IBN
Închide
Meşina Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 15
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2022 - 1

Riscuri profesionale la persoanele angajate în domeniul IT
Autor Nou1 , Meşina Victor12 , Cheptea Dumitru21 , Russu-Deleu Raisa12 , Gherciu Svetlana2 , Bucata (Gurghiș) Elena2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Assessment of burnout among teachers during the covid-19 pandemic
Cheptea Dumitru , Russu-Deleu Raisa , Meşina Victor , Friptuleac Grigore , Cebanu Serghei
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Archives of the Balkan Medical Union
Nr. 2(56) / 2021 / ISSN 1584-9244
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-159. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Evaluarea calitativă și cantitativă a stării de sănătate a salariaților: probleme și căi posibile de rezolvare
Russu-Deleu Raisa1 , Pînzaru Iurie2 , Gherciu Svetlana2 , Cheptea Dumitru1 , Meşina Victor1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Estimarea stării de sănătate a personalului medical din cadrul Institutului Oncologic
Carp Dorina , Meşina Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 2(71) / 2019 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea sănătății lucrătorilor medicali din Institutul de Medicină Urgentă prin prisma examenelor medicale profi lactice
Meşina Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Evaluarea stării de sănătate a personalului medical al institutului de medicină urgentă
Zamșa Elena , Meşina Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa instruirii medicilor de familie în domeniul igienei
Friptuleac Grigore12 , Cebanu Serghei21 , Chirlici Alexei2 , Cazacu-Stratu Angela12 , Rubanovici Vladislav2 , Meşina Victor2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 8 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Promovarea dimensiunii europene în educaţia pentru sănătate la locul de muncă
Russu-Deleu Raisa , Meşina Victor , Russu Dumitru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 21 November, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Abilități igienice la elevii instituțiilor de invățămant primar din Republica Moldova
Meşina Victor , Zepca Victor , Arnaut Natalia , Ţiganaş Odetta
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 8 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica și structura maladiilor cardiovasculare la angajații din ramurile de bază ale economiei naționale
Eftodii Iulia123 , Meşina Victor2 , Vasiliev Veaceslav1 , Tcaci Alexandru1 , Criţcaia Tatiana3
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Estimarea stării de sănătate a angajaţilor Întreprinderii SA Incomlac din municipiul Bălţi
Rotaru Elena1 , Meşina Victor1 , Procopie Constantin2 , Chirlici Alexei1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Sănătate Publică, Bălţi
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(54) / 2014 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 7 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea stării de sănătate a angajaţilor Fabricii de Confecţii SA Tricon din or. Cahul în relaţie cu factorii mediului ocupaţional
Bezman Natalia1 , Opopol Nicolae1 , Meşina Victor1 , Carp Veaceslav2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Sănătate Publică, Cahul
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(54) / 2014 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 7 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

Aspecte generale şi unele probleme actuale ale sănătăţii publice în mun. Chişinău
Railean Albert1 , Gherciu Svetlana1 , Meşina Victor2
1 Centrul de Sănătate Publică Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind nivelul de cunoaştere a elevilor din cl. IV-a a aspectelor referitor la modul sănătos de viaţă
Bahnarel Ion1 , Zepca Victor1 , Meşina Victor2 , Cazacu-Stratu Angela2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-1037
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea dezvoltării fizice şi a indicelui de masă corporală la elevii din şcolile raioanelor Rîşcani şi Cahul
Bahnarel Ion1 , Friptuleac Grigore2 , Cazacu-Stratu Angela2 , Zepca Victor1 , Meşina Victor2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-1257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările indicilor psihofiziologici ai oboselii la studenţii USMF „Nicolae Testemiţanu”
Eftodii Iulia1 , Meşina Victor2 , Ferdohleb Alina1
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-946
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea factorilor de mediu (apă, sol, aer, produse alimentare) şi unele aspecte metodologice de decontaminare radioactivĂ
Bălănel Vasile1 , Boldescu Victoria1 , Meşina Victor2
1 Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stocarea, conservarea şi utilizarea deşeurilor toxice în mun. Chişinău în perioada 2010-2012
Tulgara Ion1 , Bulibaş Vasile1 , Meşina Victor2
1 Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 April, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Profesorul Victor Vangheli –personalitate remarcabilă în domeniul igienei (75 ani de la naştere)
Friptuleac Grigore , Meşina Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Dinamica şi structura morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă la angajaţii S.A.”Tipografia Centrală”
Matveev Natalia , Hăbăşescu Ion , Meşina Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23