IBN
Închide
Botnaru Maria
Cuvinte-cheie (6): substituted cyclohexanol (1), Michael addition (1), intramolecular aldol condensation (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Compounds removed from the condensation reaction between 2-acetylpyridine and 2-formylpyridine. Synthesis, crystal structure and biological evaluation
Rusnac Roman1, Botnaru Maria1, Barba Nicanor1, Petrenko Peter A.2, Chumakov Yurii23, Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics,
3 Gebze Technical University
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(15) / 2020 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Sinteza tiosemicarbazonelor noi pe baza unor azachalcone
Botnaru Maria, Rusnac Roman, Baerle Natalia, Ţapcov Victor, Şova Sergiu, Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Azachalcone derivatives and their antifungal activity
Rusnac Roman1, Botnaru Maria1, Tsapkov Victor I.1, Burduniuc Olga2, Balan Greta3, Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 National Agency for Public Health,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Produşi de condensare dintre 2-acetilpiridină şi 2-formilpiridină
Botnaru Maria, Rusnac Roman, Gulea Aurelian, Ţapcov Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structure of 2-[-3-(4-methylphenyl)-1-(pyridin-2-YL)prop-2-en-1-ylidene]hydrazine-1-carbothioamide
Rusnac Roman1, Petrenko Peter A.2, Chumakov Yurii23, Botnaru Maria1, Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics,
3 Gebze Technical University
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Synthesis and biological activity of copper, nickel, and cobalt coordination compounds of condensation products of some chalcones with 4-phenylthiosemicarbazide
Tsapkov Victor I.1, Boeva Maria1, Botnaru Maria1, Garbuz Olga1, Gulea Aurelian1, Gudumac Valentin2
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6