IBN
Închide
Procopişin Larisa
Cuvinte-cheie (46): Astm bronşic (3), хроническая обструктивная болезнь легких (1), острые респираторные заболевания (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Impactul terapiei imunomodulatoare în tratamentul complex al tuberculozei pulmonare rezistente
Cula Eugenia1, Ivanoglo Alexandru2, Niguleanu Adriana3, Lesnic Evelina3, Ghinda Serghei1, Procopişin Larisa1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabagismul – o adevărată problemă de sănătate publică
Procopişin Larisa, Rotaru-Lungu Corina, Moscovciuc Ana, Scaleţchi Valentina
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Comparative analysis of immunomodulatory therapy in patients with toxocariasis associated with diseases of the respiratory organs
Smeshnoi Valentina1, Ghinda Serghei2, Gudumac Valentin2, Kiroska Valentina2, Rotaru-Lungu Corina2, Procopişin Larisa2
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of BioR preparation action on functional activity and enzymatic system of limfocites
Ghinda Serghei1, Gudumac Valentin2, Caraiani Olga1, Brumaru Albina1, Privalov Elena1, Procopişin Larisa1, Iasckin Viktoria1
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Evaluarea indicilor stresului oxidativ și protecției antioxidante în măduva osoasă în hepatita toxică și la administrarea polizaharidelor sulfatate din spirulină
Mihalciuc Olga1, Sardari Veronica1, Pantea Valeriana1, Andronache Lilia1, Procopişin Larisa2, Tagadiuc Olga1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Influenţa polizaharidelor sulfatate din Spirulina platensis asupra profilului citokinic sanguin în normă şi astmul bronşic asociat.
Mihalciuc Olga12, Procopişin Larisa2, Rudic Valeriu3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
3 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările sistemului glutationic eritrocitar în normă şi astm bronşic asociat sub acţiunea unor compuşi biologici activi autohtoni.
Pantea Valeriana1, Tagadiuc Olga1, Procopişin Larisa2, Andronache Lilia1, Gulea Aurelian3, Gudumac Valentin1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parameters of humoral immunity in patients with toxocariasis
Ghinda Serghei, Smeşnoi Valentina, Procopişin Larisa, Brumaru Albina, Rotaru Natalia
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Influence of the local bioactive compounds on glutathione system in physiological conditions and asthma
Procopişin Larisa1, Mihalciuc Olga2
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Rolul unor interleukine implicate în patogeneza polipozei rinosinuzale asociată cu astm bronşic
Tudor Elena, Perlug (Bodrug) Nina, Varzari Alexandru, Ghinda Serghei, Procopişin Larisa, Rotaru-Lungu Corina, Rotaru Natalia
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(38) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Acţiunea polizaharidelor sulfatate din Spirulina platensis asupra unor indici biochimici ai sângelui periferic în normă şi inflamaţia aseptică
Ştîrba Olga1, Tagadiuc Olga1, Rudic Valeriu2, Gudumac Valentin1, Procopişin Larisa3, Andronache Lilia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza invalidităţii primare cauzată de bolile aparatului respirator în Republica Moldova
Moscovciuc Ana, Luchian Maria, Procopişin Larisa
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa unor remedii autohtone asupra sistemului glutationic eritrocitar în normă şi astmul bronşic asociat
Ştîrba Olga1, Andronache Lilia1, Tagadiuc Olga1, Procopişin Larisa2, Caraiani Olga2, Sardari Veronica1, Gudumac Valentin1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea deficienţelor funcţionale respiratorii în cadrul aprecierii dizabilităţii la pacienţii cu astm bronşic
Scaleţchi Valentina, Moscovciuc Ana, Martîniuc Constantin, Ciocanu Rodica, Rotaru-Lungu Corina, Chirvas Elena, Procopişin Larisa
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toxocaroza pulmonarå –Prezentare de caz
Rotaru-Lungu Corina, Procopişin Larisa
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Acţiunea polizaharidelor sulfatate din Spirulina plantesisi asupra unor indici biochimici ai sîngelui în normă şi inflamaţia aseptică
Ştîrba Olga1, Tagadiuc Olga1, Rudic Valeriu2, Gudumac Valentin1, Procopişin Larisa3, Andronache Lilia1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(314) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toxocaroza – problemă actuală de sănătate
Rotaru-Lungu Corina, Ghinda Serghei, Procopişin Larisa
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(32) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Corelaţia imunităţii celulare şi umorale la pacienţii cu toxocaroză asociată cu patologie respiratorie
Ghinda Serghei1, Plăcintă Gheorghe2, Procopişin Larisa1, Smeşnoi Valentina1, Rotaru-Lungu Corina1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Studiu privind implicarea farmacistului şi pacientului în profilaxia şi tratamentul astmului bronşic
Cozmic Olesea1, Procopişin Vasile2, Procopişin Larisa2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Prevalenţa sindromului bronhoobstructiv la adolescenţi
Procopişin Larisa1, Bârdan Liliana1, Berbeu Svetlana2, Caraiani Olga3, Russu Svetlana3
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Necunoscută, Moldova,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(12) / 2007 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-928
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22