IBN
Închide
Roşca Simion Andrei
Cuvinte-cheie (60): modern Israeli society (1), Arab minorities (1), societate israeliană modernă (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Integrarea socială a minorităților naționale în societatea israeliană modernă: realizări, probleme, perspective
Abu Ajaj Yaser, Roşca Simion
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social integration of national minorities in modern israelian science: achievements, problems, perspectives
Abu Ajaj Yaser, Roşca Simion
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Cultura – factor de dezvoltare durabilă a societății
Roşca Simion
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culture - a sustainable development factor in Europe
Roşca Simion
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea culturală – prioritate a Uniunii Europene în ţările din regiunea Mării Negre
Roşca Simion
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul diplomației culturale în asigurarea securității naționale
Roşca Simion
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Modelul social european: abordare teoretico-practică
Roşca Simion
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-899-4.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul politicii europene de securitate în Europa de Sud-Est
Roşca Simion
Academia de Studii Economice din Moldova
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Reflecţii conceptuale asupra noţiunii de propagandă: istorie şi actualitate
Roşca Simion
Academia de Studii Economice din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Impactul europenizării Republicii Moldova asupra calităţii democraţiei
Roşca Simion
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Paradigma de identitate europeană: aspecte conceptuale
Roşca Simion
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

Ştiinţele socio-umane la începutul mileniului trei şi rolul lor în educarea tineretului studios
Roşca Simion
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. IV / 2003 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12