IBN
Închide
Bivol Grigore Climentie
Cuvinte-cheie (3): disability determination (1), permanent impairment (1), International Classification of Functionality Disability and Health (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Medicina de familie în Republica Moldova în anul a două aniversări
Bivol Grigore, Curocichin Ghenadie, Gîţu Lora
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 10

Aspecte ale instruirii lucrătorilor din asistenţa medicală primară în controlul tuberculozei în Republica Moldova
Bivol Grigore1, Soltan Viorel2, Crudu Valeriu3, Balteanu L.1, Vîlc Valentina1, Munteanu Mariana, Nepoliuc Liubovi
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
3 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea concentraţiei metaboliţilor oxidului nitric în sucul gastric la pacienţii cu boala de reflux gastroesofagian
Scurtu Ala1, Dumbrava Vlada-Tatiana1, Istrati Valeriu1, Scorpan Anatolie1, Bodrug Nicolae1, Bivol Grigore2, Gîţu Lora2
1 Catedra ATI FPM USMF „N.Testemiţanu”.,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epidemiologia bolii de reflux gastroesofagian în Republica Moldova
Scorpan Anatolie, Scurtu Ala, Istrati Valeriu, Bivol Grigore, Goţu L.
Catedra ATI FPM USMF „N.Testemiţanu”.
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia instruirii în domeniul medicinii de familie în cadrul programului educaţional universitar
Bivol Grigore, Curocichin Ghenadie, Zarbailov Natalia, Gîţu Lora, Balteanu L., Puiu Ivan, Ciurea Daniel, Mihailovici Gheorghe, Neculau A.
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hepatita cronică virală C la adult Protocol clinic naţional
Dumbrava Vlada-Tatiana1, Tofan-Scutaru Liudmila1, Holban Tiberiu1, Lupaşco Iulianna1, Ţurcanu Adela1, Ţurcan Svetlana1, Berliba Elina1, Maximenco Elena2, Bivol Grigore1, Ghicavîi Victor1, Gudumac Valentin1, Zatuşevschi Ivan1, Osoianu Iurie3, Bolocan Maria4
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 „Fondul Provocările Mileniului” pentru Buna Guvernare (MGTCP),
3 Compania Naţională de Asigurări în Medicină,
4 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(45) / 2012 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 19 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicina de familie în Republica Moldova: de la Declaraţia din Almaty până în prezent
Bivol Grigore, Curocichin Ghenadie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul metaboliţilor oxidului nitric în serul sanguin la pacienţii cu boală de reflux gastroesofagian
Istrati Victoria, Scurtu Ala, Scorpan Anatolie, Dumbrava Vlada-Tatiana, Bodrug Nicolae, Bivol Grigore, Gîţu Lora
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi abordări în determinarea dizabilităţii cu utilizarea instrumentarului Clasificării Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii
Eţco Constantin, Puiu Ivan, Bivol Grigore, Ciocan L.
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul pH – metriei esofagiene monitorizată 24 de ore în diagnosticarea bolii de reflux gastroesofagian
Scurtu Ala, Istrati Valeriu, Scorpan Anatolie, Dumbrava Vlada-Tatiana, Bodrug Nicolae, Bivol Grigore, Gîţu Lora, Iacub Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul Turner (disgenezia gonadală) – patologie rară în practica medicului de familie
Bivol Grigore, Vetrilă Alexandru, Arteni Ion
Catedra ATI FPM USMF „N.Testemiţanu”.
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Caracteristici teoretice ale cercetărilor în medicina generală
Gheorghian Tatiana, Bivol Grigore, Grejdianu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(23) / 2009 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Unele diferenţe între specialitatea de medicină generală şi specialităţile sectoriale în activitatea medicului de familie
Gheorghian Tatiana, Grejdianu Tudor, Bivol Grigore
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(26) / 2008 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 14 May, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Сравнительная оценка эффективности ректальных суппозиториев Бисакодил Farmaprim SRL и Бисакодил Glaxo Wellcome при лечении запоров
Bivol Grigore, Vetrilă R., Tofan N., Нигуляну Адриана
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Arta Medica
Nr. 5(26) / 2007 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14