucureşti 1829 – Chişinău 1819)
Colesnic Lidia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii privind originea Conflictul diglosic
Colesnic Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(250) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Războiul limbilor şi originea lui
Colesnic Lidia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4 / 2008 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Afinităţi şi deosebiri intre bilingvism şi diglosie
Colesnic Lidia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4 / 2007 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-817
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12