IBN
Închide

41Publicaţii

547Descărcări

29597Vizualizări

Rusu Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Scopus Author ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 13
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 4

National and international experience regarding development of bicycle infrastructure
Plămădeală Vasile , Goian Vladimir , Rusu Elena
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 16 April, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On ai frameworks for investigation of expressibility in logical calculi
Rusu Andrei12 , Rusu Elena3
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science, MSU,
2 Ovidius University, Constanța,
3 Technical University of Moldova
Mathematics and Information Technologies: Research and Education
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-535-7.
Disponibil online 29 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On some classes of formulas in S5 which are pre-complete relative to existential expressibility
Rusu Andrei12 , Rusu Elena3
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science, MSU,
2 Ovidius University, Constanța,
3 Technical University of Moldova
Computer Science Journal of Moldova
Vol. 31, Nr. 3(93) / 2023 / ISSN 1561-4042 / ISSNe 2587-4330
Disponibil online 16 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On some pre-complete relative to positive expressibility classes of formulas in the 8-valued para-consistent extension of the logic S5
Rusu Andrei12 , Rusu Elena3
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science, MSU,
2 Ovidius University, Constanța,
3 Technical University of Moldova
Workshop on Intelligent Information Systems
2023. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-68-492-7..
Disponibil online 8 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Configurări semnificative ale conflictelor interpersonale la elevii din ciclul primar
Rusu Daniela , Rusu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1.. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 22 April, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Abordarea educaţiei pentru sănătate în contextul noilor educaţii
Rusu Elena , Moşanu-Şupac Lora
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Design aspects of installation devices of the support rings
Botez Alexei , Rusu Elena
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 28, Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deziderate ale formării profesionale iniţiale a studenţilor pedagogi din perspectiva competențelor
Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4.
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On Algorithms Related to Expressibility of Functions of Diagonalizable Algebras
Rusu Andrei12 , Rusu Elena3
1 Ovidius University, Constanța,
2 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
3 Technical University of Moldova
Studies in Fuzziness and Soft Computing
2021. Berlin, Germania. ISSN 1434-9922.
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța consilierii psihopedagogice în activitatea educativă
Frujină Ioana Georgiana , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4.
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsivity and detectivity of Zn0.8Mg0.2O/p-Si prepared by spin coating and aerosol deposition method
Morari Vadim1 , Rusu Elena1 , Ursachi Veaceslav2 , Tiginyanu Ion2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu",
2 National Center for Materials Study and Testing, Technical University of Moldova
The 12th international conference on intrinsic Josephson effect and horizons of superconducting spintronics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-47-215-9.
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

On weak-functionally complete systems of formulas containing paraconsistent negation in a paraconsistent logic
Rusu Andrei12 , Rusu Elena3
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Ovidius University, Constanța,
3 Technical University of Moldova
International Conference on Intelligent Information Systems
2020. Chișinău. ISBN 978-9975-68-415-6.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Cauzele şi consecinţele conflictelor în mediul educațional
Rusu Elena1 , Braicov Luminiţa2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Ion Creangă“, Chişinău
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On completeness as to ¬-expressibility in a 4-valued provability logic
Rusu Andrei12 , Rusu Elena3
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Ovidius University, Constanța,
3 Technical University of Moldova
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea şi interferenţele moderne a teoriei lui Jean Piaget asupra dezvoltării operaţiilor gândirii la copii
Rusu Elena , Nicolau Lidia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Genetic algorithm for optimization of software process
Bondarenco Vladimir1 , Rusu Andrei2 , Rusu Elena3
1 Orange Moldova S.A.,
2 Ovidius University, Constanța,
3 Technical University of Moldova
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementului conflictelor la elevii din ciclul primar
Rusu Elena1 , Cebotaru Lilia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Direcţia Învăţămînt Cantemir
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-233-5.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementului educaţional ca modalitate de conducere şi reglare a comportamentelor deviante la elevii din liceu
Rusu Elena1 , Glavan Aurelia1 , Blanaru Gheorghe2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Direcţia Învăţămînt Cantemir
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-233-5.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On weak expressibility of formulas in the simplest non-trivial propositional provability logic
Rusu Andrei1 , Rusu Elena2
1 Ovidius University, Constanța,
2 Technical University of Moldova
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolurile manageriale ale cadrului didactic din instituţiile de educaţie preşcolară
Rusu Elena1 , Pogîlă Larisa2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Grădiniţa Nr.2, s. Cojuşna, r. Străşeni
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-233-5.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Contingenţa comunicarii interpersonale cu proximitatea
Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On existential expressibility of formulas in the simplest non-trivial super-intuitionistic propositional logic
Rusu Andrei12 , Rusu Elena3
1 Ovidius University, Constanța,
2 Information Society Development Institute,
3 Technical University of Moldova
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 4 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-991
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea empatiei în formarea iniţială a cadrelor didactice
Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-1198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prepararea si caracterizarea filmelor de ZnSnO prin metoda aerosol
Morari Vadim1 , Curmei Nicolai2 , Brincoveanu Oana3 , Mesterca Raluca3 , Balan Diana3 , Rusu Elena1 , Prodana Mariana3 , Ursachi Veaceslav1 , Enăchescu Marius3
1 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
2 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM,
3 Universitatea Politehnică din Bucureşti
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of MgxZn1-xO thin films by spin coating and aerosol deposition methods
Morari Vadim1 , Brincoveanu Oana2 , Mesterca Raluca2 , Balan Diana2 , Rusu Elena1 , Zalamai Victor3 , Prodana Mariana2 , Ursachi Veaceslav1 , Enachescu Marius2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 University Politehnica of Bucharest,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

