IBN
Închide

19Publicaţii

152Descărcări

5853Vizualizări

Bîrcă Maria
Cuvinte-cheie (33): compuşi coordinativi (2), Zinc (2), coordination compounds (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Sinteza și proprietățile antibacteriene și antifungice ale compușilor coordinativi ai Fe(III) cu 4-ciclohexiltiosemicarbazona 4-benzoil-3-metil-1-fenil-2-pirazolin-5-onă
Rusnac Roman1, Bîrcă Maria1, Şova Sergiu1, Cotovaia Aliona1, Gulea Aurelian1, Balan Greta2, Burduniuc Olga3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza, proprietăţile fizico-chimice, antioxidative și antituberculoase ale compușilor coordinativi ai unor metale 3d cu izonicotinoilhidrazona 2-hidroxi-3-metoxibenzaldehida
Bîrcă Maria1, Cotovaia Aliona1, Ţapcov Victor1, Garbuz Olga1, Crudu Valeriu2, Gulea Aurelian1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Metode de sinteză a unor izotiocianați alifatici, aromatici, heterociclici
Rusnac Roman, Nicolenco Nicoleta, Zarovnaia Alina, Rusu Virginia, Bîrcă Maria, Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, characterization, crystal structure and antimicrobial activity of copper(II) complexes
Bîrcă Maria1, Rusnac Roman1, Birsanu Irina1, Balan Greta2, Petrenko Peter A.3, Gulea Aurelian3
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 4 November, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Стимуляция сперматогенеза петухов четырёхводным метоллокомплексом цинка с трихлоруксусной кислотой
Борончук Георгий123, Гуля Аурелиан123, Цуркану Штефан123, Балан Ион123, Рошка Николай123, Казакова Юлия123, Букарчук Л.123, Быркэ Мария123, Бузан Владимир123, Мереуца Ион123
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
3 Молдавский Государственный Университет
Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale și tendințe ale sectorului de creștere a animalelor și medicinei veterinare”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.49. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Formative aspects of the chemical calculation problems from the perspective of focusing on students' interests
Bîrcă Maria1, Prisăcaru Irina1, Zacuțelu Maria2
1 State University of Moldova,
2 “Gh. Asachi” Lyceum, Chisinau
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние комплексного соединения кобальта на некоторые показатели метаболизма железа у поросят в раннем постнатальном онтогенезе
Балан Диана1, Цуркану Штефан1, Гуля Аурелиан2, Быркэ Мария2
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

De la rezolvarea problemelor de calcul  la chimie spre o carieră de chimist
Autor Nou, Bîrcă Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Study of magnetic and antioxidative properties of some biometal coordination compounds of o-vanillin isonicotinoylhydrazone
Gulea Aurelian1, Tsapkov Victor I.1, Bîrcă Maria1, Cotovaia Aliona1, Gudumac Valentin2, Garbuz Olga1, Petcenco I.1, Malic Elena1
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 20 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structure, and antituberculous properties of copper coordination compounds with 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde isonicotinoylhydrazone
Gulea Aurelian1, Tsapkov Victor I.1, Bîrcă Maria1, Cotovaia Aliona1, Crudu Valeriu2, Eftodii Sergiu2, Malic Elena1
1 State University of Moldova,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Synthesis and properties of nickel and copper coordination compounds with isatin β-(N-pyridin-2-yl)thiosemicarbazone
Bîrcă Maria, Gulea Aurelian, Codiţă Tatiana, Melnic Alexandra
State University of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Stimularea spermatogenezei la cocoşii reproducători
Boronciuc Gheorghi1, Gulea Aurelian2, Ţurcanu Ştefan3, Roşca Nicolae1, Balan Ion1, Varmari Nina1, Bîrcă Maria2, Didilica Ina3
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and biological activity of copper(II) complexes of 2-formylpyridine 4-(dimethylphenyl) thiosemicarbazones
Sargun Artur1, Jalbă Angela1, Lozan-Tîrşu Carolina2, Gulea Aurelian1, Sofroni Larisa3, Stefan-van Staden Raluca-Ioana4, Bîrcă Maria1
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Oncology,
4 National Institute of Research and Development for Electrochemistry and Condensed Matter
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2012. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 28 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Substanţe antibacteriene şi antifungice noi din materie primă locală
Prisacari Viorel1, Buraciova Svetlana1, Dizdari Anna1, Ţapcov Victor2, Gulea Aurelian2, Bîrcă Maria3, Bodrug Mihai3, Colţun Maricica3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(17) / 2010 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-31. Vizualizări-971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Studierea prin metoda analizei termice complexe a particularităţilor proceselor de deshidratare a mostrelor de ciuperci şi rădăcini de hrean uscate
Bîrcă Maria1, Gulea Aurelian1, Lupaşcu Andrei2, Ţapcov Victor1, Andronic Olesea2, Isac-Guţul Tatiana1, Cotovaia Aliona1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(26) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

In vitro antileukemia activity (HL-60 cells), of some 3d metal complexes. Chemical synthesis and structure – activity relationship
Gulea Aurelian1, Poirier Donald2, Roy Jenny2, Stavila Vitalie3, Bulimestru Ion1, Tsapkov Victor I.1, Bîrcă Maria1, Popovschi Lilia1
1 State University of Moldova,
2 CHUL Research Center (Université Laval),
3 Rice University
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2006. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-066-6.
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 3

Evaluation of the influence of dithiourea[bis-(dimethylglioximato)]cobalt(III) sulphate on some indexes of unspecific resistance on pigs at the early post native period
Ţurcanu Ştefan1, Gulea Aurelian2, Stavila Vitalie2, Bîrcă Maria2, Galmadi Natalia1, Galmadi A.1, Pogorea Elena1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 State University of Moldova
Чугаевская конференция по координационной химии
2005. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigation on the influence of sulphate of dithiourea[bis-(dimethylglioximato)]cobalt(III) on body living mass and some trombocite index on pigs
Ţurcanu Ştefan1, Gulea Aurelian2, Stavila Vitalie2, Bîrcă Maria2, Galmadi Natalia1, Galmadi A.1, Pogorea Elena1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 State University of Moldova
Чугаевская конференция по координационной химии
2005. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, antimicrobial and anticancer properties of copper (II) coordination compounds with thiosemicarbazones of substituted ortohydroxibenzaldehydes
Gulea Aurelian1, Prisakari Viorel I.2, Poirier Donald3, Bejenari Natalia1, Buraciova Svetlana2, Roy Jenny3, Bîrcă Maria1, Tsapkov Victor I.1
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Universitatea Laval
Чугаевская конференция по координационной химии
2005. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19