IBN
Închide
Eţco Diana
Cuvinte-cheie (29): clergy (2), professors (2), school (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Manualele și experiența școlară din Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea
Eţco Diana
Institutul de Istorie
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Educație și instruire în școlile primare din Basarabia țaristă (prima jumătate a secolului al XIX-lea)
Eţco Diana
Institutul de Istorie
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind istoricul evoluției edificiilor seminariale
Eţco Diana
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 9 / 2020 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Noi școli bisericești primare în arealul basarabean la sfârșit de secol al XIX-lea
Eţco Diana
Institutul de Istorie
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școlile bisericești primare din Basarabia și reforma din 1837 Cadrul imperial și local
Eţco Diana
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 8 / 2019 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școlile bisericești primare din Basarabia și reforma din 1837. Cadrul imperial și local
Eţco Diana
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019. Chişinău. ISSN 2345-1939.
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia școlilor bisericești-primare din Basarabia la început de secol XX. Impactul reformei școlare din 1902–1904
Eţco Diana
Institutul de Istorie
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Cadre didactice în școlile parohiale
Eţco Diana
Institutul de Istorie
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie
Ediţia 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-074-3.
Disponibil online 31 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Seminarul teologic din Chișinău la 1817 (noul local și procesul instructiv-educativ)
Eţco Diana
Institutul de Istorie al AŞM
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
Ediția 2. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 9 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Şcoala Spirituală de băieţi din Chişinău în contextul reformelor din anii ′60 ai secolului al XIX-lea
Eţco Diana
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 5 / 2016 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 22 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte din istoria funcționării școlii spirituale de băieți din Ismail
Eţco Diana
Institutul de Istorie al AŞM
Valorificarea patrimoniului etnoculturalal Republicii Moldova în educația tinerei generații
Ediția 1. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-133-48-7.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Profesori şi elevi la Seminarul Teologic din Chişinău
Eţco Diana123
1 Institutul de Istorie,
2 Institutul de Istorie al AŞM,
3 Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Identităţile Chişinăului
Ediţia 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-137-48-5.
Disponibil online 2 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul Seminarului Teologic din Chişinău în formarea elitei intelectual-politice basarabene
Eţco Diana
Institutul de Istorie al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 2(9) / 2015 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 2 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Schimbări în şcoala teologică după decesul fondatorului ei: Gavriil Bănulescu-Bodoni
Eţco Diana
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Buletin ştiinţific al tinerilor istoriciMaterialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători
Serie npuă 2 (7). 2013. Chişinău. ISSN 1857-4947.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Activităţi în cadrul instituţiilor de învăţământ teologic după reformarea din 1823
Eţco Diana
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Citadelele culturii naţionale
Eţco Diana
Institutul de Istorie al AŞM
In honorem Alexandru Moşanu: Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor
2012. Cluj -Napoca, România. ISBN 978-973-7784-78-0.
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Unele consideraţii privind înfiinţarea şi activitatea şcolilor lancasteriene din Basarabia şi a şcolilor primare parohiale conform Regulamentului din 1836
Eţco Diana
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(83-84) / 2010 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Confruntări politice în Basarabia la început de secol XX
Eţco Diana
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(73) / 2008 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Confruntări politice în Basarabia la început de secol XX
Eţco Diana
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(71) / 2007 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 3

Tipurile mentalităţilor: Interpretări istorice şi istoriografice
Eţco Diana
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(2) / 2006 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23