IBN
Închide
INTAS Imaging GaAs X-ray DetectorsArticole în reviste din RM - 937.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2016 - 546

A comparative analysis of silicon and cadmium telluride based solar cells
Qassem Amjad-Al
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(92) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 11 October, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea multidisciplinară chirurgicală a leziunilor biliare postoperatorii
Ferdohleb Alexandru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ştiinţifice privind definiţia contabilităţii de gestiune
Bajan Maia
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(92) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 12 October, 2016. Descarcări-34. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ştiinţifice privind definiţia controlului de gestiune
Bajan Maia
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(92) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 11 October, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice ale competenţei de comunicare din perspectivă didactică
Petriciuc Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice ale competenţei de comunicare din perspectivă didactică
Petriciuc Lilia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea proliferativă a carcinomului mamar ductal invaziv în funcție de expresia citokeratinei bazale CK5.
Fulga Veaceslav , Mazuru Oxana , David Valeriu , Mazuru Vitalie , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualitatea funcţională a dezideratului a învăţa de plăcere
Callo Tatiana
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualităţi în tratamentul hipertensiunii pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatii obstructive cronice.
Martîniuc Constantin , Pisarenco Serghei
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 September, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-1076
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adrian Dolghi, Istorie și politică în comunism (1917-1965). Cazul R(A)SS Moldovenești (1917-1965), Monografii ANTIM XV
Ţăranu Mariana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Plural. History, Culture, Society
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1262 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 21 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afectarea sistemului respirator la diferite etape de vârstă în sindromul Marfan la copii.
Şciuca Svetlana12 , Selevestru Rodica1 , Burlac-Pasat Cristina1 , Nalbuş Olesea1 , Bivol Natalia1 , Cotoman Aliona2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 7 September, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afirmarea Republicii Moldova ca stat independent
Snegur Mircea
Parlamentul Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(91) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afirmarea umanului în cadrul familiei: fericirea, acţiunea morală şi pozitivitatea socioumană
Cuzneţov Larisa
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-23. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afixarea în metalimbajul tehnic englez
Dumbraveanu Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(37-38) / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexandru Popa, Untersuchungen zu den römisch-barbarischen Kontakten Östlich der römischen Provinz Dacia. Antiquitatis Reihe 3. Abhnadlungen zur vor-und Frühgeschichte, zur Klassichen und Provinzial-Römischen Archäologie und zur Geschichte des Altertums, Band 47, Bonn 2015
Iarmulschi Vasile
Universitatea liberă din Berlin
Plural. History, Culture, Society
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1262 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 21 September, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algele planctonice-indicatori ai calităţii apei fluviului Nistru
Tumanova Daria
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algoritmi de modelare a coeficientului de trafic în activitatea portuară
Costea Alina
Universitatea Maritimă din Constanţa
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(92) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 11 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algoritmi de modelare a timpului de aşteptare în cazul sistemului de aşteptare generalizat, aplicaţi în portul maritim Constanţa
Ţicu Rodica Ionela
Universitatea Maritimă din Constanţa
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(92) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 11 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An assessment on bilateral economic relations Turkey & Azerbaijan
Kara Bestenigar1 , Gribincea Alexandru2
1 Necunoscută, Turcia,
2 Free International University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 20 September, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-1162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza activelor sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi utilizarea acestor active
Hristiuc Liubovi , Ivanov Svetlana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 14 September, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-1215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 937