IBN
Închide

139Publicaţii

551Descărcări

51402Vizualizări

Balan Ion
Cuvinte-cheie (182): cryopreservation (17), gametes (12), sperm (10)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 97. Publicaţii peste hotare - 26.
Publicații indexate în SCOPUS - 8. Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 8
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 11
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 86
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 16

2022 - 13

Advantages of cryoconservation of sperm in reproductive biotechnology
Roşca Nicolae , Balan Ion , Balacci Sergiu , Buzan Vladimir , Cretu Roman , Moroz Mihail , Osipchuk Galina , Bacu Gheorghii
Institute of Physiology and Sanocreatology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antioxidative protection in the biotechnology of agricultural breeding
Demcenco Boris , Balan Ion , Petcu Igor , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Ana
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biodiversity, abiotic, anthropological factors and peculiarities of acclimatization in fish farming – evolution and potential
Balacci Sergiu , Balan Ion , Roşca Nicolae , Buzan Vladimir
Institute of Physiology and Sanocreatology
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(38) / 2022 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 19 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Connections between microbiota, the environment and the reproductive health
Balan Ion , Balacci Sergiu , Roşca Nicolae , Buzan Vladimir , Cazacov Iulia , Moroz Mihail , Osipchuk Galina , Cretu Roman , Bacu Gheorghii
Institute of Physiology and Sanocreatology
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 19 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Directing the growth of carp larvae through the application of thermal factor
Balacci Sergiu , Balan Ion , Buzan Vladimir
Institute of Physiology and Sanocreatology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of green walnut extract on the antioxidant status of the organism of breeding roosters
Roşca Nicolae , Balan Ion , Buzan Vladimir , Balacci Sergiu , Bulat Olga , Fiodorov Nicolae , Dubalari Alexandru , Blyndu Irina , Temciuc Vlad
Institute of Physiology and Sanocreatology
Agriculture for Life, Life for Agriculture Section 3 Animal Science
Ed. 1, Section 3. 2022. București, România. ISSN 2457-3221 ISSN-L 2457-3221.
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of hydroalcoholic extract from green walnut on ceruloplasmine changes in blood serum
Buzan Vladimir , Roşca Nicolae , Balan Ion , Balacci Sergiu , Mereuţă Ion , Cazacov Iulia , Bucarciuc Melania , Hanțațuc Alexei , Filippov Artiom
Institute of Physiology and Sanocreatology
Agriculture for Life, Life for Agriculture Section 3 Animal Science
Ed. 1, Section 3. 2022. București, România. ISSN 2457-3221 ISSN-L 2457-3221.
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of polyphenolic compounds of green walnut extract on spermogram indices of breeding rabbits
Balan Ion , Roşca Nicolae , Buzan Vladimir , Balacci Sergiu , Furdui Vlada , Harea Vasile , Cretu Roman , Bacu Gheorghii , Osipchuk Galina , Vîhrist Ecaterina
Institute of Physiology and Sanocreatology
Agriculture for Life, Life for Agriculture Section 3 Animal Science
Ed. 1, Section 3. 2022. București, România. ISSN 2457-3221 ISSN-L 2457-3221.
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența insulinei și diabetului zaharat asupra sănățății reproducției masculine
Balan Ion , Roşca Nicolae , Buzan Vladimir , Balacci Sergiu
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modification of the yolk sac in carp larvae depending on the variety of environmental temperatures
Balacci Sergiu , Balan Ion , Buzan Vladimir
Institute of Physiology and Sanocreatology
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of classical biotechnologies on the welfare of agricultural birds
Petcu Igor , Balan Ion , Demcenco Boris , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Ana
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of thermal variations on the incidence of rabies in animal biodiversity
Balacci Sergiu , Balan Ion , Buzan Vladimir , Roşca Nicolae
Institute of Physiology and Sanocreatology
Agriculture for Life, Life for Agriculture Section 3 Animal Science
Ed. 1, Section 3. 2022. București, România. ISSN 2457-3221 ISSN-L 2457-3221.
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role and importance of reproductive biotechnologies in animal biodiversity
Balan Ion , Roşca Nicolae , Buzan Vladimir , Balacci Sergiu , Moroz Mihail , Cazacova Iulia , Mereuţă Ion , Cretu Roman , Bacu Gheorghii
Institute of Physiology and Sanocreatology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcționalitatea sistemului reproductiv al bărbaților infectați cu virusul SARS-COV-2
Ciochină Valentina , Balan Ion , Furdui Vlada , Roşca Nicolae
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 15

Importanța utilizării în avicultură a aditivilor furajeri medicinali pentru protecția mediului
Demcenco Boris , Balan Ion , Petcu Igor , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Ana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of lighting modes on the age of puberty and egg laying chickens
Petcu Igor1 , Balan Ion1 , Demcenco Boris2 , Osadci Natalia2 , Roşca Feodora2 , Gramovici Veaceslav2
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 Institute of Physiology and Sanocreatology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of sea-buckthorn fruit extract on the quality of male rabbit semen
Roşca Nicolae , Balan Ion , Boronciuc Gheorghi , Buzan Vladimir , Mereuţă Ion , Mereuţă Ion , Bucarciuc Melania
Institute of Physiology and Sanocreatology
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 2(64) / 2021 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa antioxidanţilor de origine vegetală asupra integrităţii gametogenezei şi sănătăţii biodiversităţii
Balan Ion , Roşca Nicolae , Buzan Vladimir , Cazacov Iulia , Balacci Sergiu , Osipciuc Galina , Blîndu Irina , Creţu Roman , Bacu Gheorghii
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența dihidroquercetinei in componența mediului pentru congelarea spermei umane
Cazacov Iulia , Balan Ion , Buzan Vladimir , Mereuţă Ion , Roşca Nicolae , Bucarciuc Melania , Boronciuc Gheorghi
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa factorilor intrin- şi extrinseci asupra gametogenezei masculine
Balan Ion , Roşca Nicolae , Buzan Vladimir , Balacci Sergiu , Harea Vasile , Osipciuc Galina , Bacu Gheorghii , Blîndu Irina , Creţu Roman , Temciuc Vlad
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 140