IBN
Închide
15.817.04.50A Abordarea multidimensională a patologiei neuromusculare şi spinale. Studiu clinic, neuroepidemiologic şi neurofiziologic cu elaborarea strategiilor terapeuticeArticole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Registrul RES-Q în Republica Moldova – primele rezultate naţionale în cadrul unui proiect internaţional
Manole Elena1 , Lisnic Vitalie1 , Groppa Stanislav1 , Costru-Taşnic Elena1 , Filioglo Andrei2 , Odainic Olesea2 , Ciobanu Natalia1 , More Valeriu3 , Dragan Gheorghe4
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
3 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”,
4 Spitalul Clinic Municipal, Bălţi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-54. Vizualizări-932
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Current concepts on GUILLAIN-Barré syndrome
Lisnic Vitalie , Gavriliuc Eugen , Odainic Olesea , Chetrari Larisa , Sangheli Marina , Pleşca Svetlana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
European teaching course on neurorehabilitation
Ediția a 6-a. 2016. Cluj Napoca, Romania. ISSN 2501-7039; ISSN-L 2501-7039.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Education based on medical issues (problem based learning in medicine): do we cancel, overturn or evolve the existent educational process?
Gavriliuc Mihail , Melnic Eugen , Vovc Victor , Cemortan Igor , Babuci Angela
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-45-504-6.
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanţei cognitive la pacienţii cu hipertensiune arterială
Soroceanu Ala1 , Grib Liviu1 , Caproş Natalia1 , Lisnic Vitalie1 , Soroceanu Sergiu2 , Danilov Natalia3 , Danilov Anatolie3 , Rotari Olga1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul militar al Ministerului de Interne al RM,
3 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(51) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 5 January, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovating student-centred problem-based active learning at the Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy previous experience and actual challenges
Vovc Victor , Gavriliuc Mihail , Cemortan Igor , Babuci Angela , Pădure Andrei , Melnic Eugen , Bugai Rodica , Rotaru Victoria
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-45-504-6.
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevalence of Multiple Sclerosis in the Republic of Moldova
Marcoci Cristina12 , Lisnic Vitalie13 , Gavriliuc Mihail13 , Odainic Olesea13 , Sangheli Marina13 , Belenciuc Anna13 , Leone Maurizio Angelo2 , Casetta Ilaria4 , Pugliatti Maura4
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of Sassari,
3 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
4 Universita di Ferrara
Neuroepidemiology
Nr. 3(46) / 2016 / ISSN 0251-5350 / ISSNe 1423-0208
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problem based learning and traditional methods of medical students training
Babuci Angela , Gavriliuc Mihail , Cemortan Igor , Vovc Victor , Melnic Eugen , Cojocaru Stela , Stratulat Silvia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-45-504-6.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorilor psihosociali în durerea cronică lombară, impactul lor asupra calităţii vieţii.
Jugurt Oxana1 , Pleşca Svetlana1 , Sangheli Marina2
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stroke peculiarities in Moldova’s population. Implementation of the Eso-East Project
Lisnic Vitalie12 , Groppa Stanislav13 , Efremova Daniela13 , Manole Elena12 , Costru-Taşnic Elena12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
3 Emergency Medicine Institute
Society for the Study of Neuroprotection and Neuroplasticity
Ediția a 12-a. 2016. Tbilisi, Georgia. .
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 19

Actualităţi despre fenomenul disreflexiei autonome (Revista literaturii)
Cucovici Aliona1 , Pascal Oleg12 , Robu Valeria2 , Perjescu Leonid2
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 February, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualități în diagnosticul și tratamentul durerii lombare (recomandări de management în baza ghidurilor internaţionale)
Pleşca Svetlana1 , Sangheli Marina12 , Lisnic Vitalie21 , Bodiu Aurel3 , Cuşnir Inga3
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 February, 2016. Descarcări-25. Vizualizări-1403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul nevralgiei postherpetice
Marcoci Cristina12 , Lisnic Vitalie21 , Sangheli Marina12 , Pleşca Svetlana2 , Chetrari Larisa2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 February, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul polineuropatiei demielinizante inflamatorii cronice
Jugurt Oxana1 , Gavriliuc Eugen2 , Lisnic Vitalie2 , Pleşca Svetlana1 , Sangheli Marina1
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 February, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualități în miastenia gravis
Gavriliuc Pavel1 , Lisnic Vitalie1 , Gavriliuc Mihail12
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 February, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualităţi în problema osificării heterotopice neurogene. (Revista literaturii)
Musteaţă Tatiana1 , Pascal Oleg12 , Golubev Olga2 , Feodorovici Angela1 , Cucu Tatiana1
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 February, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte epidemiologice și clinice ale sclerozei laterale amiotrofice în Republica Moldova
Găină Diana1 , Belenciuc Anna12 , Lisnic Vitalie21 , Pleşca Svetlana1
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 February, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atypical forms of chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy
Lisnic Vitalie , Gavriliuc Eugen , Nemţan Victor , Misic Octavian , Odainic Olesea , Gavriliuc Pavel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
5th European teaching course on neurorehabilitation
Ediția 5. 2015. Cluj-Napoca, Romania. .
Disponibil online 20 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caz clinic: scleroza laterală amiotrofică cu debut precoce
Gavriliuc Mihail1 , Şalari Natalia1 , Manole Elena1 , Filioglo Andrei2 , Gavriliuc Olga2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 February, 2016. Descarcări-69. Vizualizări-1334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chist osos anevrismal al coloanei vertebrale. Caz clinic şi revista literaturii
Rusu Tatiana1 , Bodiu Aurel2
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 February, 2016. Descarcări-49. Vizualizări-1722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clinical application of perfusion computed tomography in the early diagnosis of acute ischemic stroke and hemorrhagic transformation prediction
Pleşcan Tatiana1 , Costru-Taşnic Elena2 , Gavriliuc Mihail1
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 5(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 29 December, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28