IBN
Închide
Nederiţa Alexandru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Aspecte noi privind raportarea financiară a entităților din Republica Moldova
Nederiţa Alexandru , Popovici Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
International scientific conference on accounting, ISCA 2021
Ediția 10. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-25-0.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Concerns regarding expenses accounting
Nederiţa Alexandru , Popovici Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concerns regarding expenses accounting
Nederiţa Alexandru , Popovici Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Abordări contemporane privind contabilitatea mărfurilor
Nederiţa Alexandru , Badiu Iosif
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-48. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New aspects related to the accounting treatment of tangible and intangible assets
Nederiţa Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Armonizarea cadrului normativ al contabilităţii şi raportării financiare din Republica Moldova cu acquis-ul comunitar
Nederiţa Alexandru , Popovici Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte problematice ale contabilităţii mijloacelor desemnării procentuale în organizaţiile necomerciale
Nederiţa Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 14 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia „Controlul de gestiune în optimizarea performanței entității”
Nederiţa Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(103) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Probleme aferente evaluării iniţiale şi ulterioare a stocurilor
Nederiţa Alexandru , Popovici Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-136. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reevaluarea imobilizărilor corporale: tratamente şi opţiuni contabile
Nederiţa Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-195. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Aspecte metodologico-aplicative ale contabilității rezultatului din tranziția la noile SNC
Nederiţa Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și performanță
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-755-3.
Disponibil online 31 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul contabil al veniturilor şi cheltuielilor organizaţiilor necomerciale
Nederiţa Alexandru , Popovici Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-53. Vizualizări-1289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Aspecte noi privind reglementarea normativă a contabilităţii în Republica Moldova
Nederiţa Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 25 June, 2014. Descarcări-26. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Probleme actuale ale contabilităţii organizaţiilor necomerciale
Nederiţa Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Rolul rapoartelor contabile interne în procesul decizional
Nederiţa Alexandru , Panuş Valentina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(71) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-65. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Abordări conceptuale privind evaluarea elementelor contabile
Nederiţa Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(63) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-46. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Aprecieri comparative privind componenţa şi clasificarea veniturilor în contabilitate
Nederiţa Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(57) / 2007 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-48. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele probleme ale contabilităţii veniturilor din recuperarea prejudiciului material
Nederiţa Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(59) / 2007 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Aspecte teoretice şi aplicative ale contabilităţii veniturilor din decontarea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat
Nederiţa Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(56) / 2006 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19