IBN
Închide

Publicatiile recente

Türkçenin yabanci dil olarak öğretiminde teknoloji kullanimi ve materyal geliştirme

Gulay Canyurt,

Karanfil Gullu

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2 / 2020 / ISBN 978-9975-83-092-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția și vocația universală aplicativă a principiului proporționalității în viața socială

Smochină Andrei,

Vlăescu George

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2 / 2020 / ISBN 978-9975-83-092-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectele apelului procurorului pe cauzele penale

Calendari Dumitru

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2 / 2020 / ISBN 978-9975-83-092-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza juridică a sintagmei ”comise la judecarea cauzei” în calitate de condiție obligatorie a emeiurilor recursului în anulare în procesul penal al Republicii Moldova

Dandeș Veaceslav

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2 / 2020 / ISBN 978-9975-83-092-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actualitatea reglementărilor de la art. 313 alin. (6) cpp privind condițiile ce acordă dreptul de înaintare a recursului față de în cheierea judecătorului de instrucție

Dandeș Veaceslav

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2 / 2020 / ISBN 978-9975-83-092-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul integrării europene asupra capacității administrative în cadrul parteneriatul estic

Talmaci Anatolii

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2 / 2020 / ISBN 978-9975-83-092-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunitatea dispunerii măsurilor preventive alternative arestului preventiv

Ciudin Oxana

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2 / 2020 / ISBN 978-9975-83-092-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspectele generale ale relațiilor REPUBLICII Moldova cu România

Blaşcu Olesea

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2 / 2020 / ISBN 978-9975-83-092-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Военно-политические взгляды мыслителей Востока

Хакимов Ёшин

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2 / 2020 / ISBN 978-9975-83-092-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Теоретико-правовые основы правоохранительной деятельности таможенных органов Республики Беларусь

Сороко Оксана

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2 / 2020 / ISBN 978-9975-83-092-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экологические права в системе прав человека и их законодательное закрепление в Республике Беларусь

Ширкевич Елизавета

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2 / 2020 / ISBN 978-9975-83-092-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таможенный контроль в отношении опасных грузов

Слончевская Алина

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2 / 2020 / ISBN 978-9975-83-092-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сравнительный анализ реализации политики гендерного равенства в США и России

Хлопкова Александра

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2 / 2020 / ISBN 978-9975-83-092-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Право на занятие спортом: проблемы дефиниции

Тимофейчик Татьяна

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2 / 2020 / ISBN 978-9975-83-092-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Международные и внутригосударственные проблемы борьбы с наркоманией среди детей

Никонова Александра

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2 / 2020 / ISBN 978-9975-83-092-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К вопросу о проблемах привлечения понятых и необходимости реформирования данного института

Эсенбаев Узайри

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2 / 2020 / ISBN 978-9975-83-092-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правовая природа института гражданства Европейского Союза

Михайловская Татьяна

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2 / 2020 / ISBN 978-9975-83-092-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Музей как площадка для проведения ивент-мероприятия

Медведева Елизавета

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2 / 2020 / ISBN 978-9975-83-092-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общие аспекты развития права на доступ к информации в РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Жеков Николай

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2 / 2020 / ISBN 978-9975-83-092-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности отбора и подбора специалистов муниципальной службы

Григоренко Анастасия

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2 / 2020 / ISBN 978-9975-83-092-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 0 of 2419