IBN
Închide
Cebotari Valentina
Cuvinte-cheie (23): Codul familiei (3), domiciliu (2), raporturi de întreţinere (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Morala și dreptul în raporturile de familie
Cebotari Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Modalităţile de desfacere a căsătoriei conform legislaţiei Republicii Moldova
Cebotari Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(38) / 2016 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 8 December, 2016. Descarcări-31. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura juridică a  actelor de stare civilă
Cebotari Valentina
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-816-5.
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Domiciliul – atribut distinctiv al persoanei fizice
Cebotari Valentina1, Ţaranu Ludmila12
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Oficiul Stare Civilă Bălţi
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 6 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luarea copilului de la părinţi – sancţiune sau măsură de protecţie a minorului?
Cebotari Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 March, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea domiciliului copilului după divorţul părinţilor
Cebotari Valentina
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(32) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 May, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Alimentaţia ca act cultural şi social
Cebotari Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanistice
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiunea, caracterele juridice şi categoriile obligaţiei legale de întreţinere
Cebotari Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(30) / 2014 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 May, 2015. Descarcări-36. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiunea, caracterele juridice şi categoriile obligaţiei legale de întreţinere
Cebotari Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(29) / 2014 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 May, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile contractului privind plata pensiei de întreţinere
Cebotari Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.2 . 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Familia în societatea civilă
Cebotari Valentina1, Rotaru Svetlana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(137) / 2012 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 15 November, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Clauzele esenţiale ale contractului de servicii turistice
Chibac Natalia, Cebotari Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(124) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Aspecte teoretice şi practice cu privire la natura juridică a condominiului şi a asociaţiei de coproprietari în condominiu
Melniciuc Oleg, Cebotari Valentina
Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(115) / 2010 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contractul matrimonial: noţiunea şi natura juridică
Cebotari Valentina
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3-4(15) / 2010 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 28 May, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Regimuri matrimoniale aspecte de drept comparat
Cebotari Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(109) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura raporturilor contractuale şi particularităţile executării contractului de servicii turistice
Chibac Natalia, Cebotari Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(106) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Apicultura ecologică şi producerea apicolă pură
Pavaliuc Petru, Mantoptin Anatolii, Cebotari Valentina, Condratiuc Ştefan
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 1(18) / 2005 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17