IBN
Închide
20.80009.5007.06 Intensificarea proceselor de transfer și procesare în câmpuri electrice, electromagnetice, cavitaționale; aplicativitatea


Organizaţia Executoare:

Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2022 - 4

Destruction of the surface of pepper seeds using the cavitation method
Bologa M. , Kubritskaya Tatiana , Shemyakova Tatiana
Institute of Applied Physics
Modern Technologies in the Food Industry
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de procesare a zerului
Paladii Irina12
1 Școala Doctorală a Universității Tehnice a Moldovei,
2 Institutul de Fizică Aplicată
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 27 July, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The visible light photocatalytic activity of hybrid photocatalyst tio2 /diatomite in dependence of the synthesis conditions
Daţco Tatiana , Zelensov Veacheslav
Institute of Applied Physics
Ecological chemistry ensures a healthy environment
R. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-466-4 (PDF).
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ultrasound assistend extraction of biologically active compounds from wastes of the canned food industry
Bologa M. , Kubritskaya Tatiana , Balan Gheorghe , Shemyakova Tatiana
Institute of Applied Physics
Ecological chemistry ensures a healthy environment
R. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-466-4 (PDF).
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Amino acid composition of protein mineral concentrates by electroactivation of whey
Sprincean Cătălina
Institute of Applied Physics
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conținutul proteic al zerului
Paladii Irina12
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Fizică Aplicată
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wasteless whey processing: technological aspects
Bologa M.1 , Vrabie Elvira1 , Paladii Irina1 , Stepurina Tatiana1 , Vrabie Valeria2 , Polikarpov Albert1 , Goncearuc Valeriu1 , Sprincean Cătălina1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Physiology and Sanocreatology
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Whey wasteless processing: electroactivation of whey with medium protein content
Paladii Irina12
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8