IBN
Închide
Rotaru-Maslo Liliana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 3

Activitatea de transplant: principii aplicabile, condiţii de efectuare şi aspecte de ordin etic
Rotaru-Maslo Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilităţi de evitare a conflictelor de legi privind contractul de comerţ international
Rotaru-Maslo Liliana , Ciobanu Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări globale în domeniul insolvenței
Spînu Olga , Rotaru-Maslo Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Determinarea legii situaţiei bunurilor în dreptul internaţional privat al Republicii Moldova
Rotaru-Maslo Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile şi obligaţiile lucrătorilor medico-sanitari şi farmaceutici în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Prevederi interne şi internaţionale
Rotaru-Maslo Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 12(300) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 29 December, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filiaţia adoptivă a copilului: aspecte de drept naţional şi international
Rotaru-Maslo Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(299) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 November, 2016. Descarcări-27. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea filiaţiei fireşti a copilului în dreptul internaţional privat – probleme şi soluţii
Rotaru-Maslo Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 9(297) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 27 September, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Dreptul aplicabil contractului de vînzare internaţională
Rotaru-Maslo Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(278) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 7 April, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legea aplicabilă contractului matrimonial cu element de extaneitate
Rotaru-Maslo Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Caracteristica şi elementele definitorii ale contractelor de vînzare internaţională de mărfuri
Rotaru-Maslo Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(263) / 2013 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 23 December, 2013. Descarcări-59. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Ocrotirea părintească în dreptul internaţional privat: aspecte comparative
Rotaru-Maslo Liliana , Carauş Victor
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(48) / 2011 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 30 September, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tutela şi curatela în dreptul internaţional privat: aspecte comparative
Rotaru-Maslo Liliana , Carauş Victor
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(48) / 2011 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 30 September, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

Demnitatea – un element indispensabil al personalităţii umane
Rotaru-Maslo Liliana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2006 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-37. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legea aplicabilă contractelor comerciale internaţionale – noţiune, fundament şi importanţă
Rotaru-Maslo Liliana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2006 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14