IBN
Închide
Beşetea Tatiana Serghei
Cuvinte-cheie (30): restricted feeding (2), biological clock (2), changes in amino acid content (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Sindromul metabolic ca reflectare a dissanogeniei interrelaţiilor psihosomatice
Furdui Vlada, Leorda Ana, Guglea Viorica, Televco Anastasia, Beşetea Tatiana
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(126) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Comportamentul șobolanilor albi de laborator sub influența rațiilor alimentare de diversă structură
Tolstenco Dorina, Ciochină Valentina, Vrabie Valeria, Beşetea Tatiana
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Rolul emoţiilor în formarea sănătăţii psihice
Nevoia Angela, Beşetea Tatiana
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Психофизиологические процессы, управляющие поведением, как база совершенствования тестов диагностики осознанности действий во время совершения антисоциальных деяний
Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Ştirbu Eugeniu, Врабие Валерия , Beşetea Tatiana, Георгиу Зинаида, Televca Valentina, Cazanescu Valentina, Stoian-Tenu Inga
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(319) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психофизиологические процессы, управляющие поведением, как база совершенствования тестов диагностики вменяемости и поведения во время совершения aнтисоциальных деяний. II. Концепция и тесты диагностики психического здоровья обвиняемого в антисоциальных
Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Гучак Ион, Ştirbu Eugeniu, Врабие Валерия , Beşetea Tatiana, Георгиу Зинаида, Televca Valentina, Cazanescu Valentina, Stoian-Tenu Inga
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Ceasurile periferice – implicaţia acestora în coordonarea proceselor metabolice
Popanu Lilia, Beşetea Tatiana
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa regimului alimentar în dependenţă de faza de lumină şi întuneric asupra masei corporale la şobolani
Popanu Lilia, Beşetea Tatiana
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Санокреатологическая теория психического здоровья. I. основные современные представления о психическом здоровье
Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Вуду Григоре, Balmus Victoria, Beşetea Tatiana, Георгиу Зинаида, Ştirbu Eugeniu, Vudu Lorina, Фрунзе Родика
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(316) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свободные аминокислоты как маркеры интоксикации
Гараева Светлана, Редкозубова Галина, Постолати Галина, Beşetea Tatiana, Коварская Нина
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Гормоны как индукторы и регуляторы метаболических, пролиферативных и физиологических процессов, определяющих состояние здоровья
Фурдуй Теодор, Vudu Lorina, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Vudu Stela, Beşetea Tatiana, Георгиу Зинаида
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(315) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Серодержащие аминокислоты в диагностике, целенаправленном поддержании и формировании здоровья
Чокинэ Валентина, Гараева Светлана, Nevoia Angela, Garaeva Olga, Beşetea Tatiana, Георгиу Зинаида
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(315) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

На пути к созданию теории санокреатологического питания. I. Cовременные представления о питании человека с позиции санокреатологии
Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Vudu Lorina, Вуду Григоре, Фрунзе Родика, Ştirbu Eugeniu, Vudu Stela, Бодруг Алина, Попану Лучия, Beşetea Tatiana, Георгиу Зинаида
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(28) / 2010 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предпосылки и основые положения санокреатологической теории питания челевека. Aнализ современных теории и систем питаниячеловека с позиции санокреатологии
Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Vudu Lorina, Вуду Григоре, Фрунзе Родика, Ştirbu Eugeniu, Vudu Stela, Бодруг Алина, Попану Лучия, Beşetea Tatiana, Георгиу Зинаида, Житарь Юрие
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(312) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13