IBN
Închide

31Publicaţii

229Descărcări

15833Vizualizări

Rusu Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Abordarea educaţiei pentru sănătate în contextul noilor educaţii
Rusu Elena , Moşanu- Şupac Lora
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Design aspects of installation devices of the support rings
Botez Alexei , Rusu Elena
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On Algorithms Related to Expressibility of Functions of Diagonalizable Algebras
Rusu Andrei12 , Rusu Elena3
1 Ovidius University, Constanța,
2 Vladimir Andrunakievich Institute of Mathematics and Computer Science,
3 Technical University of Moldova
Studies in Fuzziness and Soft Computing
2021. Berlin, Germania. ISSN 1434-9922.
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

On weak-functionally complete systems of formulas containing paraconsistent negation in a paraconsistent logic
Rusu Andrei12 , Rusu Elena3
1 Vladimir Andrunakievich Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Ovidius University, Constanța,
3 Technical University of Moldova
International Conference on Intelligent Information Systems
2020. Chișinău. ISBN 978-9975-68-415-6.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Cauzele şi consecinţele conflictelor în mediul educațional
Rusu Elena1 , Braicov Luminiţa2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Ion Creangă“, Chişinău
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On completeness as to ¬-expressibility in a 4-valued provability logic
Rusu Andrei12 , Rusu Elena3
1 Vladimir Andrunakievich Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Ovidius University, Constanța,
3 Technical University of Moldova
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea şi interferenţele moderne a teoriei lui Jean Piaget asupra dezvoltării operaţiilor gândirii la copii
Rusu Elena , Nicolau Lidia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Managementului conflictelor la elevii din ciclul primar
Rusu Elena1 , Cebotaru Lilia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Direcţia Învăţămînt Cantemir
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-233-5.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementului educaţional ca modalitate de conducere şi reglare a comportamentelor deviante la elevii din liceu
Rusu Elena1 , Glavan Aurelia1 , Blanaru Gheorghe2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Direcţia Învăţămînt Cantemir
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-233-5.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolurile manageriale ale cadrului didactic din instituţiile de educaţie preşcolară
Rusu Elena1 , Pogîlă Larisa2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Grădiniţa Nr.2, s. Cojuşna, r. Străşeni
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-233-5.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Contingenţa comunicarii interpersonale cu proximitatea
Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On existential expressibility of formulas in the simplest non-trivial super-intuitionistic propositional logic
Rusu Andrei12 , Rusu Elena3
1 Ovidius University, Constanța,
2 Information Society Development Institute, S.E.,
3 Technical University of Moldova
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 4 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea empatiei în formarea iniţială a cadrelor didactice
Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prepararea si caracterizarea filmelor de ZnSnO prin metoda aerosol
Morari Vadim1 , Curmei Nicolai2 , Brincoveanu Oana3 , Mesterca Raluca3 , Balan Diana3 , Rusu Elena1 , Prodana Mariana3 , Ursachi Veaceslav1 , Enăchescu Marius3
1 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
2 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM,
3 Universitatea Politehnică din Bucureşti
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of MgxZn1-xO thin films by spin coating and aerosol deposition methods
Morari Vadim1 , Brincoveanu Oana2 , Mesterca Raluca2 , Balan Diana2 , Rusu Elena1 , Zalamai Victor3 , Prodana Mariana2 , Ursaki Veacheslav1 , Enachescu Marius2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 University Politehnica of Bucharest,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

On computer aided knowledge discovery in logic and related Areas
Rusu Andrei12 , Rusu Elena3
1 Information Society Development Institute, S.E.,
2 Ovidius University, Constanța,
3 Technical University of Moldova
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐4‐8.
Disponibil online 30 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

On e-Infrastructure for SSO in R&D and education organizations of Republic of Moldova
Rusu Andrei1 , Rusu Elena2
1 Information Society Development Institute, S.E.,
2 Technical University of Moldova
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 22 May, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Aplicarea tehnicilor sociometrice în stabilirea adaptabilităţii copiilor la mediul şcolar
Moşanu- Şupac Lora1 , Rusu Elena1 , Sîrbu Galina2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”, s.Taraclia, r-nul Căuşeni
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 August, 2015. Descarcări-38. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Aspecte clinico-patologice actuale în distrofiile musculare progresive la copii
Chele Ecaterina , Hadjiu Svetlana , Iliciuc Ion , Călcîi Cornelia , Bubucea Rodica , Rusu Elena , Jelihovschi Angela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 February, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 8

Educarea inteligenţei emoţionale la studenţii pedagogi – predictor important al succesului personal şi profesional
Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 31