IBN
Închide
Dîrul Alexandru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2015 - 1

Intonaţia – mijloc implicit de exprimare a opoziţiei negativ-asertive
Dîrul Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Varietatea de opoziţii „acoperite” de antiteza negaţie-afirmaţie
Dîrul Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Împrumuturi lexicale masive obţinute în afara contactelor îndelungate dintre popoarele purtătoare ale limbilor implicate în procesul „împrumut–sursă”
Dîrul Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opoziţia negativ-afirmativă şi modalitatea
Dîrul Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sintaxema şi semnificaţia categorială a cuvântului
Dîrul Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanReprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual
Ediția 5. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Sintaxema şi adverbul
Dîrul Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 12 / 2011 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verbele nonacţionale şi rolul lor in organizarea structurii semantice a enuţului
Dîrul Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(256) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Determinări raportuale ale numelui
Dîrul Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul determinărilor raportuale în actualizarea numelui în enunţ
Dîrul Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(248) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sugestii privind actualizarea numelui în componenţa unităţilor sintactice
Dîrul Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toponim de origine română în insula Sahalin
Dîrul Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(252) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Reflecţii asupra structurilor cu aşa-numita dublă negaţie
Dîrul Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii asupra structurilor cu aşa-numita dublă negaţie
Dîrul Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 July, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Marcarea opoziţiilor cazuale ale substantivului prin formele paradigmatice ale adjectivului determinant
Dîrul Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(240) / 2008 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Corelaţia „legătură subordonătoare – legătură predicativă
Dîrul Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajuluiMaterialele colocviului comemorativ international consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă
2006. Bălţi. ISBN 978-9975-50-014-2 .
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15