IBN
Închide
Macari Vasile
Cuvinte-cheie (70): quails (6), BioR remedy (6), total protein (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 38.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Impactul produsului BioR, utilizat într-un studiu de implementare asupra parametrilor hematologici şi producţiei de ouă la prepeliţele plasate la recondiţionare
Macari Vasile, Rotaru Ana, Pavlicenco Natalia, Putin Victor, Fîrfa Mihail, Rotari Liliana, Triboi Gheorghe
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Elucidation of the BioR remedy impact on the female rabbits` lactation capacity in an implementation study
Macari Vasile1, Maţencu Dumitru1, Rudic Valeriu2, Rotaru Ana1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul produsului BIOR, utilizat intr-un studiu de implementare asupra sănătăţii şi potentialului reproductiv la iepuroaice
Macari Vasile1, Maţencu Dumitru1, Rudic Valeriu2, Gudumac Valentin2, Rotaru Ana1, Putin Victor1, Didoruc Sergiu1, Grosu Andrian1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa remediilor BIOR şi BUTOFAN asupra statusului clinico – hematologic şi producţii de ouă la prepeliţele adulte plasate la recondiţionare
Macari Vasile, Pavlicenco Natalia, Rotaru Ana, Alzinati Moad, Putin Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale și tendințe ale sectorului de creștere a animalelor și medicinei veterinare”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Volumul 49. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa remediului BIOR, utilizat într-un studiu de implementare asupra sănătăţii şi productivităţii la iepuroaice
Macari Vasile, Maţencu Dumitru, Rotaru Ana, Grosu Andrian, Didoruc Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale și tendințe ale sectorului de creștere a animalelor și medicinei veterinare”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Volumul 49. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of BioR and butofan remedies on the health and productivity of adult quails under reconditioning
Macari Vasile1, Rudic Valeriu2, Pavlicenco Natalia1, Rotaru Ana1, Putin Victor1, Alzinati Moad1, Enciu Valeriu1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind utilizarea remediilor BIOR şi BUTOFAN la prepeliţele adulte plasate la recondiţionare
Macari Vasile, Pavlicenco Natalia, Putin Victor, Rotaru Ana, Alzinati Moad
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Воздействие экологического препарата Биор из спирулины на трипсин-антитрипсиновую систему у перепелов
Макарь Василе, Путин Виктор, Павличенко Наталья, Ротару Ана
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 10

Eficacitatea produsului boyoged in combaterea insectelor la bovine
Enciu Valeriu1, Buza Vasile2, Macari Vasile1, Gangal Nicolae3, Ciobanu Nicolae4
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Centrul Republican de Diagnostică Veterinară,
4 Necunoscută, Moldova
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul preparatului BioR asupra statusului clinico–hematologic la iepuroaice în diferite stări fiziologice
Macari Vasile, Maţencu Dumitru, Rotaru Ana, Didoruc Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 31 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa remediului bior autohton asupra metabolismului proteic la iepuroaice în diverse stări fiziologice
Macari Vasile, Maţencu Dumitru, Rotaru Ana, Putin Victor, Semzenisi Ecaterina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa unui remediu autohton asupra sistemului tripsină-antitripsină la iepuroaice in diverse stări fiziologice
Macari Vasile1, Maţencu Dumitru1, Rudic Valeriu2, Gudumac Valentin2, Putin Victor1, Didoruc Sergiu1, Rotaru Ana1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa unui remediu autohton asupra statusului clinico – hematologic la iepuroaice în diverse stări fiziologice
Maţencu Dumitru, Macari Vasile, Rotaru Ana, Didoruc Sergiu, Sana Abdala
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Produse farmaceutice coccidiostatice ale companiei Euro Prime Farmaceuticals SRL, Chișinău, Republica Moldova pentru tratamentul și profilaxia eimeriozelor la iepuri
Enciu Valeriu1, Didoruc Sergiu1, Macari Vasile1, Buza Vasile2, Ciobanu Nicolae3, Maţencu Dumitru1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Necunoscută, Moldova
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние биоприпаратов Биор и Бутофан на ряд показателей белкового обмена в сыворотке крови у перепелов на откорме
Макарь Василе, Павличенко Наталья, Пистол Георге, Rotaru Alina, Путин Виктор
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние препаратов Биор и Бутофан на показатели белкового обмена в мышечной ткани и продуктивности у перепелов на откорме
Макарь Василе, Павличенко Наталья, Ротару Ана, Путин Виктор, Пистол Георге
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние препаратов БиоР и бутофан на функциональное состояние печени и некоторых показателей продуктивности у перепелов на откорме
Макарь Василе1, Рудик Валерий2, Гудумак Валентин3, Павличенко Наталья1, Ротару Ана1, Путин Виктор1, Кожокару Ион1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
3 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 31 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование препаратов биор и бутофан для нормализации минерального обмена у взрослых перепелов
Макарь Василе1, Гудумак Валентин2, Рудик Валерий2, Павличенко Наталья1, Ротару Ана1, Путин Виктор1, Кожокару Ион1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Aspects of the functional status of liver in quails treated with BioR in different regimes
Macari Vasile, Pavlicenco Natalia, Rotaru Ana, Putin Victor, Efimenco Varvara
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of endotoxicosis and histidine dipeptides parameters in the descendants of rabbits treated with BioR remedy
Maţencu Dumitru, Macari Vasile, Putin Victor, Didoruc Sergiu, Rotaru Ana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 12 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 44