IBN
Închide
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray DetectorsArticole în reviste din RM - 2098.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 712

Abordarea multidisciplinară a cazurilor de violență în familie
Ionaşcu Vitalie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 4(304) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 April, 2017. Descarcări-50. Vizualizări-1112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice privind evaluarea performanțelor în administrația publică
Varzari Ana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2017. Descarcări-61. Vizualizări-1336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice şi implicaţii practice în consilierea familiei cu preadolescenţi
Raileanu Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017. Descarcări-62. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abstract of PhD Thesis
Albu Veaceslav
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(73) / 2017 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 7 March, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accepțiunea semantico-științifică a principiului disponibilității
Ciobanu Olga , Pruteanu Liuba
Judecătoria Centru, mun. Chişinău
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(197) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 April, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acquis ЕС и положения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере интеллектуальной собственности
Капица Юрий
Центра интеллектуальной собственности и передачи технологий Национальной Академии Наук Украины
Legea şi Viaţa
Nr. 5/2(305) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 May, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-1076
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acribia în filosofia catalizată de societatea bazată pe cunoaștere
Pascaru Ana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actele de dispoziție ale părților în procesul civil. modificarea acțiunii
Ciobanu Olga , Hadîrca Victoria
Judecătoria Centru, mun. Chişinău
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(198) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 April, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunea nanoparticulelor de Fe3O4 şi Fe(0) asupra creşterii micromicetelor în prezenţa trifluralinei
Sîrbu Tamara1 , Zop Anna1 , Guţul Tatiana2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea antioxidantă și antiradicalică a biomasei cianobacteriei Spirulina platensis CNMN-CB-11 pe fon de stres indus în condiții de producere industrială
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Djur (Maxacova) Svetlana , Codreanu Svetlana , Dumbrăveanu Veronica , Ghelbet Viorica , Chelmenciuc Viorica , Doni Veronica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acupuncture, Moxibustion and Chinese herbs in prevention of nosocomial infection in patients with acute cerebrovascular accident
Fiser Lucia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(60) / 2017 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 5 May, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administrarea probelor prin interceptarea de comunicări electronice în probatoriul penal
Croitor Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(198) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 April, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agenţii cauzali ai unor maladii foliare şi de rădăcină la genotipuri de tomate, orz și porumb
Grigorcea Sofia , Lupaşcu Galina , Mihnea Nadejda , Coşalîc Cristina , Schin Victoria , Bejan Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGEPI în anul 2016: provocări, realizări, perspective
Apostol Octavian
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexandru BANTOȘ în dialog cu Andreea PĂSTÎRNAC, Ministrul pentru Românii de Pretutindeni
Bantoş Alexandru12
1 Uniunea Jurnaliştilor din Republica Moldova,
2 Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova
Limba Română
Nr. 2(238) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 31 May, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexei Mateevici: imperativul relevanței spiritual-naționale în publicația „Basarabia”
Troianowski Lidia
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amenda judiciară în Codul de procedură civilă al Republicii Moldova
Prisac Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 4(304) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 April, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amendamentele operate în codul contravențional prin legea nr.208/2016: implicații juridico-penale
Brînza Serghei
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 14 June, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii: studiu de drept comparat
Şaptefraț Ştefan
Institutul Naţional al Justiţiei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 June, 2017. Descarcări-118. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amenințarea sau violența săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere sau a unei persoane care își îndeplinește datoria obștească (art.349 din Codul Penal): analiză de drept penal
Stati Vitalie1 , Pavliuc Ghenadie23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Judecătoria Centru, mun. Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 June, 2017. Descarcări-59. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 2098