IBN
Închide
Mîndru Valeriu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 1. Cărţi publicate în RM
  • 1.2.Contribuții în monografii - 1
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 13
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 11
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12

2022 - 1

Evoluția indicelui vieții culturale în Republica Moldova
Caraman Iurie , Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleTezele comunicărilor
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Calitatea actului de justiție în Republica Moldova în contextul integrării europene
Mîndru Valeriu , Caraman Iurie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parcursul european al Republicii Moldova: aspecte socioeconomice și juridice
Mîndru Valeriu
Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepţia actului de justiţie în Republica Moldova în contextul integrării europene
Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepția calității actului de justiție în Republica Moldova în contextul integrării europene
Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte de perfecționare a cadrului de drept privind protecția socială a populației în Republica Moldova
Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Consumul cultural: aspecte teoretice
Caraman Iurie , Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-47. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova în contextul integrării europene
Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(183) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova în contextul integrării europene
Mîndru Valeriu , Caraman Iurie
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Consumul de producţie teatrală şi categoriile de public
Caraman Iurie , Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
T. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluții ale sistemului electoral și impactul asupra calității clasei politice din Republica Moldova
Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanRepublica Moldova în contextul provocărilor interne și externe la adresa securității naționale
Partea 3. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3377-6-2.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul votului mixt asupra calității clasei politice din Republica Moldova
Mîndru Valeriu , Peru-Balan Aurelia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iurie Caraman la a 60-a aniversare
Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul electoral: oportunități de resetare ale clasei politice din Republica Moldova
Mîndru Valeriu , Caraman Iurie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
T. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vectorul european al Republicii Moldova: aspirații și evoluții ale opiniei publice
Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Chişinău: Tipografia Centrală, 2019. ISBN 978-9975-3298-2-8..
Disponibil online 8 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Cultura — toleranță și solidaritate in condițiile globalizării
Caraman Iurie , Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-59. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Valeriu Cușnir la 60 de ani
Juc Victor1 , Sprincean Serghei1 , Roşca Alexandru1 , Moraru Victor1 , Mocanu Victor1 , Albu Natalia1 , Brînza Serghei2 , Mîndru Valeriu1
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-1041
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluții ale sistemului politic din Republica Moldova: Vulnerabilități și oportunități de modernizare
Mîndru Valeriu , Peru-Balan Aurelia
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Impactul sistemului electoral asupra capacităţii de funcţionalitate a instituţiilor puterii de stat din Republica Moldova
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3201-0-8.
Disponibil online 26 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul electoral și impactul asupra calității clasei politice din Republica Moldova
Mîndru Valeriu , Caraman Iurie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vectorul European al Republicii Moldova: aspirații și evoluții ale opiniei publice
Mîndru Valeriu , Caraman Iurie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-2-8.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Evaluarea necesităţilor de modernizare a bibliotecilor universitare
Cheradi Natalia1 , Mîndru Valeriu2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minoritățile etnice în contextul sociocultural din Republica Moldova
Caraman Iurie , Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 October, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Politici culturale în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană
Caraman Iurie , Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 14 April, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici culturale și angajarea absolvenţilor (Studiu cu referire la absolvenţii Catedrei Regie a AMTAP)
Caraman Iurie , Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova în contextul integrării europene
Mîndru Valeriu , Caraman Iurie
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(172) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul politic din Republica Moldova: evoluţii, vulnerabilităţi și oportunităţi de modernizare
Mîndru Valeriu , Caraman Iurie
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 14 April, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Transformările social-economice și evoluţii ale nivelului de trai
Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 July, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană: percepţii şi atitudini ale populaţiei
Mîndru Valeriu , Peru-Balan Aurelia
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 18 August, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană: percepții și atitudini ale populaţiei
Mîndru Valeriu , Peru-Balan Aurelia
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Moldoscopie
Nr. 3(66) / 2014 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 4 November, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul de trai al populaţiei: percepţii şi statistici
Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(165) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 14 July, 2014. Descarcări-32. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stratificarea socială: evoluţii ale nivelului de trai
Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 June, 2014. Descarcări-34. Vizualizări-957
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Conceptul de stratificare socială: abordări teoretico–metodologice
Mîndru Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(163) / 2013 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-33. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Stratificarea socială după nivelul de trai: Percepţii ale populaţiei
Mîndru Valeriu
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-39. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Devotament
Mîndru Valeriu
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(156) / 2011 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţă şi societate: percepţii, estimări, aşteptări
Mîndru Valeriu
Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(20) / 2011 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности стратификации современного молдавского общества
Блажко Владимир , Mîndru Valeriu
Институт европейской интеграции и политических наук Академии наук Молдовы
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(156) / 2011 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 8 July, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Formarea societăţii civile în Republica Moldova: aspecte cantitative şi calitative
Mîndru Valeriu
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(153) / 2010 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepţia reformei în ştiinţă: studiu sociologic
Mîndru Valeriu
Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(18) / 2010 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma în sfera ştiinţei şi inovării: aprecieri, opinii, propuneri
Mîndru Valeriu
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(153) / 2010 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сapitalul social – condiţie a dezvoltării sectorului neguvernamental
Mîndru Valeriu
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Corupţia în Republica Moldova şi impactul ei asupra societăţii: analiză sociologică
Mocanu Victor , Mîndru Valeriu , Rusandu Ion
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(147) / 2008 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-78. Vizualizări-961
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 41 of 41