IBN
Închide
Bodorin Cornelia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2022 - 1

Some peculiarities of rat's behaviour at the action of high temperatures
Vrabie Valeria1 , Ciochină Valentina1 , Bodorin Cornelia2
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 Emergency Institute of Medicine
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(38) / 2022 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 19 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

RECENZIE la monografia „Reabilitarea psihosocială a pe rsoanelor post accident vascular cerebral” elaborată de Aurelia GLAVAN, doctor în psihologie, conferențiar universitar
Bodorin Cornelia
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Univers Pedagogic
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Metode eficiente de antrenament auditiv-verbal. Metoda Ling
Bodorin Cornelia1 , Ciubotaru Natalia2
1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Declarația participanților la forumul național “Parteneriatul socio-psihopedagogic pentru dezvoltarea educaţiei incluzive”
Bodorin Cornelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 34 / 2014 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 March, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Asistenţa psihopedagogică a familiei care educă un copil cu dizabilităţi
Andronachi Nicolae , Bodorin Cornelia , Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte în interacţiunea părinţi - copil – specialist
Racu Aurelia , Bodorin Cornelia , Maximciuc Victoria , Plămădeală Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Influenţe compensătorii în reducerea stărilor nefavorabile la adolescenţii cu devierşi comportamentale
Bodorin Cornelia , Ciubarov Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4 / 2006 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-24. Vizualizări-1012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7