IBN
Închide
Mîndru Valeriu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 2

Aspecte culturologice ale funcționării și dezvoltării industriei muzicale globale
Caraman Iurie , Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția indicelui vieții culturale în Republica Moldova
Caraman Iurie , Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Calitatea actului de justiție în Republica Moldova în contextul integrării europene
Mîndru Valeriu , Caraman Iurie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parcursul european al Republicii Moldova: aspecte socioeconomice și juridice
Mîndru Valeriu
Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepţia actului de justiţie în Republica Moldova în contextul integrării europene
Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepția calității actului de justiție în Republica Moldova în contextul integrării europene
Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetării juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte de perfecționare a cadrului de drept privind protecția socială a populației în Republica Moldova
Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Consumul cultural: aspecte teoretice
Caraman Iurie , Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova în contextul integrării europene
Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(183) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova în contextul integrării europene
Mîndru Valeriu , Caraman Iurie
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Consumul de producţie teatrală şi categoriile de public
Caraman Iurie , Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluții ale sistemului electoral și impactul asupra calității clasei politice din Republica Moldova
Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanRepublica Moldova în contextul provocărilor interne și externe la adresa securității naționale
Partea 3. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3377-6-2.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul votului mixt asupra calității clasei politice din Republica Moldova
Mîndru Valeriu , Peru-Balan Aurelia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iurie Caraman la a 60-a aniversare
Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul electoral: oportunități de resetare ale clasei politice din Republica Moldova
Mîndru Valeriu , Caraman Iurie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Cultura — toleranță și solidaritate in condițiile globalizării
Caraman Iurie , Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Valeriu Cușnir la 60 de ani
Juc Victor1 , Sprincean Serghei1 , Roşca Alexandru1 , Moraru Victor1 , Mocanu Victor1 , Albu Natalia1 , Brînza Serghei2 , Mîndru Valeriu1
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluții ale sistemului politic din Republica Moldova: Vulnerabilități și oportunități de modernizare
Mîndru Valeriu , Peru-Balan Aurelia
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Impactul sistemului electoral asupra capacităţii de funcţionalitate a instituţiilor puterii de stat din Republica Moldova
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3201-0-8.
Disponibil online 26 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul electoral și impactul asupra calității clasei politice din Republica Moldova
Mîndru Valeriu , Caraman Iurie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vectorul European al Republicii Moldova: aspirații și evoluții ale opiniei publice
Mîndru Valeriu , Caraman Iurie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-2-8.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40