IBN
Închide
Ulianovschi Gheorghe
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2021 - 1

Noțiunea, temeiul și principiile răspunderii penale în lumina legislației și doctrinei penale actuale a Republicii Moldova
Ulianovschi Xenofon , Ulianovschi Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Studii naționale de securitate
Nr. 1(3) / 2021 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 8 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Reflecții asupra incriminării în art.243 alin.(1) lit. a), b) și c) CP RM a infracțiunii de spălare a banilor de către o persoană care trebuia să știe că bunurile constituie venituri ilicite
Ulianovschi Gheorghe , Olaru Aurora
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Latura obiectivă a infracţiunii de constrângere de a face declaraţii
Ulianovschi Gheorghe , Curmei Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(183) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 2 March, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător: modalitatea normativă specificată la lit.b) art.125 din Codul Penal
Ulianovschi Gheorghe , Băbălău Denis
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(98) / 2016 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 January, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura legală de judecare a recursului în anulare şi aplicarea arbitrară a ei în practica judiciară
Ulianovschi Gheorghe , Ulianovschi Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-815-8.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiectul şi latura subiectivă a infracţiunii de constrângere de a face declaraţii
Ulianovschi Gheorghe , Curmei Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(184) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 6 April, 2016. Descarcări-27. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

К вопросу об укреплении работы по ресоциализации освобожденных осужденных в Республике Молдова
Ульяновский Георгий12 , Султ Георгий31
1 Комратский государственный университет,
2 Апелляционная палата Комрат,
3 Молдавский Государственный Университет
Știință, educație, cultura
2014. Комрат. ISSN 1857 - 2170.
Disponibil online 7 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Unele aspecte discutabile ale practicii judiciare
Ulianovschi Gheorghe , Ulianovschi Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(27) / 2013 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 20 May, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

Acţiunile adiacente în cadrul faptei prejudiciabile de şantaj prevăzute la varianta-tip (alin.(1) art.189 CP RM)
Crijanovschi Sergiu , Ulianovschi Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(128) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea corectitudinii interpretării judiciare a şantajului săvârşit cu aplicarea violenţei nepericuloase şi periculoase pentru viaţă sau sănătate
Crijanovschi Sergiu , Ulianovschi Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(132) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îmbunătățirea cadrului incriminator în materie de şantaj din perspectiva semnelor laturii subiective şi impactul acesteia asupra ridicării calităţii actului de justiţie
Crijanovschi Sergiu , Ulianovschi Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-11(134) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul juridic al infracţiunii de şantaj
Crijanovschi Sergiu , Ulianovschi Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(131) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şantajul însoţit de răpirea proprietarului posesorului sau deţinătorului a rudelor sau a apropiaţilor acestora
Crijanovschi Sergiu , Ulianovschi Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(125) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Aplicarea actlor internaţionale în jurisprudenţa naţională
Ulianovschi Gheorghe
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul savîrşirii infracţiunii importanţa şi criteriile de stabilire a lui
Ulianovschi Gheorghe , Ulianovschi Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(106) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Fapta prevăzută de legislaţia militar-penală ce nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni
Ulianovschi Xenofon1 , Ulianovschi Gheorghe2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Hotărârile Plenului Curţii Supreme de Justiţie privind interpretarea şi aplicarea normelor de drept penal ca precedente judiciare
Ulianovschi Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(S) / 2007 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 13 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Subiectul infracţiunilor militare în legislaţia penală a altor ţări
Ulianovschi Gheorghe , Ulianovschi Xenofon , Barbăneagră Alexei
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 2 / 2006 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18