IBN
Închide
Bucarciuc Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 1

Сорта яблони генетически устойчивые к парше, безвирусные, для производства экологической продукции
Букарчук Виктор , Чернец А. , Проданюк Леонид , Калашян Ю.
Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий, Кишинёв
Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі
Ediția 6. 2021. Умань. .
Disponibil online 2 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Atacul de către rapăn Venturia Inaequalis (Cooke) G. Winter a soiurilor, speciilor şi hibrizilor de măr în condiţiile anului 2018
Bucarciuc Victor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atacul de către rapăn Venturia Inaequalis (Cooke) G. Winter a soiurilor, speciilor şi hibrizilor de măr în condiţiile anului 2018
Bucarciuc Victor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuală și tendințele de dezvoltare a pomiculturii în Republica Moldova
Dadu Constantin , Rapcea Mihail , Donica Ilie , Bucarciuc Victor , Mladinoi Vasile , Coroid Arcadie , Grosu Ion
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(76) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Păstraţi mediul şi sănătatea copiilor!
Bucarciuc Victor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(70) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 14 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultate privind crearea soiurilor de măr cu rezistenţă genetică la rapăn Venturia Inaequalis (Cooke) G. Winter în Republica Moldova
Bucarciuc Victor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка генетических параметров исходных форм яблони по компактности междоузлий методами диаллельных скрещиваний
Букарчук Виктор
Institutul de Cercetări Ştiinţifice Selecţie şi Tehnologie pentru Pomicultură
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Bazele ştiinţifice de producere a cartofului în Republica Moldova
Bucarciuc Victor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(64) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Ereditatea caracterelor frunzei la soiurile de măr imune la rapăn în hibridările de dialelă
Bucarciuc Victor , Cozmic Radu
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10, R. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea parametrilor genetici pentru rezistenţa la rapăn în hibridările de dialeleă în funcţie de ani
Bucarciuc Victor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10, R. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Analiza dispersională pentru mărimea pomului în hibridările de dialelă la măr
Cozmic Radu , Bucarciuc Victor , Sacalî Natalia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(51) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Heritabilitatea rezistenţei la făinare, [Podosphaera Leucotriha, (Ell. And Ev.) Salm] în hibridările de dialelă la măr
Bucarciuc Victor , Cozmic Radu
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heritabilitatea rezistenţei la secetă în hibridările de dialelă la măr
Bucarciuc Victor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Soiuri de măr autohtone noi cu rezistenţă genetică la rapănul mărului
Bucarciuc Victor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 24 (1). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-191-3 .
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Posibilitatea îmbinării ideotipului colonard al pomului şi rezistenţei genetice la rapăn în ameliorarea mărului
Bucarciuc Victor , Cozmic Radu
Institutul de Cercetări pentru Pomicultură
Lucrări Ştiinţifice. Seria Horticultură
Nr. 2(48) / 2005 / ISSN 1454-7376 / ISSNe 2069-8175
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15