On computer aided knowledge discovery in logic and related Areas
Rusu Andrei12 , Rusu Elena3
1 Information Society Development Institute,
2 Ovidius University, Constanța,
3 Technical University of Moldova
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐4‐8.
Disponibil online 30 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

On e-Infrastructure for SSO in R&D and education organizations of Republic of Moldova
Rusu Andrei1 , Rusu Elena2
1 Information Society Development Institute,
2 Technical University of Moldova
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 22 May, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-846
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Aplicarea tehnicilor sociometrice în stabilirea adaptabilităţii copiilor la mediul şcolar
Moşanu-Şupac Lora1 , Rusu Elena1 , Sîrbu Galina2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”, s.Taraclia, r-nul Căuşeni
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 August, 2015. Descarcări-82. Vizualizări-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Aspecte clinico-patologice actuale în distrofiile musculare progresive la copii
Chele Ecaterina , Hadjiu Svetlana , Iliciuc Ion , Călcîi Cornelia , Bubucea Rodica , Rusu Elena , Jelihovschi Angela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 February, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-1179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 8

Educarea inteligenţei emoţionale la studenţii pedagogi – predictor important al succesului personal şi profesional
Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-62. Vizualizări-1829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epilepsiile la copiii cu paralizie cerebrală
Hadjiu Svetlana12 , Călcîi Cornelia12 , Guţu Cristina12 , Anton Irina12 , Rusu Elena21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi în diagnosticul cefaleelor la copil şi adolescent
Hadjiu Svetlana , Jelihovschi Angela , Rusu Elena , Bubucea Rodica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi de diagnostic şi tratament ale encefalitei herpetice la nou-născuţi şi copii de vârstă fragedă
Hadjiu Svetlana , Călcîi Cornelia , Robu Mariana , Guţu Cristina , Anton Irina , Rusu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile clinice şi de diagnostic ale anomaliilor de dezvoltare ale encefalului şi măduvei spinării
Hadjiu Svetlana , Raţă Natalia , Paşa Diana , Jelihovschi Angela , Rusu Elena , Bubucea Rodica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1057
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile clinice şi paraclinice ale paraliziilor cerebrale formele spastice la copii
Hadjiu Svetlana , Rusu Elena , Jelihovschi Angela , Bubucea Rodica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-898
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul cultural al studenţilor cu nivel divergent al dezvoltării inteligenţei emoţionale
Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(20) / 2012 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-36. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul ortopedic în malformaţia congenitală luxantă de şold la copii pînă la 1an
Rusu Elena
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. XVI / 2012 / ISSN 1857-0631
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Aspect clinico-paraclinic ale displazii lombosacrate ale coloanei vertebrale la copil şi adoliscent
Şavga Nicolae , Şavga Nicolae , Rusu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul diformităţilor scoliotice ale coloanei vertebrale la copii în perioada creşterii intense
Şavga Nicolae , Şavga Nicolae , Rusu Elena
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. XIV / 2011 / ISSN 1857-0631
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traumatismul cranio-cerebral la nou-născuţi
David Mariana , Rusu Elena , Călcâi Cornelia , Ciobanu Liliana , Boboc Anatol
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-1092
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Somnul-o necesitate fiziologică vitală pentru supravieţuirea omului
Rusu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-99. Vizualizări-1158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 41 of 41